Hoạt động ngân hàng

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn: Ngân hàng Nhà nước đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết về Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

T.H 09/03/2024 - 09:45

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, tại danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, NHNN cũng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết…

070320240936-z5225020398083_d87dde23b44a6cda247afab988d285b5.jpg
Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo về công tác triển khai Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV (Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024) tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết, trên cơ sở phân công của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan tổ chức xây dựng Dự án Luật Các TCTD (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 18/1/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng, thay thế Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14. Ngày 1/2/2024, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 02/2024/L-CTN công bố Luật Các TCTD năm 2024.

Việc xây dựng Luật Các TCTD nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của TCTD, xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các TCTD hiện hành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại; tăng cường việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của TCTD, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng; hoàn thiện khung pháp lý về xử lý TCTD gặp rủi ro thanh khoản; luật hóa một số quy định về xử lý nợ xấu của các TCTD…

Về việc xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024; phổ biến tuyên truyền các nội dung của Luật Các TCTD, NHNN đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan xin ý kiến, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Về việc thực hiện phổ biến tuyên truyền các nội dung của Luật, tại văn bản Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), NHNN đã dự kiến triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Các TCTD năm 2024.

Về việc xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, sau khi Luật Các TCTD năm 2024 được thông qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc đề xuất, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024. “Hiện nay, tại danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024, NHNN đang đề xuất ban hành 06 văn bản quy định chi tiết”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết.

Cũng theo Phó Thống đốc, NHNN đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ lý ban hành Quyết định…

070320241045-z5225020059964_f4b6bd48bbe4393c883af0b7c4190ea3.jpg
Quang cảnh hội nghị

Về công tác rà soát, lập danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024, bên cạnh danh mục văn bản quy định chi tiết Luật các TCTD năm 2024, NHNN đã chủ động rà soát các nội dung tại Luật Các TCTD năm 2024 giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền, đề xuất phân công cơ quan chủ trì thực hiện rà soát để xem xét trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD theo thẩm quyền tại dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, nội dung quy định tại Luật Các TCTD thực hiện rà soát liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành.

Như vậy, thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn nên rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan.

“Để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét trong việc áp dụng thủ tục ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết và đồng thời đề nghị: “trong quá trình đầu mối xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa đơn vị chủ trì soạn thảo và các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn: Ngân hàng Nhà nước đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết về Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO