Thứ 2, 17/05/2021
  • VN-Index: 1,263.81-2.55-0.2%
  • HN-Index: 297.8+3.07+1.04%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tín dụng tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

 Phương Chi - Nghiên cứu - Trao đổi - 01/05/2021 07:57
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tìm hiểu các chính sách ưu tiên khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực CNHT, thực trạng tín dụng đối với lĩnh vực CNHT và chỉ ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho lĩnh vực CNHT phát triển hiệu quả.

Tóm tắt: Xác định công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là 1 trong 5 lĩnh vực kinh tế được ưu tiên cấp tín dụng, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã có những chính sách hỗ trợ về vốn đối với lĩnh vực này với mức lãi suất ưu đãi. Tuy vậy, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực CNHT vẫn chưa cao do nhiều nguyên nhân. Bài viết tìm hiểu các chính sách ưu tiên khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực CNHT, thực trạng tín dụng đối với lĩnh vực CNHT và chỉ ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho lĩnh vực CNHT phát triển hiệu quả.

Credit facilitates the development of supporting industries

Abstract: Identifying supporting industry as one of the 5 economic sectors prioritized for credit, over the past time, the banking sector has issued many policies to support this sector with preferential interest rate. However, credit outstanding balance in this sector is still not high due to many reasons. The article explores priority policies for granting credit to the supporting industries, the current credit situation, and points out solutions to facilitate the effective development of the supporting industries.

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được hiểu khác nhau giữa các nước, tùy thuộc vào mức độ ưu tiên trong chiến lược phát triển của từng quốc gia. Đối với Việt Nam, có thể hiểu CNHT là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, sản phẩm trung gian… đóng vai trò là đầu vào và lắp ráp chúng để trở thành sản phẩm cuối cùng. Lĩnh vực CNHT có những đặc trưng riêng và có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, phát triển CNHT có ý nghĩa rất quan trọng đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Việt Nam.

Chính sách ưu tiên khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực CNHT

Hiện nay, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) coi công nghiệp hỗ trợ là 1 trong 5 lĩnh vực kinh tế (gồm nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) được ưu tiên cấp tín dụng với mức lãi suất ưu đãi và một số chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển khác.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về phát triển CNHT, trong đó, chính sách tín dụng để hỗ trợ phát triển CNHT là (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước (qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam); (ii) Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng (TCTD) với mức lãi suất theo trần lãi suất cho vay theo quy định của NHNN; (iii) Doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các TCTD trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng.

Chủ trương hỗ trợ CNHT phát triển của Chính phủ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa tại Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025 (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017); Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT (Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017); Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT (Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018)…. Thông qua các chương trình phát triển CNHT, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đối với ngành Ngân hàng, tại các Chỉ thị về hoạt động ngân hàng hàng năm và các văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng, NHNN luôn yêu cầu các TCTD cân đối nguồn vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thấp hơn lãi suất cho vay thông thường khoảng 1-2%/năm. NHNN cũng chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tích cực tổ chức kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cập vốn tín dụng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, NHNN ban hành Thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển CNHT (Thông tư 01). Theo đó, tại Khoản 1- Điều 3 của Thông tư 01 về chính sách cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, có quy định: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với phần vốn vay ngắn hạn phục vụ cho Dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Khoản 2, Điều 3, Thông tư 01 quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn tại các TCTD trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định để đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, ngoài chính sách ưu đãi cho vay tại Khoản 1 Điều này còn được các TCTD xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

Tiếp đó, NHNN đã có Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, trong đó quy định khách hàng hoạt động trong lĩnh vực CNHT được TCTD xem xét, quyết định cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ. Hiện lãi suất cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trơ tối đa là 4,5%/năm - thể hiện sự nỗ lực, chia sẻ của ngành Ngân hàng đối với doanh nghiệp.

Tín dụng đối với lĩnh vực CNHT có xu hướng giảm

Mặc dù có chủ trương, chính sách ưu tiên khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực CNHT, nhưng tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực CNHT trong vài năm gần đây có xu hướng chậm, lĩnh vực CNHT ưu tiên phát triển có xu hướng giảm.

Theo NHNN, đến cuối tháng 9/2019, tổng dư nợ đối với lĩnh vực CNHT đạt trên 225 nghìn tỷ đồng, tăng 1,15% so với cuối năm 2018 (năm 2018 tăng 14,58%), trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực CNHT ưu tiên phát triển đạt khoảng 2.564 tỷ đồng, giảm 16,92% so với cuối năm 2018. Tính đến cuối tháng 8/2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực CNHT tiếp tục giảm 4,61% so với cùng kỳ năm 2019.

Một trong những nguyên nhân cơ bản của xu hướng trên được cho là lĩnh vực CNHT tại Việt Nam có sự tham gia ngày càng sâu rộng của khối doanh nghiệp FDI với lợi thế về trình độ công nghệ, nguồn vốn vay từ nước ngoài bằng ngoại tệ với lãi suất cạnh tranh (1-2%/năm), nhu cầu vay vốn của NHTM trong nước không lớn, chủ yếu là ngắn hạn để thanh toán các chi phí trong nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp CNHT trong nước chủ yếu có quy mô nhỏ, khả năng tài chính hạn chế, không có hoặc có ít tài sản bảo đảm để đáp ứng điều kiện vay vốn tại các NHTM, nhu cầu vay vốn thường rất lớn so với quy mô tài sản của doanh nghiệp (nhu cầu vay thường là trung, dài hạn để đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất); phương án kinh doanh thường bị cạnh tranh gay gắt từ khối doanh nghiệp FDI. Vì vậy, khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp bị hạn chế.

Ngoài ra, chính sách tín dụng ưu đãi chỉ áp dụng cho nhu cầu vốn ngắn hạn, phạm vi ưu đãi hẹp; chưa kể, rất ít doanh nghiệp được cấp chứng nhận thuộc đối tượng CNHT ưu tiên phát triển.

Hơn nữa, hệ thống NHTM đứng trước áp lực hội nhập quốc tế và phải nâng cao chất lượng hoạt động, áp dụng nhiều tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, việc thực hiện hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp CNHT với điều kiện tín dụng ưu đãi, dễ dàng ngày càng khó thực hiện. Trong khi đó, các kênh huy động vốn trung, dài hạn qua thị trường trái phiếu chưa phát huy hiệu quả.

Tạo điều kiện hỗ trợ lĩnh vực CNHT hiệu quả

Thời gian tới, xác định CNHT là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên bố trí vốn để phát triển, ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Đồng thời, các TCTD tiếp tục hoàn thiện xây dựng quy trình thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay, qua đó tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, về phía các bộ, ngành sớm hoàn thiện quy định của pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ lĩnh vực CNHT có hiệu quả, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp CNHT tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNHT và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng trong việc triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực đất đai, thuế, cơ sở hạ tầng... khi doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội CNHT tiếp tục nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của mình để làm cầu nối cho các doanh nghiệp hội viên tiếp cận với các TCTD; đầu mối trong việc hỗ trợ cho các hội viên về thông tin thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên.

Về phía doanh nghiệp CNHT phải tự hoàn thiện, tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, tìm kiếm thị trường, minh bạch thông tin để nâng cao uy tín đối với các TCTD; tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo điều kiện cho các TCTD kiểm soát dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 21 năm 2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn COVID, nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngân hàng Tôi yêu”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” năm 2021 - một sự kiện thiết thực và ý nghĩa - nhằm chào mừng 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam đã chính thức khép lại thành công được hơn 1 tuần. Cuộc thi đã để lại nhiều dư âm và những ấn tượng đẹp.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Công ty Cổ phần Zion được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 22/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Zion.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ngân hàng TMCP Nam Á tăng vốn điều lệ lên hơn 4.564 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Agribank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/5/2021, Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/5/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

SCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng từ ngày 15/5/2021 thay cho ông Jeremy Chen.

Standard Chartered Việt Nam nhận giải thưởng 2 giải thưởng quan trọng từ The Asset

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được vinh danh Ngân hàng quản lý dòng tiền tốt nhất và Ngân hàng đối tác về các giải pháp thanh toán điện từ tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ Giải thưởng Triple A năm 2021 của Tạp chí The Asset. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng được trao tặng danh hiệu Ngân hàng đối tác về các giải pháp thanh toán điện tử tốt nhất.

VNPAY-QR “tấm chắn” thanh toán an toàn trong dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì sử dụng tiền mặt, nhiều khách hàng đã lựa chọn “tấm chắn” VNPAY-QR đảm bảo an toàn khi đi mua sắm trong dịch Covid-19.

Lô vaccine COVID-19 thứ 2 đã về Việt Nam với gần 1,7 triệu liều

Tin tức - T.D - 11:36 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ COVAX hỗ trợ, với 1.682.400 liều. Lô vaccine này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của cơ chế COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Trước đó, Việt Nam đã nhận lô đầu tiên từ COVAX vào ngày 1/4/2021

Hà Nội giữ nguyên hình thức thi trực tiếp tuyển sinh vào lớp 10

Tin tức - T.Dũng - 11:34 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hà Nội cho biết công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 giữ nguyên hình thức thi trực tiếp với 4 môn thi. Trường hợp Bộ GD&ĐT có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu để điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hyundai Santa Fe 2021 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 11:32 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/5/2021, Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV Santa Fe thế hệ mới. New Santa Fe được bán ra thị trường 6 phiên bản khác nhau với giá bán lẻ khuyến nghị từ 1.030 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

Tin tức - T.D - 11:30 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Công ty Cổ phần Zion được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Tin hội viên - T.H - 10:45 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 22/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Zion.

Đà tăng của lãi suất liên ngân hàng chậm lại

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 09:58 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi biến động mạnh trong vài tuần gần đây, đà tăng của lãi suất bình quân bằng đồng VND trên thị trường liên ngân hàng đã chậm lại trong tuần từ ngày 10 – 14/5/2021, với mức tăng từ 0,02 – 0,09 điểm % tùy từng kỳ hạn.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tin hội viên - P.V - 09:17 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ngân hàng TMCP Nam Á tăng vốn điều lệ lên hơn 4.564 tỷ đồng

Tin hội viên - P.V - 08:43 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

Hoạt động ngân hàng - P.V - 08:30 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Agribank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền Trang - 08:25 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/5/2021, Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

Sống đẹp - A.Đ - 08:22 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong tiến trình áp dụng Basel II

Vấn đề - Nhận định - Hiền Anh - 11:17 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết này đề cập tới khía cạnh vai trò của cơ chế bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cũng như tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong quá trình tiến hành áp dụng Basel II.

Hà Nội mạnh tay xử lý chủ đầu tư chung cư vi phạm PCCC

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 08:30 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chủ đầu tư cố tình vi phạm các quy định về PCCC, chây ỳ không khắc phục các tồn tại, về PCCC có thể bị xem xét xử lý hình sự, đồng thời ngừng cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm.

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

Tin tức - A.Đ - 08:00 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn COVID, nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh.

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

Tin hội viên - P.V - 11:25 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/5/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

SCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 11:18 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng từ ngày 15/5/2021 thay cho ông Jeremy Chen.

WB dự báo giá dầu, vàng tăng mạnh trong năm 2021

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 10:12 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt hàng hóa trọng yếu như dầu, kim loại quý, nông sản… được dự báo tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Riêng giá dầu có thể đạt mốc 60 USD/thùng vào năm 2022.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh

Tin tức - Hoàng Phương - 10:09 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Doanh nghiệp Nhật làm dự án điện gió nghìn tỷ ở Việt Nam

Doanh nghiệp - M.H - 10:04 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Hitachi SE, thuộc Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) mua 35,1% cổ phần Nhà máy điện gió Trung Nam của Tập đoàn Trungnam.

Cục Hàng không yêu cầu hoàn trả phí dịch vụ cho khách hủy vé

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 09:02 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc hoàn trả giá dịch vụ phục vụ và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy vé máy bay.

Thành phố thông minh cần góc nhìn trong nước và hợp tác quốc tế

Công nghệ - Phạm Hồng Phong* - 08:30 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự gia tăng phát triển những sáng tạo công nghệ số khắp Đông Nam Á nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 là minh chứng cho cam kết không ngừng của khu vực trong việc xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng và ứng dụng “thông minh”.

4 tháng đầu năm, thu đầu thô giảm 34% so với cùng kỳ 2020

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 08:15 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách. Theo đó, lũy kế thu 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán.

Bộ Tài chính bác đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 17:14 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô đăng ký mới nhưng Bộ Tài chính cho rằng cần thực hiện theo quy định hiện hành.

VNDIRECT triển khai gói phí trả trước giao dịch chứng khoán

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 17:12 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty chứng khoán VNDIRECT vừa ra mắt gói phí trả trước giao dịch chứng khoán TOMATO 30.

Mở rộng hành lang kết nối thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 15:41 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến đặc biệt dành cho các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO