Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng từ ngày 22/7

Minh Nhật 14/06/2024 - 14:27

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành.

van-ban-quy-pham-phap-luat-la-hinh-thuc-phap-luat-tien-bo-nhat_1403100847.jpeg
Thông tư 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành (ảnh minh họa)

Thông tư nêu rõ, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành sau đây:

Một là, Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 ngày 04/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng.

Hai là, Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 ngày 05/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 04/12/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ba là, Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bốn là, Thông tư số 34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của NHNN Việt Nam.

Năm là, Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 05/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng từ ngày 22/7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO