Vốn tín dụng chiếm trên 70% tổng số vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thanh Thanh| 20/02/2023 08:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tổng số hơn 621.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, vốn tín dụng là gần 437.000 tỷ đồng, chiếm 70,3% tổng số vốn…

Hơn 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thông tin tại Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng điều phối (VPĐP) nông thôn mới (NTM) các cấp do Bộ NN&PTNN tổ chức cuôi tuần qua cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM đến nay cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TW) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). 18 tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tuy nhiên, kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, điển hình như (Đồng bằng sông Hồng: 100%, Đông Nam Bộ: 92,6% trong khi đó miền núi phía Bắc mới đạt 47,5%, Tây Nguyên 57,8%); vẫn còn 4 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%. Đặc biệt, đến nay vẫn còn 16 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã NTM”, trong đó, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), huyện Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) bình quân mới đạt 6,9 tiêu chí/xã.

Về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, đến hết năm 2022 cả nước đã có  8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,9% sản phẩm 3 sao, 33,2% sản phẩm 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Đã có 4.586 chủ thể OCOP, trong đó có 38,1% là HTX, 25,6% là doanh nghiệp, 33,5% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác…

621.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thông tin tại Hội nghị, ông Ngô Trường Sơn, Chánh VPĐP NTM TW cho biết, tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, đến tháng 12/2022, cả nước huy động được khoảng 621.324 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình (tăng 1,3 lần so với năm 2021), trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí trực tiếp cho Chương trình khoảng 77.397,8 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ là 11.000 tỷ đồng, chiếm 1,8% (trong đó: Vốn đầu tư: 9.000 tỷ đồng và vốn sự nghiệp: 2.000 tỷ đồng); Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã bố trí thực hiện Chương trình khoảng 66.397,8 tỷ đồng, chiếm 10,7%; Lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác 49.967 tỷ đồng, chiếm 8%; Tín dụng 436.738 tỷ đồng, chiếm 70,3%;  Doanh nghiệp 35.503 tỷ đồng, chiếm 5,7%;  Cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp là 21.848 tỷ đồng, chiếm 3,5%.

Chia sẻ với phóng viên, ông Ngô Trường Sơn khẳng định, nguồn kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM chủ yếu từ nguồn tín dụng.

Theo Báo cáo của VPĐP NTM tỉnh Hải Dương, tổng hợp nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh Hải Dương năm 2022 là hơn 9.596 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng là hơn 6.070 tỷ đồng (chiếm 63,25%); Địa phương này cũng xác định vốn tín dụng vẫn là nguồn vốn chủ yếu triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 khi nguồn vốn này đã được dự kiến là hơn 8.811 tỷ đồng trong tổng số hơn 13.152 tỷ đồng (chiếm gần 70%);

Huy động các nguồn lực…

Theo kế hoạch năm 2023, cả nước phấn đấu có khoảng 78% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có ít nhất 270 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng ít nhất 15 đơn vị cấp huyện so với năm 2022), có 7 - 8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khoảng 9.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP (tăng khoảng 1.000 sản phẩm so với năm 2022).

Tại Hội nghị, VPĐP NTM TW đề nghi VPĐP NTM cấp tỉnh tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch vốn NSTW (vốn đầu tư phát triển trong nước, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp) năm 2023, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các mô hình chỉ đạo điểm của TW thuộc các chương trình chuyên đề; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn NSTW được giao trong năm 2023 (bao gồm các nguồn vốn năm 2022 được tiếp tục thực hiện đến hết năm 2023) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; chủ động tham mưu cân đối, bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã); lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 2 Chương trình MTQG còn lại và các chương trình, dự án khác để ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM giữa các vùng, miền; thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục khuyến khích cho vay ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường vận động các tổ chức kinh tế hỗ trợ địa phương (huyện, xã) thực hiện xây dựng NTM; vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho nội dung cụ thể, do HĐND xã thông qua…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Dư địa, tiềm năng trong phát triển nông thôn mới là rất lớn!

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, mọi sự đổi mới bắt đầu từ sự năng động của các địa phương. Lấy sự năng động, đổi mới, sáng tạo ở cơ sở để làm động lực phát triển, khắc phục sự "đồng phục hóa" ở các địa phương trên khắp 63 tỉnh, thành. Trong thời gian tới, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn có những cách thức tiếp cận mới hơn. Bởi nếu làm được thì dư địa, tiềm năng của chúng ta trong phát triển NTM sẽ là rất lớn.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần kết nối với nhau để giao lưu, tương tác cũng như cùng nhau chia sẻ thông tin, bài học, cách làm hay. Đặc biệt, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, muốn địa phương năng động thì thủ lĩnh phải năng động.

Bộ trưởng cho rằng, từ hội nghị hôm nay, cần nhìn lại cách tiếp cận NTM. Xây dựng NTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn.

Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá cao sáng kiến của các địa phương. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: NTM chính là sức sống mới mà sức sống mới ở đây là sức sống của cộng đồng, và nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới chính là phải hồi sinh sức sống của cộng đồng. Vừa qua, những mô hình như làng hạnh phúc, làng thông minh cũng là một gợi ý rất hay. Xây dựng NTM là cho chính mình và cho thế hệ mai sau...!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vốn tín dụng chiếm trên 70% tổng số vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO