Kết nối

Thay 7 Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

P.V 07/11/2023 - 09:38

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1300/QĐ-TTg ngày 6/11/2023 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Cụ thể, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Trường Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Phạm Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Lê Quang Hùng.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Đinh Đăng Quang.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trương Thị Ngọc Ánh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trần Thị Hương.

* Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước; giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược, đề án quốc gia và các giải pháp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay 7 Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO