Ngành Ngân hàng phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

T.H| 19/05/2021 08:11
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3293/NHNN-TĐKT về việc phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Công văn nêu rõ: "Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cán bộ Ngân hàng, trách nhiệm của cả hệ thống ngân hàng đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Trên tinh thần đó, Thống đốc NHNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử với hình thức phù hợp, phong phú, hiệu quả như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước;

Thi đua làm tốt công tác bầu cử; đảm bảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tham gia bầu cử đầy đủ; thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới của đơn vị, của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi bầu cử.

Căn cứ nội dung thi đua, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Cụm, Khối thi đua có trách nhiệm triển khai với hình thức, nội dung phù hợp, gắn với phong trào thi đua do đơn vị phát động để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử.

Vụ Thi đua – Khen thưởng tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Ngân hàng và Thống đốc NHNN theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát động thi đua tích cực tham gia bầu cử và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021  

Hưởng ứng đợt phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát động, ngày 14/5/2021, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản số 171/CQTT phát động thi đua tích cực  tham gia bầu cử và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Phong trào được phát động trong toàn thể cơ quan với tinh thần: “Cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021”.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mong muốn, qua phong trào thi đua, các cán bộ, nhân viên trong cơ quan nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực HHNH đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đợt phát động thi đua này sẽ được tuyên truyền, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.

Cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực thi đua thực hiện tốt quyền công dân; tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đợt thi đua này cũng hướng đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng lần thứ 2, nhiệm kỳ VII; khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Ngân hàng phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO