NHNN ban hành Kế hoạch hành động phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Bùi Trang| 14/02/2023 17:21
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký Quyết định 193/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP.

Theo Kế hoạch, NHNN, các TCTD triển khai thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 168/NQ-CP và Kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế cả nước nói chung và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói riêng.

Điều hành tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trong đó tập trung vào một số nội dung như điều hành tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các TCTD cân đối vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có các lĩnh vực có thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (các ngành kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, khai thác dầu khí, nông nghiệp nông thôn...); đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, nắm bắt nhu cầu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai các chương trình, chính sách tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó tập trung vào một số nội dung như tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tích cực triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn liền với đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng góp phần phát triển thanh toán điện tử. Đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó tập trung vào một số nội dung: triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở rộng mạng lưới hoạt động, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tăng cường hợp tác với Lào trong lĩnh vực ngân hàng: Khuyến khích, thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ tại khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới nói riêng và quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung.

Đẩy mạnh công tác truyền thông các cơ chế, chính sách đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các TCTD căn cứ nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và Kế hoạch hành động này để triển khai nhiệm vụ phù hợp với hoạt động của TCTD.

Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/11), các đơn vị được giao đầu mối triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động này và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có báo cáo về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NHNN ban hành Kế hoạch hành động phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO