Tổng doanh thu của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 đạt 1.656.124 tỷ đồng

P.V| 13/10/2020 16:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2019 tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 1.656.124 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018.

Số liệu trên được đưa ra trong Báo cáo số 496/BC-CP về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2019, vừa được Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Báo cáo cho biết, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, có 491 DNNN kinh doanh thông thường có báo cáo. Trong đó: 6 tập đoàn kinh tế (TĐ); 55 tổng công ty nhà nước (TCT); 15 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con (Công ty mẹ - con); 415 Công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (doanh nghiệp độc lập).

Qua phân tích, đánh giá số liệu từ báo cáo của các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh (số liệu báo cáo tài chính hợp nhất), tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 của 491 DNNN cho thấy: Tổng tài sản của các DNNN là 2.992.834 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2018. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 38% tổng tài sản. Trong đó khối các TĐ,TCT, Công ty mẹ - con có tổng tài sản là 2.738.533 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản; các Công ty TNHH MTV độc lập còn lại chiếm 8% tổng tài sản.

Về vốn chủ sở hữu của các DNNN là 1.425.050 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, khối các TĐ, TCT, công ty mẹ - con là 1.274.356 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018, chiếm 89% tổng vốn chủ sở hữu.

Về tổng doanh thu của các DNNN đạt 1.656.124 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018.

Về lãi phát sinh trước thuế của các DNNN đạt 162.750 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện 2018. Trong đó tỷ suất lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu bình quân chung của các DNNN năm 2019 là 11% (năm 2018 là 12%); Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp/Tổng tài sản bình quân chung của các DNNN năm 2019 là 5% (năm 2018 là 6%). Có 44/491 DNNN (chiếm 9% tổng số DNNN) có lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh là 619 tỷ đồng.

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của các DNNN là 283.000 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018, chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh nội địa (chiếm 73% tổng số phát sinh phải nộp NSNN của các DNNN). 

Báo cáo cho biết, về cơ bản các chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của các DNNN đạt được mục tiêu tăng trưởng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung nguồn lực tài chính tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng doanh thu của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 đạt 1.656.124 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO