VAMC mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 374.622 tỷ đồng

P.V| 24/01/2021 10:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá cao những kết quả VAMC đạt được trong năm qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, điều này tiếp tục khẳng định vị thế của VAMC trong công tác xử lý nợ xấu, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong xử lý nợ xấu và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống, hỗ trợ các TCTD trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, đặc biệt góp phần khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức ngày 22/1/2021, ông Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc VAMC cho biết, năm 2020, VAMC tiếp tục tập trung xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng. Dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã hội nhưng VAMC đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tính riêng năm 2020, VAMC đã triển khai mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) với trị giá là 15.218 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, đạt gần 100% kế hoạch được NHNN giao. VAMC cũng xử lý và phối hợp với các TCTD xử lý thu hồi nợ xấu được 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc (tạm tính), đạt 95,03% kế hoạch năm 2020.

Lũy kế từ khi thành lập đến hết ngày 31/12/2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB đạt 374.622 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, xử lý thu hồi nợ đạt 167.019 tỷ đồng, đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế.

Cùng với triển khai ngay các biện pháp xử lý thu hồi nợ, VAMC cũng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khách hàng mua hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Đồng thời, VAMC cũng thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và đúng quy định.

Nhằm hỗ trợ khách hàng có triển vọng vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng, VAMC đã phối hợp với các TCTD rà soát, đánh giá tình hình tài chính, năng lực hoạt động của các khách hàng có nợ xấu, từ đó phân loại và đề xuất áp dụng các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo quy định.

“VAMC chủ động xúc tiến hoạt động phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường, thông qua kết quả thành lập Câu lạc bộ xử lý nợ (Câu lạc bộ AMC); hoàn thiện mô hình hoạt động theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN;...”, ông Đoàn Văn Thắng cho biết.

Ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên VAMC đối với kết quả hoạt động nêu trên, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, điều này tiếp tục khẳng định vị thế của VAMC trong công tác xử lý nợ xấu, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong xử lý nợ xấu và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống, hỗ trợ các TCTD trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, đặc biệt góp phần khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao cờ thi đua, khen thưởng cho tập thể VAMC

Để thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, trong năm 2021, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị VAMC tiếp tục bám sát Nghị quyết 42; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN và trên cơ sở nguồn lực thực tế, cần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 27/11/2020, Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới năm 2022 theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN.

VAMC cần nỗ lực thực hiện kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; tăng cường hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được phê duyệt, sớm đưa Sàn giao dịch nợ VAMC đi vào hoạt động.

Đồng thời, cần phối hợp hiệu quả với các TCTD trong việc xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đã mua bằng TPĐB; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về mức an toàn (dưới 3%) theo Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.

Phó Thống đốc cũng đề nghị, trên cơ sở về nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện, VAMC cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao như hoạt động bảo lãnh, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần...; đi đôi với thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn, tài sản của Nhà nước…

Bên cạnh đó, VAMC cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe và tài sản, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV VAMC phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN, ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết, trong năm 2021 đơn vị sẽ tập trung thực hiện thành công mục tiêu hoạt động theo Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới 2022 và Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản đến 2025, định hướng đến năm 2030. VAMC cũng đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ xấu theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng TPĐB; triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 42; xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung tại Việt Nam, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường.

(1) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VAMC mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 374.622 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO