Hoạt động ngân hàng

Tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 19,5 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Ngô Hải - Anh Kiệt 29/03/2024 06:30

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2024, tổng tài sản toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 19.545.672 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ đạt 1.003.601 tỷ đồng

Theo công bố, về tổng tài sản: nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước ghi nhận tổng tài sản đạt 8.202.553 tỷ đồng, giảm 1,49% so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần đạt 8.639.500 tỷ đồng, giảm 3,87 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 1.812.207 tỷ đồng, giảm 2,87%....

Về vốn điều lệ: nhóm NHTM nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, giữ nguyên so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài 163.165 tỷ đồng....

Tổng tài sản và vốn điều lệ của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tính đến ngày 31/1/2024 (đơn vị: tỷ đồng)

Tổng tài sản phân theo nhóm các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 31/1/2024 (đơn vị: tỷ đồng)

Tổng vốn điều lệ phân theo nhóm các tổ chức tín dụng tính đến ngày 31/1/2024

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống đạt 28,09%, trong đó: nhóm NHTM nhà nước có tỷ lệ là 23,22%; nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ là 40,07%; nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ là 36,67%...

Tính đến ngày 31/3/2024, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 77,87%, trong đó: nhóm NHTM nhà nước đạt 81,31%; nhóm NHTM cổ phần đạt 80,88%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 44,41%...

Tỷ lệ an toàn vốn tính đến ngày 31/1/2024

Tỷ lệ vốn tự có tính đến ngày 31/1/2024

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 19,5 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ đạt hơn 1 triệu tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO