Những lưu ý về sở hữu nước ngoài trong mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bùi Trang| 20/03/2022 10:20
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Công ty đại chúng trong đó có nội dung sở hữu nước ngoài.

 

Được biết, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan đã quy định rõ các nội dung áp dụng đối với các Công ty đại chúng. Qua công tác giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các công ty đại chúng chưa thực hiện đúng một số các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông trong đó có vấn đề ngành nghề đăng ký kinh doanh và sở hữu nước ngoài.

Theo đó, đối với việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, công ty đại chúng căn cứ theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh, xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với từng ngành nghề cũng như tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với từng ngành nghề, công ty đại chúng căn cứ cam kết quốc tế, pháp luật chuyên ngành, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư (https://vietnaminvest.gov.vn).

Trường hợp thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 0%, Công ty đại chúng cần nêu rõ ngành nghề (hoặc phạm vi kinh doanh của ngành nghề) thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Trường hợp thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức > 0%, có ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa chi tiết hoặc có phạm vi rộng, công ty cần làm rõ, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh không bao gồm hoạt động nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ pháp luật cho phép thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.

Trên cơ sở đó, UBCKNN lưu ý các công ty đại chúng cần làm rõ phạm vi kinh doanh đối với từng ngành nghề, báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để sửa đổi, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có), thông qua cụ thể tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (trong trường hợp quyết định tỷ lệ thấp hơn quy định pháp luật cho phép) tại Điều lệ công ty phù hợp với dự kiến thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đối với các công ty đại chúng đang có cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề của công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đề nghị thực hiện cam kết nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

UBCKNN nhắc nhở các công ty thực hiện đúng quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị công ty và chào bán chứng khoán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những lưu ý về sở hữu nước ngoài trong mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO