Quý III/2022, EVN GENCO 2 đạt gần 1.200 tỷ đồng lợi nhuận

T.B| 05/11/2022 09:11
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phát điện 2 EVN GENCO 2 (UPCoM: GE2) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng.

 

Trong quý III/2022, công ty đạt doanh thu hơn 6.900 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 43%. Giá vốn hàng bán tăng 26%, lên hơn 5.200 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.660 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh 81%, còn 197 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, lên 340 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, lên gần 190 tỷ đồng (tăng 79%). Lợi nhuận thuần của công ty còn 1.300 ngàn tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.200 tỷ đồng, giảm 18%.

Công ty giải thích nguyên nhân chính khiến lợi nhuận doanh nghiệp giảm trong quý III do lỗ chênh lệch tỷ giá (quý III/2022 lỗ 132,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 953 tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng 175 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 18.000 tỷ đồng và gần 3.670 tỷ đồng, gấp 3,7 lần và 2,5 lần cùng kỳ.

Đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của công ty đạt gần 46.400 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 6.200 tỷ đồng dưới dạng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Khoản phải thu ngắn hạn tăng 73% so với đầu năm, lên gần 8.800 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 70%). Hàng tồn kho cuối kỳ đạt 2.000 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng lên 5.760 tỷ đồng (14%). Công ty có vay nợ ngắn hạn 1.900 tỷ đồng, giảm 37% và vay dài hạn 16.800 tỷ đồng (giảm 10%).

Vào tháng 9/2022 vừa qua, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Được biết, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần kể từ đầu tháng 7/2021 và hiện có 6 công ty con, trong đó 2 doanh nghiệp là nhiệt điện, còn lại là thủy điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quý III/2022, EVN GENCO 2 đạt gần 1.200 tỷ đồng lợi nhuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO