Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều doanh nghiệp

Bùi Trang| 10/08/2022 16:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính với một số doanh nghiệp.

 

Krungthai Zmico Securities Company Limited bị xử phạt 120 triệu đồng

Ngày 4/8/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 552/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Krungthai Zmico Securities Company Limited (địa chỉ: 16 Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand). Công ty bị xử phạt 120 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/8/2022.

Công ty đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ngày 27/4/2021, KRUNGTHAI ZMICO Securities Company Limited mua 70.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (mã chứng khoán TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG. Tuy nhiên, công ty không công bố thông tin với Sở GDCK Hà Nội về việc trở thành cổ đông lớn.

Công ty Hồng Hoàng bị xử phạt 70 triệu đồng

Ngày 5/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (trụ sở tại Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Công ty Hồng Hoàng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì lý do không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật các báo cáo gồm: Báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2022.

Khoáng sản Á Cường bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 5/8/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 554/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (trụ sở tại thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2022.

Công ty bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Công ty còn bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể, công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cũng sẽ thay đổi.

Công ty bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cơ khí và khoáng sản Hà Giang bị xử phạt 150 triệu đồng

Ngày 8/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 557/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (trụ sở tại số 390 đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Công ty bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2022.

Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021.

Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, dẫn đến tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, nếu công ty trích lập dự phòng theo quy định, trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 1/1/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng. Trên Báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí tài chính” năm 2019 sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, nếu Công ty trích lập dự phòng khoản “Đầu tư tài chính dài hạn” theo quy định thì tại ngày 31/12/2021, khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2021 tăng, giảm tương ứng 27,8 tỷ đồng). Trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, số liệu năm nay của khoản mục Chi phí tài chính giảm và khoản mục Lợi nhuận trước thuế tăng số tiền tương ứng là 39,3 tỷ đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO