Chủ nhật, 07/03/2021
  • VN-Index: 1,168.69+0.17+0.01%
  • HN-Index: 259.8+4.03+1.58%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Bảo vệ người gửi tiền là mục tiêu cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - ThS. Nguyễn Việt Trung - ThS. Nguyễn T - Nghiên cứu - Trao đổi - 20/07/2019 10:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ở Việt Nam, hoạt động BHTG chính thức được khởi xướng năm 1999 và triển khai hoạt động vào tháng 5/2000. Tới nay, sau hơn 7 năm kể từ khi Luật BHTG được ban hành và có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG và các qui định dưới Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Ngày nhận bài: 14/6/2019 - Ngày biên tập: 23/6/2019 - Ngày duyệt đăng: 28/6/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 13 năm 2019.

Tóm tắt: Hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) công khai được khởi xướng ở Mỹ. Cho tới nay có hơn 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu triển khai hoạt động BHTG. Ở Việt Nam, hoạt động BHTG chính thức được khởi xướng năm 1999 và triển khai hoạt động vào tháng 5/2000. Tới nay, sau hơn 7 năm kể từ khi Luật BHTG được ban hành và có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG và các qui định dưới Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Từ khóa: bảo hiểm tiền gửi, Luật BHTG, người gửi tiền

Depositors protection is the core goal of deposit insurance policy

Summary: Deposit insurance activity was officially initiated in the United States. So far there are more than 142 countries and territories around the world deploying deposit insurance activities. In Vietnam, deposit insurance activity was officially initiated in 1999 and implemented in May 2000. Up to now, after more than 7 years since the Law on deposit insurance is issued and effective, it is necessary to review, revise and update the Law as well as the regulations under the Law  to improve the efficiency and contribution of deposit insurance activity, promoting better protection of depositors' interests.

Keywords: deposit insurance, Law on deposit insurance, depositors

Những khía cạnh pháp lý cần được cập nhật

Điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là một trong những  nội dung cốt lõi thực hiện chính sách bảo vệ người gửi tiền. Luật BHTG quy định: “Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong từng thời kỳ”. Từ ngày 5/8/2017 đến nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG gồm cả gốc và lãi tối đa là 75 triệu đồng. Với hạn mức này, theo số liệu khảo sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vào thời điểm tháng 6/2017, đã bảo vệ 87,32% người gửi tiền thuộc đối tượng bảo hiểm.

Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI) khuyến nghị thiết lập hạn mức trả tiền bảo hiểm cần tuân thủ hai mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, hạn mức chi trả phải đủ cao để bảo vệ đại đa số người gửi tiền (bảo vệ được 90% đến 95% người gửi tiền), đặc biệt là những người gửi số lượng tiền thấp, có hạn chế nhất định về khả năng tiếp cận và đánh giá thông tin hoạt động ngân hàng. Thứ hai, hạn mức chi trả cần được xác định đủ thấp để có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường. Điều đó có tác dụng hạn chế khả năng người gửi số tiền lớn chạy theo các hành vi rủi ro, tìm kiếm ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiền, mặc dù biết ngân hàng đó có rủi ro cao hơn.

Hạn mức BHTG tối ưu được xác định trên cơ sở mục tiêu chính sách công về hoạt động BHTG tại từng quốc gia. Hơn nữa, hạn mức BHTG cần xây dựng dựa trên các yếu tố lạm phát, thu nhập bình quân quốc nội, quy mô tiền gửi của người gửi tiền, kỳ vọng của thị trường, các yếu tố tác động tới mục tiêu chính sách công và yếu tố tương quan giữa các quốc gia khác trong khu vực.

Cho tới nay, tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam có cải thiện đáng kể, như lạm phát, GDP bình quân đầu người, tỷ giá, lãi suất, hoạt động của hệ thống ngân hàng, và mức độ tăng huy động tiền gửi, đã có những thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. Vì vậy, trên cơ sở các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến hạn mức chi trả BHTG, việc xem xét, đánh giá tính phù hợp của hạn mức BHTG là cần thiết.  Điều chỉnh tăng kịp thời hạn mức chi trả BHTG sẽ có tác dụng nâng cao khả năng đóng góp của công cụ BHTG cho tiến trình đổi mới hoạt động ngân hàng và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ kịp thời người gửi tiền

Thực hiện quy trình chi trả BHTG hiệu quả là điều kiện tiên quyết trong nội dung duy trì niềm tin công chúng và góp phần vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đặc biệt trong tình huống có ngân hàng đóng cửa. Điều 23 Luật BHTG quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.

Trong khi đó, các quốc gia có hệ thống BHTG phát triển quy định về thời gian chi trả ngắn hơn rất nhiều. Các tổ chức BHTG thường đặt ra khoảng thời gian mục tiêu thực hiện chi trả với nỗ lực chi trả nhanh nhất có thể. Tổng công ty BHTG Mỹ chi trả sau 2 ngày, tính từ thời điểm đóng cửa ngân hàng, Đài Loan sau 3 ngày, Canada chi trả một phần sau 5 ngày và toàn bộ sau 14 ngày, Anh đặt mục tiêu chi trả sau 7 ngày. Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) khuyến nghị nên qui định thời hạn mục tiêu để chi trả BHTG là sau 7 ngày tính từ khi ngân hàng nhận tiền gửi tuyên bố chấm dứt hoạt động (đóng cửa).

Với thực tiễn quốc tế và điều kiện có liên quan tới hoạt động chi trả BHTG ở Việt Nam, quy định về thời hạn chi trả 60 ngày cần được rút ngắn. Rút ngắn thời gian chi trả có tác dụng hạn chế ảnh hưởng bất lợi tâm lý của người gửi tiền, giảm hiệu ứng đám đông do đóng cửa ngân hàng có thể phát sinh. Yếu tố để có thể rút ngắn thời hạn chi trả bao gồm khả năng  tiếp cận thông tin về tiền gửi được bảo hiểm, nguồn nhân lực, phương thức chi trả, hạ tầng công nghệ thông tin. Trên thực tế, các yếu tố đó đối với BHTGVN hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Từ tháng 6/2017 đến nay, tổ chức tham gia BHTG định kỳ cung cấp tới BHTGVN thông tin về tiền gửi được bảo hiểm. Nguồn nhân lực hiện tại của BHTGVN có thể đáp ứng nhu cầu của hoạt động chi trả. Hơn nữa, Luật BHTG của Việt Nam cho phép tổ chức BHTG trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG khác thực hiện. Điều này cho phép BHTGVN có thể sử dụng phương thức ủy quyền chi trả BHTG trong tình huống cần rút ngắn thời gian chi trả. Hơn nữa, dự án hệ thống thông tin và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ xử lý chi trả ngân hàng được thuận lợi trong điều kiện rút ngắn thời gian.

Nội dung bảo vệ gián tiếp người gửi tiền

Luật BHTG quy định, BHTGVN thực hiện “tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng”. Hoạt động giám sát các tổ chức tham gia BHTG của BHTGVN dựa trên hai nguồn thông tin. Một là, thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm từ các tổ chức tham gia BHTG và hai là, thông tin được chia sẻ từ NHNN. Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi năm 2017 đã bổ sung quy định về áp dụng can thiệp sớm của NHNN trước khi đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt (KSĐB) để xử lý tổ chức có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải KSĐB. Các TCTD này là đối tượng có nguy cơ rủi ro cao, có thể dẫn đến chấm dứt hoạt động trong tương lai gần, có khả năng phát sinh chi trả tiền bảo hiểm. Để nâng cao khả năng bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp này, đồng thời hạn chế khả năng trục lợi BHTG, thiết nghĩ cần có quy định cho phép BHTGVN được NHNN chia sẻ thông tin về các tổ chức tín dụng trong tình huống kiểm soát đặc biệt ngay từ giai đoạn can thiệp sớm của NHNN.

Kiểm soát rủi ro đạo đức trong hoạt động BHTG

Trên thực tế, bên cạnh tính ưu việt, hoạt động BHTG phát sinh một số rủi ro. Nhận thức toàn diện, đầy đủ và có giải pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ rủi ro sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động BHTG. Điều 10 Luật BHTG quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTG, nhưng chưa đề cập tới hành vi gây rủi ro đạo đức bị cấm.

Rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng có liên quan tới sự hiện diện của công cụ BHTG tương đối đa dạng, cần được xác định và có giải pháp kiểm soát. Người gửi tiền có tâm lý ít quan tâm tới hoạt động của ngân hàng bởi cho rằng ngân hàng họ gửi tiền đã tham gia BHTG và rằng rủi ro với tiền  gửi đã được loại trừ. Họ có tâm lý an tâm hơn và tìm kiếm cơ hội gửi tiền tại ngân hàng chào lãi suất cao hơn. Ứng xử đó vô hình dung thúc đẩy hoạt động ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Hơn nữa, về phía ngân hàng huy động tiền gửi, trong tình huống khó khăn có thể dẫn tới đóng cửa ngân hàng, ngân hàng có thể có một số động thái trục lợi bảo hiểm tiền gửi. Chẳng hạn, có ngân hàng đã phối hợp với người gửi tiền tách sổ tiền gửi để lách hạn mức chi trả BHTG, đảm bảo được chi trả tối đa từ tổ chức BHTG. Những ứng xử như vậy từ người gửi tiền và ngân hàng là biểu hiện của rủi ro đạo đức. 

Để xây dựng mô hình tổ chức BHTG hiệu quả, thiết lập kỷ cương thị trường, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ rủi ro đạo đức, cần xem xét bổ sung định danh về trục lợi BHTG, điều khoản miễn trừ, quyền từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp có biểu hiện trục lợi BHTG.

Tổ chức BHTG tham gia giải quyết khó khăn ngân hàng

Quy định pháp lý liên quan tới hoạt động BHTG đề cập tới nội dung tổ chức BHTGVN có trách nhiệm và quyền hạn tham gia giải quyết khó khăn ngân hàng. Mặc dù vậy, tính cụ thể, chi tiết và đầy đủ của quy định hiện hành chưa đảm bảo sự tham gia có hiệu quả và an toàn của tổ chức BHTGVN trong tiến trình giải quyết khó khăn ngân hàng. Cụ thể, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của nhân sự đại diện cho tổ chức BHTG tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt chưa được quy định. Hơn nữa, đối với TCTD chấm dứt hoạt động, được chi trả BHTG, chưa có quy định cho phép BHTGVN được phép khởi kiện tổ chức và cá nhân (nếu có) gây nên thất thoát và khó khăn cho ngân hàng được chi trả. 

Bổ sung Luật BHTG cho phép tổ chức BHTGVN thực hiện hỗ trợ tài chính đối với tổ chức tham gia BHTG trong trường hợp cần có nguồn tài chính để giải quyết khó khăn. Hoạt động hỗ trợ tài chính trong trường hợp này có ý nghĩa lớn đối với khả năng củng cố tổ chức tham gia BHTG, vượt qua khó khăn. Mặc dầu vậy, hoạt động này cũng đặt tổ chức BHTGVN vào tình huống đối diện rủi ro lớn. Rủi ro này sẽ cao hơn nếu BHTGVN không trực tiếp tham gia vào hoạt động của tổ chức tham gia BHTG trong quá trình củng cố sau hỗ trợ tài chính. Thiết nghĩ, một số nội dung liên quan tới hoạt động hỗ trợ tài chính cần được quy định và có hiệu lực cao, bao gồm, quy định miễn trừ trách nhiệm trong tình huống đặc biệt, quy định được phép truy tố và khởi kiện tổ chức và cá nhân gây nên khó khăn cho tổ chức tham gia BHTG có liên quan...

 

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy hoạt động hỗ trợ tài chính có hiệu quả thiết thực trong củng cố và giải quyết khó khăn của tổ chức tham gia BHTG. Trong giai đoạn thí điểm hoạt động hỗ trợ tài chính, BHTGVN đã thực hiện thành  công hỗ trợ tài chính đối với 5 TCTD có khó khăn. Sau khi được hỗ trợ tài chính, cùng với các hoạt động hỗ trợ khác, 4 trên 5 tổ chức được hỗ trợ tài  chính đã cơ bản giải quyết được khó khăn và trở lại hoạt động bình thường (tham khảo bảng 1).

Để hoạt động hỗ trợ tài chính mang lại hiệu quả cao, tạo tính chủ động trong thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính, pháp luật cần có quy định cụ thể về thời gian, điều kiện, phương pháp, thời điểm hỗ trợ đối với tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn tạm thời về mặt tài chính.

Áp dụng phí BHTG có phân biệt theo mức độ rủi ro

Trong hoạt động BHTG, có hai phương pháp tính phí BHTG, đó là phí đồng hạng và phí phân biệt theo mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG. IADI khuyến nghị phí BHTG đồng hạng áp dụng trong thời gian mới triển khai hoạt động BHTG. Với tiến trình phát triển hoạt động BHTG, áp dụng phí BHTG có phân biệt rủi ro cần được triển khai.

Luật BHTG quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của NHNN; căn cứ vào khung phí BHTG, NHNN quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại tổ chức này”. Từ khi BHTGVN thành lập đến nay gần 20 năm, phí BHTG được tính đồng hạng 0,15%/năm/trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG. Phương pháp tính phí này phù hợp trong giai đoạn đầu mới thành lập tổ chức BHTG và đặc thù của nền kinh tế chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dẫu vậy, việc áp dụng mức phí đồng hạng trong thời gian dài sẽ không tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các TCTD trong hệ thống, không khuyến khích tổ chức tham gia BHTG nâng cao hiệu quả hoạt động để được áp dụng mức phí thấp hơn, góp phần làm gia tăng nguy cơ phát sinh rủi ro đạo đức. Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế, hướng dẫn thu phí theo đánh giá và phân loại các tổ chức tham gia BHTG là cần thiết.

Hàm ý chính sách

Bảo vệ người gửi tiền là mục tiêu cốt lõi của chính sách BHTG. Người gửi tiền được bảo vệ trực tiếp thông qua chi trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG bị đổ vỡ và bảo vệ gián tiếp thông qua sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống tài chính ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống tài chính – ngân hàng đang thực hiện tái cấu trúc và phát triển mạnh mẽ, rủi ro có thể phát sinh đa dạng và ở quy mô cao. Chính sách BHTG thời gian qua đã có đóng góp tích cực cho tiến trình đổi mới và phát triển hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mặc dầu vậy, để nâng cao hiệu quả đóng góp của chính sách BHTG, cập nhật khuôn khổ pháp lý của hoạt động BHTG là cần thiết. Hơn nữa, phiên bản Luật BHTG – 2012 đầu tiên với nhiều nội dung đang ở mức độ đề cập và gợi mở, mức độ chi tiết và cập nhật so với quốc tế có khoảng cách đáng kể. Cập nhật và chi tiết hơn ở các nội dung được đề cập, bao gồm điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG, nâng cao mức độ bảo vệ trực tiếp người gửi tiền, rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ gián tiếp người gửi tiền, kiểm soát rủi ro đạo đức, tham gia giải quyết khó khăn, và áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi có phân biệt, cần được thể hiện trong điều chỉnh Luật BHTG tại phiên bản lần 2 tới đây

Tài liệu tham khảo:

- Các nguyên tắc chính của IADI về hệ thổng BHTG hiệu quả;

- Báo cáo thường niên của BHTGVN, BHTG Mỹ; Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính; BHTG Đài Loan; BHTG Canada;

- Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Ngân hàng chính thức được áp dụng eKYC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tất cả các ngân hàng chính thức được áp dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) để mở tài khoản từ xa cho khách hàng từ ngày 5/3/2021.

Chứng khoán tuần qua: Thị trường rung lắc, nhà đầu tư bận tâm chuyện nâng lô tối thiểu 1.000 cổ phiếu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam nóng với chuyện “nghẽn lệnh” và giải pháp đang được quan tâm như việc nâng lô giao dịch tối thiểu lên 1.000 và cho chứng khoán đi “ở nhờ” sàn HNX. Cùng với đó, VN-Index đã tiến sát về mốc 1.200 điểm nhưng đã thất bại và có phiên rơi sâu.

Những thay đổi trong mùa đại hội cổ đông 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 kéo theo những thay đổi trong việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của các công ty cổ phần.

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

Tháng 2/2021, chỉ số VNIndex tăng 10,59% so với tháng trước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể: chỉ số VN Index đạt 1168,47 điểm, tăng 10,59%; VNAllshare đạt 1124,14 điểm, tăng 10,76%; VN30 đạt 1173,60 điểm, tăng 11,95% so với cuối tháng 1/2021.

Từ ngày 3/3/2021, áp dụng cơ chế chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn 713/UBCK-PTTT gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để triển khai kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

SeABank tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3 với hàng nghìn quà tặng hấp dẫn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tri ân những người phụ nữ phi thường và những người thân yêu, bạn bè xung quanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) gửi tặng hàng nghìn phần quà và ưu đãi hấp dẫn bao gồm các E-voucher trị giá cao nhất lên tới 830.000 đồng, lãi suất vay vốn chỉ từ 4,99%/năm và rất nhiều các ưu đãi khi gửi tiết kiệm online, mở tài khoản eBank, thanh toán thẻ, thanh toán online.

Chuyển tiền ra nước ngoài qua Sacombank Internet Banking

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 8/3/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai tính năng chuyển tiền ra nước ngoài trên Internet Banking (isacombank.com.vn) nhằm các mục đích hợp pháp như: học tập, chữa bệnh, trợ cấp cho thân nhân, chuyển tiền cho người thừa kế, công tác, định cư, thanh toán phí, lệ phí… với đa dạng các loại ngoại tệ như: USD, AUD, CAD, CHF. EUR, GBP, JPY, SGD… và mức phí cạnh tranh.

Shinhan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giao dịch Khôi Nguyên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/3/2021, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên KNE ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính các trường cùng các học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên thuộc hệ thống giáo dục của KNE.

8/3 - Bao la ưu đãi tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “8/3 - Bao la ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng nữ khi sử dụng dịch vụ, thanh toán thẻ tín dụng, tham gia bảo hiểm...

SCB tri ân khách hàng nữ dịp 8/3

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thông điệp “Thay cho lời cảm ơn” để tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chuỗi các chương trình chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống và chương trình chi tiêu qua thẻ SCB để trao hàng ngàn ưu đãi và phần quà ý nghĩa.

Shinhan Việt Nam có tân Tổng giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Shinhan Việt Nam bổ nhiệm ông Lee Taekyung vào vị trí Tổng giám đốc. Theo giới thiệu của ngân hàng, ông Lee Taekyung là một chuyên gia toàn cầu với nền tảng kinh nghiệm đa dạng về chiến lược, từng công tác tại Shinhan Mỹ và Shinhan Campuchia.

HD SAISON gia nhập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - HD SAISON trở thành thành viên thứ 74 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại lễ kết nạp chính thức hôm nay.

NCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn thay lời tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình “Khi em cười”, với hàng ngàn quà tặng ý nghĩa.

Phê duyệt chủ trương xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 15:14 06/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Dự án có vốn đầu tư 6.425,2 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO là nhà đầu tư.

SeABank tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3 với hàng nghìn quà tặng hấp dẫn

Tin hội viên - P.V - 12:48 06/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tri ân những người phụ nữ phi thường và những người thân yêu, bạn bè xung quanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) gửi tặng hàng nghìn phần quà và ưu đãi hấp dẫn bao gồm các E-voucher trị giá cao nhất lên tới 830.000 đồng, lãi suất vay vốn chỉ từ 4,99%/năm và rất nhiều các ưu đãi khi gửi tiết kiệm online, mở tài khoản eBank, thanh toán thẻ, thanh toán online.

Chuyển tiền ra nước ngoài qua Sacombank Internet Banking

Sản phẩm, dịch vụ - Thế Như - 08:00 06/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 8/3/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai tính năng chuyển tiền ra nước ngoài trên Internet Banking (isacombank.com.vn) nhằm các mục đích hợp pháp như: học tập, chữa bệnh, trợ cấp cho thân nhân, chuyển tiền cho người thừa kế, công tác, định cư, thanh toán phí, lệ phí… với đa dạng các loại ngoại tệ như: USD, AUD, CAD, CHF. EUR, GBP, JPY, SGD… và mức phí cạnh tranh.

Ngành Ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19

Hoạt động ngân hàng - M.H - 20:23 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong đó, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho vay mới.

Chi bộ CQTT Hiệp hội Ngân hàng kiện toàn nhân sự cấp ủy

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - Phan Mai - 18:59 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chi bộ Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (CQTT HHNH) vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (vòng 2) để kiện toàn nhân sự cấp ủy.

Chứng khoán tuần qua: Thị trường rung lắc, nhà đầu tư bận tâm chuyện nâng lô tối thiểu 1.000 cổ phiếu

Thị trường - Bùi Trang - 18:33 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam nóng với chuyện “nghẽn lệnh” và giải pháp đang được quan tâm như việc nâng lô giao dịch tối thiểu lên 1.000 và cho chứng khoán đi “ở nhờ” sàn HNX. Cùng với đó, VN-Index đã tiến sát về mốc 1.200 điểm nhưng đã thất bại và có phiên rơi sâu.

Shinhan ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giao dịch Khôi Nguyên

Tin hội viên - P.V - 18:30 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/3/2021, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên KNE ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính các trường cùng các học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên thuộc hệ thống giáo dục của KNE.

8/3 - Bao la ưu đãi tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Ngọc - 17:01 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “8/3 - Bao la ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng nữ khi sử dụng dịch vụ, thanh toán thẻ tín dụng, tham gia bảo hiểm...

Những thay đổi trong mùa đại hội cổ đông 2021

Chính sách mới - Bùi Trang - 16:55 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 kéo theo những thay đổi trong việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của các công ty cổ phần.

Chủ tịch Hancorp làm Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 16:32 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Ngân hàng chính thức được áp dụng eKYC

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - M.H - 16:25 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tất cả các ngân hàng chính thức được áp dụng phương thức định danh trực tuyến (eKYC) để mở tài khoản từ xa cho khách hàng từ ngày 5/3/2021.

SCB tri ân khách hàng nữ dịp 8/3

Sản phẩm, dịch vụ - Đông Phương - 16:14 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thông điệp “Thay cho lời cảm ơn” để tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chuỗi các chương trình chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống và chương trình chi tiêu qua thẻ SCB để trao hàng ngàn ưu đãi và phần quà ý nghĩa.

Shinhan Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Tin hội viên - P.V - 12:34 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Shinhan Việt Nam bổ nhiệm ông Lee Taekyung vào vị trí Tổng giám đốc. Theo giới thiệu của ngân hàng, ông Lee Taekyung là một chuyên gia toàn cầu với nền tảng kinh nghiệm đa dạng về chiến lược, từng công tác tại Shinhan Mỹ và Shinhan Campuchia.

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chính sách mới - P.V - 12:32 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

#SheForVietnam chương trình nhằm tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ Việt trong thời đại số

Công nghệ - Phương Chi - 11:03 05/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt khi họ được hỗ trợ và trao quyền bởi những công cụ số. Nhằm tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên số, Facebook khởi động chương trình #SheForVietnam - chương trình dành riêng cho những người phụ nữ Việt Nam đang hàng ngày tạo nên những điều kỳ diệu trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

PV Power thông qua phương án bán hết lô cổ phần 51% ở PV Machino

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:27 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/3/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE: POW) đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí.

Tháng 2/2021, chỉ số VNIndex tăng 10,59% so với tháng trước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 18:24 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể: chỉ số VN Index đạt 1168,47 điểm, tăng 10,59%; VNAllshare đạt 1124,14 điểm, tăng 10,76%; VN30 đạt 1173,60 điểm, tăng 11,95% so với cuối tháng 1/2021.

Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Doanh nghiệp - M.H - 14:52 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa 18.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán: HHP) vào giao dịch.

Tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cho các SMEs - Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Nhìn ra thế giới - TS. Đặng Thị Thu Hằng - TS. Vũ Thị Kim Oanh - 14:40 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có quy mô hạn chế, nguồn vốn tích lũy có hạn, do đó họ rất cần vốn để phát triển kinh doanh. Nhà nước cũng đã triển khai nhiều chính sách để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của các SMEs, từng bước xây dựng và hoàn thiện khung chính sách pháp luật về tín dụng và hỗ trợ tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa song vẫn tồn tại nhiều hạn chế (CIEM, 2018).

Từ ngày 3/3/2021, áp dụng cơ chế chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 14:36 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn 713/UBCK-PTTT gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để triển khai kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 14:21 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020, ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại.

Giá đất nền một số nơi ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng tới 40 - 50%

Thị trường - Minh Hoàng - 14:07 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá đất nền một số khu vực ở Hà Nội như Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức tăng tới 50% so với năm 2019. Trong khi đó, giá đất một số khu vực của quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cũng tăng 40% so với năm 2019.

NCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 14:04 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn thay lời tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình “Khi em cười”, với hàng ngàn quà tặng ý nghĩa.

BAC A BANK chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

Tin hội viên - Trà My - 18:00 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 708,5 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa chính thức được niêm yết trên sàn HNX với mã giao dịch BAB.

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 18:00 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế, một số ngân hàng vừa công bố triển khai các gói hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, với mức lãi suất cho vay giảm sâu so với trước.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO