Hoạt động ngân hàng

Những yếu tố tích cực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Đức Lệnh 12/03/2024 20:07

Phân tích đánh giá hoạt động tín dụng, đặt trong mối liên hệ với môi trường kinh tế xã hội và yêu cầu nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới.

Tín dụng 2 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giảm 0,92%, cùng kỳ năm 2023 tín dụng giảm 0,11%; năm 2022 tăng 2,65% và năm 2021 tăng 0,57%. Nguyên nhân tín dụng 2 tháng đầu năm giảm, do tín dụng tháng 01/2024 giảm mạnh, giảm 0,93% gắn với tính chất thời vụ và đặc điểm tín dụng dịp Tết cổ truyền âm lịch, thường biến động mạnh do các khoản vay chủ yếu là ngắn hạn. Tuy nhiên phân tích đánh giá hoạt động tín dụng, đặt trong mối liên hệ với môi trường kinh tế xã hội và yêu cầu nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới, gắn với những yếu tố tác động tích cực sau:

Một là, yếu tố kỹ thuật. Sau khi giảm mạnh vào tháng 01/2024 (giảm 0,93%), tín dụng trên địa bàn thành phố đã tăng trưởng dương, mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp (tăng 0,01%), song nếu đặt trong khoảng thời gian 16 ngày làm việc của tháng 2/2024, khi mọi hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường sau kỳ nghỉ tết, thì tín dụng duy trì mức tăng trưởng dương trong tháng 2/2024 là kết quả quan trọng và là nền tảng để bắt đầu xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới.

Hai là, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất tiếp tục là yếu tố nguồn lực tốt trong vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chính sách lãi suất thấp và thị trường tiền tệ ổn định là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp người dân mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó hiện nay lãi suất cho vay thấp cùng với việc các TCTD nói riêng và ngành ngân hàng nói chung tập trung vào các giải pháp và chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng thúc đẩy mở rộng và tăng trưởng tín dụng trong thời gian.

Ba là, những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế. Trong đó tăng trưởng kinh tế thành phố trong 2 tháng đầu năm được duy trì; các hoạt động du lịch thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; một số ngành lĩnh vực phục hồi và có nhiều đơn đặt hàng kỳ hạn, hợp đồng mua bán dài hạn hơn và hoạt động 100% công suất; thu ngân sách và giao dịch mua bán trên các thị trường đã sôi động hơn… những chỉ dấu tích cực về tăng trưởng kinh tế, trở thành yếu tố môi trường thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng.

Đây là những yếu tố có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng trên địa bàn. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế là mối liên hệ hệ quả và phản ánh trực tiếp bằng quan hệ ngân hàng – khách hàng và nền kinh tế. Vì vậy trong quá trình đó, để tín dụng mở rộng và tăng trưởng hiệu quả, việc hấp thụ vốn và phát triển các thị trường (hàng hóa, tài chính, bất động sản) cũng như việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn nâng cao hiệu quả quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn trong toàn bộ nền kinh tế.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những yếu tố tích cực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO