Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm Quy chế làm việc và cải cách hành chính nội bộ năm 2020.

P.V| 09/10/2020 10:02
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị kiểm điểm Quy chế làm việc và cải cách hành chính nội bộ năm 2020.

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu chị đạo hội nghị

Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế làm việc của NHNN được ông Đặng Văn Tới, Quyền Chánh Văn phòng NHNN đã trình bày cho biết, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, các đơn vị trong toàn Ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống ngân hàng, đồngg thời hỗ trợ tích cực nền kinh tế, doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Việc thực hiện Quy chế làm việc của NHNN và công tác cải cách hành chính nội bộ tại NHNN Trung ương cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tại NHTW.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, Vụ Pháp chế trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Lãnh đạo NHNN giao. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trọng tâm được giao riêng các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 100% (không có nhiệm vụ quá hạn).

Bên cạnh đó, các đơn vị đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến trong tổ chức các hội nghị, tập huấn...

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã tiếp nhận và trả lời đầy đủ các kiến nghị của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và của người dân, doanh nghiệp. NHNN đã yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân, nhất là các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn và đã công bố danh sách đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của NHNN. Mặt khác, công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan/tổ chức. Báo cáo của các đơn vị đảm bảo đúng nội dung và thời hạn quy định, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN; Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, chế độ thông tin, báo cáo bảo vệ bí mật nhà nước.

Thời gian qua, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nội bộ và thực hiện quy chế, quy định của NHNN; tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác công vụ, công chức, qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của NHNN.

Hiện nay, NHNN đang cung cấp 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đồng thời đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giải pháp phần mềm kết nối giữa 2 hệ thống Cổng dịch vụ công của NHNN và Tổng cục Hải quan nhằm triển khai các TTHC liên quan trên Cổng Hải quan một cửa Quốc gia, tạo thuận lợi cho TCTD, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa, vàng, ngoại tệ.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, NHNN đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của NHNN và thành lập Bộ phận Một cửa tại Trụ sở chính NHNN. Đến nay, hoạt động bộ phận Một cửa tại trụ sở chính NHNN đã đi vào nề nếp và có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị chức năng trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

100% các đơn vị thuộc NHNN đã triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định. NHNN đã được cấp và sử dụng 142 chứng thư số Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú nhất trí với những nội dung báo cáo đã nêu và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống ngân hàng, đồngg thời hỗ trợ tích cực nền kinh tế, doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Phó Thống đốc cũng đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN cũng như với các Bộ, ngành khác.

Thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN bám sát, triển khai các nhiệm vụ được nêu ra trong báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trong công tác điều hành, đặc biệt là là trong công tác soạn thảo, xây dựng văn bản, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các đơn vị, Vụ, Cục trong xử lý công việc, đặc biệt là trong góp ý các văn bản; Quan tâm đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý trật tự nội vụ, văn hoá công sở, nội quy của cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong điều hành; Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng để phục vụ điều hành hoạt động của các đơn vị thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ; cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết, tiết kiệm trong chi tiêu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm Quy chế làm việc và cải cách hành chính nội bộ năm 2020.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO