Pháp luật - Nghiệp vụ

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai nhiệm vụ về cải cách quy định kinh doanh

P.V 02/02/2024 - 14:26

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 130/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai nhiệm vụ về cải cách quy định kinh doanh của NHNN tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và các Nghị quyết khác của Chính phủ năm 2024.

0403_thu-tuc-hanh-chinh_anpt.jpg

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC), xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định mới khộng cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến… đáp ứng các chỉ tiêu, yêu cầu về CCHC, cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC,đánh giá tác động của TTHC, thẩm định quy định về TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của NHNN.

Hai , tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Ba , tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại NHNN để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thế CCHC, trọng tâm là cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Sáu là, đẩy mạnh phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Bảy là, quyết liệt thực hiện và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Chương trình, Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi số, Chính phủ số.

Tám là, thực hiện nghiêm việc cập nhật, công khai, tham vấn dự thảo quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách TTHC.

Chín là, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cấp, phát triển Cổng Dịch vụ công của NHNN tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu.

Thống đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai nhiệm vụ về cải cách quy định kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO