Kéo dài chính sách tín dụng ưu đãi xây dựng nông thôn mới

Thanh Hải| 18/03/2021 10:35
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong việc xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Đây là ý kiến trả lời vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gửi tới cử tri tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi tới NHNN sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại văn bản này, cử tri tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị: “Chính phủ xem xét, kéo dài Chương trình cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Vì 2 Quyết định này sẽ hết hiệu lực năm 2020”.

Trước các vấn đề cử tri quan tâm, NHNN cho biết:

Về kéo dài Chương trình cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. NHNN cho biết, chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được triển khai tại NHCSXH hội từ năm 2015 theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến ngày 31/12/2020, dư nợ cho vay của chương trình đạt 38.905 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,2% tổng dư nợ tại NHCSXH, với 1.081.849 khách hàng còn dư nợ; đây là chương trình tín dụng có dư nợ tín dụng cao thứ 2 trong các chương trình tín dụng đang triển khai tại NHCSXH.

Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, dư nợ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo đạt 1.721 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh, với 36.426 khách hàng còn dư nợ.

Tại văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, NHNN cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, theo đó đã bỏ quy định về mốc thời gian thực hiện chương trình.

Về kéo dài chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62/2004/QĐ-TTg. NHNN cho biết, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ (Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì trình ban hành).

Theo đó, đối tượng cho vay của chương trình là hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn và chưa bảo đảm vệ sinh, mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/hộ/công trình, lãi suất cho vay 9%/năm. Nguồn vốn thực hiện chương trình do NHCSXH tự huy động và được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất.

Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến 31/12/2020, dư nợ cho vay của chương trình đạt 39.302 tỷ đồng, chiến tỷ trọng 17,37% tổng dư nợ tại NHCSXH, với 2.724.228 khách hàng còn dư nợ; đây là chương trình tín dụng có dư nợ tín dụng cao thứ nhất trong các chương trình tín dụng đang triển khai tại NHCSXH.

Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, dư nợ chương trình đạt 1.601 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,86% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh, với 101.547 khách hàng dư nợ.

Được biết tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (do Bộ NN&PTNT xây dựng và đã được gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan, Hội đồng thẩm định Nhà nước trong tháng 10/2020 trước khi trình Quốc hội thông qua dự kiến tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV), Bộ NN&PTNT được đề xuất là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với NHNN và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo NHCSXH nghiên cứu, xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trước các lo lắng của cử tri, NHNN khẳng định: “Thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT, NHCSXH trong việc xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kéo dài chính sách tín dụng ưu đãi xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO