Hỏi - Đáp

TCTD không được cho vay để gửi tiền là dưới các hình thức tiền gửi nào tại TCTD?

TCTTTCTT 28/11/2023 - 10:15

Tổ chức tín dung (TCTD) không được cho vay để gửi tiền là dưới các hình thức tiền gửi nào tại TCTD, có bao gồm chứng chỉ tiền gửi do TCTD phát hành?

Về vấn về này, Ngân hàng Nhà nước trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), TCTD không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để gửi tiền.

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung), nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

Theo đó, TCTD không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để mua chứng chỉ tiền gửi do chính TCTD cho vay hoặc TCTD khác phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TCTD không được cho vay để gửi tiền là dưới các hình thức tiền gửi nào tại TCTD?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO