Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

P.V 31/12/2023 - 07:57

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 2404/QĐ-NHNN về việc Ban hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc ban hành Kế hoạch này nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các quy định của NHNN đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn được ban hành sau, tạo thuận lợi cho việc thực thi những văn bản này.

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của Thống đốc NHNN quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 bao gồm: Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của NHNN; Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viên Kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa NHNN với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viên Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

NHNN tiếp tục thực hiện rà soát đối với những hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của NHNN còn hiệu lực được ban hành trước ngày 01/7/2016 (trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành).

Về tổ chức thực hiện: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2024, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO