Tái cấp vốn đối với NHCSXH để hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19

Lan Nguyễn| 28/10/2020 16:17
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (tái cấp vốn).

Dự thảo quy định, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH. Thời hạn tái cấp vốn được áp dụng theo từng lần giải ngân.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/01/2021.

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đổi với NHCSXH.

Trình tự tái cấp vốn:

NHCSXH gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bản Giấy đề nghị vay tái cấp vốn đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của NHCSXH, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định tái câp vốn đối với NHCSXH.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định tái cấp vốn, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và NHCSXH thực hiện ký Hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn với các nội dung cơ bản.

Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn từng lần đối với NHCSXH theo trình tự.

Trả nợ vay tái cấp vốn:

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân theo quy định cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định sổ 32/2020/QĐ-TTg.

Trường hợp đến hết ngày 31/1/2021, NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì chậm nhất đến ngày 10/2/2021, NHCSXH phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH không trả hết nợ theo quy định tại thông tư, thì Ngân hàng Nhà nước chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, NHCSXH phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm trường hợp khoản vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, khoản vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp khoản nợ vay của người sử dụng lao động đã được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trường hợp phát hiện NHCSXH có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như: Áp lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của NHCSXH đối với người sử dụng lao động (12%/năm); trích tài khoản tiền gửi của NHCSXH tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của NHCSXH, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình triển khai cho vay tái cấp vốn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái cấp vốn đối với NHCSXH để hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO