Tin hội viên

Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi

Huyền My 15/08/2023 - 17:43

Tính đến ngày 31/7/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 96 nghìn tỷ đồng. Với nguồn lực tài chính tăng trưởng được tích lũy qua từng năm, BHTG Việt Nam có thể sẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết đối với tổ chức tham gia BHTG có quy mô nhỏ và vừa; tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

8.11.23nam.png

Kịp thời cấp chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD

BHTG Việt Nam thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG cho tất cả các tổ chức tham gia BHTG (1.280 tổ chức) khi có yêu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, BHTG Việt Nam đã thực hiện cấp 147 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG; cấp lại 11 Chứng nhận tham gia BHTG, tạm thu hồi 2 chứng nhận tham gia BHTG đối với 2 quỹ tín dụng Nhân dân (QTDNN) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh chấp thuận giải thể tự nguyện; thu hồi và thực hiện công bố thông tin thu hồi 3 chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thu phí vượt kế hoạch đề ra

Tổng số phí BHTG Việt Nam thu được trong 3 kỳ thu phí quý I, II, III là 7.774 tỷ đồng (quý I: 2.411 tỷ đồng; quý II: 2.613 tỷ đồng, quý III: 2.750 tỷ đồng) đạt 80% Kế hoạch năm 2023 được NHNN giao. BHTG Việt Nam cũng thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt.

Theo đánh giá của BHTG Việt Nam, các tổ chức tham gia BHTG chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí BHTG. BHTG Việt Nam cũng tích cực đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG, đồng thời giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến tính và thu phí BHTG.

Tăng cường giám sát kiểm tra tổ chức tham gia BHTG

Từ đầu năm đến nay, BHTG Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý.

BHTGVN cũng thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các tổ chức tham gia BHTG và kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2023.

BHTG Việt Nam thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình hoạt động của các QTDND có vấn đề để kịp thời tham mưu, phát huy tối đa vai trò của BHTG Việt Nam trong tham gia có hiệu quả vào quá trình giám sát, kiểm tra và xử lý các QTDND yếu kém theo định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, duy trì an toàn lành mạnh hoạt động của hệ thống QTDND.

Tích cực tham gia kiểm soát đặc biệt

Đối với một số tổ chức tham gia BHTG trong diện kiểm soát đặc biệt, BHTG Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Cán bộ tham gia ban kiểm soát đặc biệt thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng ban và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, đồng thời tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh đạo biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHTG

Hoạt động truyền thông chính sách BHTG được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông, tập trung nội dung vào các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG, Chiến lược phát triển BHTG và các đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG.

Bên cạnh đó, BHTG Việt Nam tích cực phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp chính sách BHTG đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Trong các tháng còn lại của năm 2023, BHTG Việt Nam xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, trong đó có thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong quá trình xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG nhằm nâng cao năng lực tài chính để BHTG Việt Nam có thể tham gia hiệu quả vào quá trình xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo các mục tiêu tổng quát theo Chiến lược đã đề ra.

Tiếp tục chủ động, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung ngành Ngân hàng trong năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO