Truyền thông chính sách và định hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Nguyễn Đức Lệnh| 26/12/2022 08:46
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đối với TP. Hồ Chí Minh, ngành Ngân hàng thành phố thực hiện nhiệm vụ địa phương của NHTW tại địa bàn, hoạt động truyền thông chính sách chủ yếu tập trung vào công tác thực thi, với nội hàm tổ chức triển khai thực hiện; thông tin tuyên truyền chính sách; phổ biến chính sách, tư vấn, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và tiếp thu các ý kiến phản biện chính sách… góp phần đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống thực tiễn có hiệu quả.

Truyền thông chính sách, tiếp cận theo mục đích và ý nghĩa của chính sách, cũng như yêu cầu về phát huy hiệu quả chính sách trong thực tế cuộc sống, được hiểu là hoạt động truyền thông của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân nhằm thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, của Chính phủ… đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả.  Hoạt động này xuất phát từ chính yêu cầu cần sự thống nhất trong nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để đảm bảo hiệu quả của chính sách, đạt được mục tiêu quản lý và mang lại sự phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Với ý nghĩa đó, trong thời gian qua Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã và đang tổ chức tốt hoạt động truyền thông chính sách.

Truyền thông chính sách trở thành nhiệm vụ chức năng của NHTW và được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp hơn, từ khâu hoạch định chính sách, ban hành chính sách đến khâu tổ chức triển khai và thực hiện chính sách. Nhờ đó, nhiều cơ chế chính sách của NHTW đã phát huy hiệu quả, nhất là các chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và dài hạn hơn, đó là chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; đề án cơ cấu lại các TCTD…. Các chính sách luôn được lấy ý kiến, trình bày và thông tin giải thích trong quá trình hoạch định, xây dựng; tổ chức tập huấn, thông tin truyền thông, giải đáp, tháo gỡ và tiếp thu ý kiến phản biện.. trong quá trình ban hành và thực thi.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, ngành Ngân hàng thành phố thực hiện nhiệm vụ địa phương của NHTW tại địa bàn, hoạt động truyền thông chính sách chủ yếu tập trung vào công tác thực thi, với nội hàm tổ chức triển khai thực hiện; thông tin tuyên truyền chính sách; phổ biến chính sách, tư vấn, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và tiếp thu các ý kiến phản biện chính sách… góp phần đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống thực tiễn có hiệu quả.

Theo đó, định hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng thành phố trong năm 2023, đối với công tác này tập trung một số nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, truyền thông chính sách, gắn liền với công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Trong đó, đảm bảo tất cả các tổ chức tín dụng (TCTD), khách hàng, doanh nghiệp và người dân nhận thức đầy đủ về chính sách ban hành, mục tiêu và ý nghĩa của chính sách. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả, nhờ việc đảm bảo thực thi chính sách và chấp hành chính sách từ các TCTD,  sự hiểu rõ của người dân và doanh nghiệp để thuận lợi trong tiếp cận chính sách cũng như tuân thủ đúng quy định, góp phần quan trọng trong việc phát huy hiệu quả của Chính sách.

Đơn cử như việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp: như gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ; các chương trình tín dụng ưu đãi… sẽ góp phần quan trọng trong việc phát huy hiệu quả của chương trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Chính phủ trong năm 2023.

Thứ hai, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Đặc biệt là hoạt động trình bày, giải thích chính sách; thông tin,  hướng dẫn và đối thoại chính sách.

Hoạt động này cần được tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua các hội nghị đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp; hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp; các chương trình truyền hình thực tế: “Lắng nghe trao đổi” của HTV; Ý kiến bạn đọc của VOH; Chuyên mục chính sách và hiệu ứng chính sách của một số báo…. Đặc biệt phối hợp với chính quyền, đoàn thể, hội doanh nghiệp và các hội ngành nghề; sở, ngành thành phố để thực hiện công tác truyền thông.

Thực tế, tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho thấy việc làm tốt công tác tuyên truyền đã và đang mang lại những hiệu ứng rất tích cực. Trong đó, các chính sách về lãi suất; tỷ giá; về hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các cơ chế như: cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi suất và cho vay mới với lãi suất thấp theo thông tư 01, 03 và thông tư 14 nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID, cũng như các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW được các đối tượng liên quan (ngân hàng – doanh nghiệp, người dân; cơ quan quản lý) nắm bắt kịp thời, hiểu rõ trách nhiệm mỗi bên, nhận thức đầy đủ mục đích, đối tượng, điều kiện… từ đó tạo điều kiện cho các chính sách này phát huy hiệu quả. Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động phòng chống dịch của ngành Ngân hàng nói chung và trên địa bàn nói riêng là thực tế minh chứng cho hiệu quả chính sách và vai trò truyền thông chính sách của NHTW và tại địa bàn thành phố.

Thứ ba, truyền thông chính sách với nội hàm nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình triển khai và thực hiện chính sách; tình hình chấp hành và thực thi chính sách; những khó khăn vướng mắc phát sinh và ý kiến phản biện về chính sách… Tất cả những thông tin đó đều có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm chính sách được thực thi; cũng như kịp thời có những điều chỉnh bổ sung hoàn thiện chính sách.

Có thể dẫn chứng, việc ban hành kịp thời chính sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như linh hoạt, kịp thời và phù hợp trong các chính sách và điều chỉnh chính sách về tín dụng; tỷ giá và lãi suất của NHTW thời gian qua đã phản ánh hội tụ những kết quả mang lại từ hoạt động truyền thông chính sách. Trong đó, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là cơ quan thực thi chính sách, triển khai và thực hiện chính sách, các khó khăn vướng mắc phát sinh cũng như những vấn đề liên quan đến hiệu quả chính sách; ý kiến phản biện chính sách đều đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo dõi, nắm bắt và báo cáo kịp thời.

Năm 2023, năm được đánh giá và dự báo khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội, theo đó các cơ chế chính sách của NHTW tiếp tục phải được thực thi hiệu quả nhằm phát huy tác dụng và đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

Những nhiệm vụ nêu trên cho thấy, thời gian tới, đòi hỏi ngành Ngân hàng thành phố cần tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa hoạt động truyền thông chính sách với nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác này trong việc bảo đảm cơ chế chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả. Qua đó đồng hành cùng các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt, chuyên nghiệp và trách nhiệm các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm cho ngành Ngân hàng nói chung và ngành Ngân hàng thành phố nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền thông chính sách và định hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO