Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngô Hải| 11/11/2022 08:52
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 10/11/2022 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 tại Ban cán sự đảng NNHNN Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị

Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì.

Dự Hội nghị có: ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Phó Trưởng Đoàn; các thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.

Dự Hội nghị về phía NHNN Việt Nam có bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc NHNN; Ban cán sự đảng NHNN; đại diện ban lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; đại diện các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, một số ngân hàng thương mại…

Theo báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra công bố tại Hội nghị, trong 10 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2021), cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban cán sự Đảng NHNN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC.

Trong đó, Ban cán sự đảng NHNN đã quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả bước đầu các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh PCTN, TC, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, công tác phòng, chống tội phạm, cũng như công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư ưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đặc biệt, đã coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa tham nhũng và tiêu cực trong hoạt động công vụ, nhất là trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và xử lý nghiêm khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ được tăng cường, qua đó góp phần quan trọng cho việc phòng ngừa, phát hiện sớm, kịp thời các nguồn tin có dấu hiệu tội phạm trong nội bộ cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vụ án có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện khá tốt; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo quy định.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng được quan tâm; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác PCTN, TC và tội phạm trong ngành Ngân hàng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phòng chống rửa tiền, chủ động phối hợp với Công an địa phương trong công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả, cảnh báo hành vi phạm tội, thủ đoạn gây án, công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngân hàng.

Kịp thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sang cơ quan cảnh sát điều tra; chỉ đạo các tổ chức tín dụng ở các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bản cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng phạm tội để phục vụ công tác điều tra.

Công tác giám định được thực hiện theo quy định, các kết luận giám định cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan trưng cầu giám định các cấp và các Bộ, Ngành có liên quan, nhất là với Bộ Tư pháp thông qua công tác phối hợp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ giám định tư pháp. Chủ động trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, khắc phục sơ hở, bất cập, vướng mắc trong công tác giám định, nhất là việc ban hành văn bản hướng dẫn giảm định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ.

Về cơ bản, một số tổ chức tín dụng được kiểm tra đã thực hiện khá tốt trong việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, chủ động phát hiện sai phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý; phối hợp khá tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phối hợp cung cấp thông tin để xử lý các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, theo dõi kết quả xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc. NHNN đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định (do không thuộc phạm vi giám định hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để giám định hoặc có nội dung trưng cầu giám định giống với kết luận giám định đã ban hành).

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, trong đó, nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của một vài cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong Ngành có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng.

Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị còn hạn chế, số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra xử lý còn ít, công tác giám định đối với một số vụ án, vụ việc chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC của ngành Ngân hàng, trong đó có nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban cán sự Đảng NHNN trong thời gian qua.

Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban cán sự đảng NHNN phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đẩy mạnh tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, TC; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC kết quả thực hiện theo quy định.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, đối với ngành Ngân hàng, tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát hiện kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm.

Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kịp thời khắc phục các hạn chế, sai phạm mà báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra và kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc được Đoàn công tác tới làm việc và kiểm tra là cơ hội tốt để Ban Cán sự Đảng NHNN và các đơn vị trong ngành Ngân hàng đánh giá tình hình triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC, từ đó thấy được những thành tích đã làm được, những hạn chế, vướng mắc để khắc phục và đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, TC trong toàn ngành Ngân hàng.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự đảng NHNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành phát huy những thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác PCTN, TC trong ngành Ngân hàng, thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO