SCIC “tiếp quản” 4 tổng công ty từ Bộ Xây dựng

Minh Hoàng| 07/09/2020 15:17
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Bốn tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng với tổng số vốn đầu tư của Nhà nước gần 6.000 tỷ đồng vừa chính thức được chuyển giao cho SCIC quản lý.

Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà-CTCP, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP từ Bộ Xây dựng sang SCIC.

Theo Biên bản chuyển giao được ký kết, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại các doanh nghiệp từ Bộ Xây dựng được chuyển giao về SCIC lần này là 5.876.835 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)-CTCP là 312.377.480.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ, ba trăm bẩy mươi bẩy triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng), chiếm 87,32% vốn điều lệ; Tổng công ty Sông Đà-CTCP là 4.485.961.120.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm sáu mốt triệu một trăm hai mươi nghìn đồng), chiếm 99,79% vốn điều lệ của doanh nghiệp;  Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO)-CTCP là 509.001.000.000 đồng (Năm trăm linh chín tỷ không trăm một triệu đồng), chiếm 40,08% vốn điều lệ; Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN)-CTCP là 569.495.000.000 (Năm trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng), chiếm 98,16% vốn điều lệ.

CƠ CẤU VỐN NHÀ NƯỚC TẠI 4 TỔNG CÔNG TY

 

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ Xây dựng sang SCIC được thực hiện theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2020 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Trước đó, SCIC cũng đã nhận bàn giao giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Sabeco hơn 2.300 tỷ đồng (chiếm 36% vốn điều lệ của Sabeco) với tổng số cổ phần Nhà nước nắm giữ là 230.876.547 cổ phần.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên được thực hiện theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2020 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
SCIC “tiếp quản” 4 tổng công ty từ Bộ Xây dựng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO