Tuyên truyền tập trung về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

P.V| 23/10/2020 17:13
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Trí tuệ- Kỷ cương- Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020. Dự Đại hội sẽ có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí rất quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Tại Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề cập đến những phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có việc tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Để thực hiện hiệu quả công tác thông tin trước, trong và sau Đại hội, công tác tuyên truyên cần chú trọng vào các nội dung về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ cách mạng; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tuyên truyền các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra…

“Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII Đảng bộ Khối, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Đảng bộ Khối, về phương châm, chủ đề Đại hội, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối; tuyên truyền về các hoạt động tại Đại hội, kết quả của Đại hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đại hội XIII Đảng bộ Khối… Sau khi bế mạc Đại hội XIII Đảng bộ Khối, tập trung tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; việc tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được Đại hội thông qua; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối...” - đồng chí Sơn Minh Thắng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền tập trung về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO