Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng

Thanh Hải| 02/07/2022 06:30
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1033/QĐ-NHNN Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể sau:

(i) Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách: Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng; thực hiện triển khai theo cơ chế, chính sách đã ban hành; áp dụng hình thức khen thưởng đột xuất và kịp thời cho các đơn vị/cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong chuyển đổi số;

(ii) Nâng cao nhận thức chuyển đổi số: Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức chuyển đổi số; thực hiện nâng cao nhận thức chuyển đổi số;

(iii) Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số: Xây dựng kế hoạch phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; triển khai phổ cập kỹ năng chuyển đổi số;

(iv) Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; thực hiện phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;

(v) Hợp tác, hỗ trợ triển khai: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị, các TCTD về vai trò, ý nghĩa của Đề án; tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu công nghệ số, kỹ năng số áp dụng trong ngành Ngân hàng; tổ chức khảo sát, đánh giá định kỳ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị có thể gặp phải trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số;

(vi) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các nhóm nhiệm vụ của Đề án…;

NHNN yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công việc có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO