Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL

T.D| 12/08/2022 15:58
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của TTCP về một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các tổ chức tín dụng), NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các tổ chức tín dụng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ, các văn bản sửa đổi, bổ sung và Thông tư hướng dẫn của NHNN; tích cực tham gia, triển khai các chương trình, chính sách tín dụng khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, phát triển bền vững ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Rà soát, nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, và đề xuất, báo cáo NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có) phù hợp với thực tế triển khai, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ động cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trên địa bàn các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị.

Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN liên quan đến tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tín dụng vi mô, phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng mới, phù hợp với khu vực nông thôn, hướng tới tài chính toàn diện tại các Chỉ thị 01/CT NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng hằng năm; Quyết định số 1233/QĐ-NHNN ngày 08/7/2020 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Công văn 3413/NHNN-TD ngày 17/5/2021 về triển khai Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 2025.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở nông thôn; tập trung cho vay góp phân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của ngành ngân hàng về cho vay nông nghiệp, nông thôn và kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong quá trình vay vốn; báo cáo NHNN các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu phát sinh).

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các chương trình, chính sách tín dụng khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN liên quan đến tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tín dụng vi mô, phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng mới, phù hợp với khu vực nông thôn tại các văn bản: Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng hằng năm; Quyết định số 1233/QĐ-NHNN ngày 08/7/2020 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Công văn 3413/NHNN-TD ngày 17/5/2021 về triển khai Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Nắm bắt kịp thời các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương để chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương, trong đó chú trọng các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị.

Rà soát, nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, và đề xuất, báo cáo NHNN sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có) phù hợp với thực tế triển khai, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trong việc tổ chức triển khai các chương trình, chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, phát triển bền vững ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân trên địa bàn; tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Kịp thời nắm bắt và xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo NHNN, UBND tỉnh, thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu phát sinh).

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của địa phương, quy định của ngành ngân hàng về tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để kịp thời tiếp cận và hiểu đúng về chính sách.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO