PVG: Thay thế thành viên Ban Kiểm soát, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021

Bùi Trang| 28/02/2022 11:35
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (mã chứng khoán PVG) công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong bối cảnh công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

 

Theo đó, PVG miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Trần Thị Việt Anh và bầu ông Mai Đức Thiện giữ chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027. Nghị quyết được thông qua với 52% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó riêng công ty mẹ PVGAS đã nắm 51,3%. Được biết ông Mai Đức Thiện, Kỹ sư công nghệ Hóa học-Dầu và khí, hiện đang là chuyên viên chính Ban thương mại và Quản lý đấu thầu Tổng công ty Khí Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, tại ngày 31/12/2021, PVG có 37,1 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 85% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn 722,5 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn 326 tỷ đồng nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 71,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn là 10 tỷ đồng, trong đó đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 35 tỷ đồng, nhưng phải trích lập dự phòng mất 25 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 tăng 27,5% so với đầu năm lên 1.363,7 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.233 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, nợ dài hạn là 130,6 tỷ đồng tăng 20% so với đầu năm.

Quý IV/2021, PVG đạt doanh thu 1.075,3 tỷ đồng, xấp xỉ quý IV/2020, lợi nhuận gộp 105,7 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý IV/2020. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73% lên 17,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 2,2 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2021, PVG đạt doanh thu 4.113 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020, lợi nhuận gộp là 415,8 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí bán hàng 356 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 59,4 tỷ đồng tăng lần lượt 13,4% và 19,3% so với năm 2020. Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 18,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,8 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVG họp ngày 27/4/2021 đã đặt ra kế hoạch năm 2021 lợi nhuận trước thuế là 22,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 18,2 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 3%. Như vậy, so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, PVG chỉ hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Năm 2020, PVG chỉ đạt 2% kế hoạch lợi nhuận.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý IV/2021, PVG cho rằng nguyên nhân là do “dịch bệnh COVID tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn quốc gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của công ty”.

Được biết, PVG có vốn điều lệ 365 tỷ đồng, là công ty con của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021, đã có cổ đông yêu cầu công ty kiên quyết đẩy mạnh tái cơ cấu, bao gồm cả tái cơ cấu về tổ chức và tái cơ cấu về hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh; thực hiện các quy chế, các định mức kinh tế kỹ thuật và định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện. Cổ đông cũng kiến nghị PVG chú ý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý và hoạt động, có giải pháp hiệu quả hơn trong tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa chi phí, giám sát hiệu quả việc đầu tư vốn ở các công ty con, công ty liên kết và kiểm soát tốt hơn hoạt động của các chi nhánh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Triệu Quốc Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị công ty mẹ PVGas cũng yêu cầu PVG quyết liệt triển khai tái cơ cấu, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với công ty mẹ để tận dụng những thế mạnh của nhau, đầu tư xây dựng hệ thống bán lẻ trực tiếp tại các thị trường trọng điểm, khai thác hiệu quả tối đa các kho chứa, trạm chiết, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PVG: Thay thế thành viên Ban Kiểm soát, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO