Thứ 5, 28/01/2021
  • VN-Index: 1,023.94-73.23-6.67%
  • HN-Index: 203.05-17.74-8.04%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Bảo vệ người gửi tiền là mục tiêu cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - ThS. Nguyễn Việt Trung - ThS. Nguyễn T - Nghiên cứu - Trao đổi - 20/07/2019 10:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ở Việt Nam, hoạt động BHTG chính thức được khởi xướng năm 1999 và triển khai hoạt động vào tháng 5/2000. Tới nay, sau hơn 7 năm kể từ khi Luật BHTG được ban hành và có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG và các qui định dưới Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Ngày nhận bài: 14/6/2019 - Ngày biên tập: 23/6/2019 - Ngày duyệt đăng: 28/6/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 13 năm 2019.

Tóm tắt: Hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) công khai được khởi xướng ở Mỹ. Cho tới nay có hơn 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu triển khai hoạt động BHTG. Ở Việt Nam, hoạt động BHTG chính thức được khởi xướng năm 1999 và triển khai hoạt động vào tháng 5/2000. Tới nay, sau hơn 7 năm kể từ khi Luật BHTG được ban hành và có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG và các qui định dưới Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Từ khóa: bảo hiểm tiền gửi, Luật BHTG, người gửi tiền

Depositors protection is the core goal of deposit insurance policy

Summary: Deposit insurance activity was officially initiated in the United States. So far there are more than 142 countries and territories around the world deploying deposit insurance activities. In Vietnam, deposit insurance activity was officially initiated in 1999 and implemented in May 2000. Up to now, after more than 7 years since the Law on deposit insurance is issued and effective, it is necessary to review, revise and update the Law as well as the regulations under the Law  to improve the efficiency and contribution of deposit insurance activity, promoting better protection of depositors' interests.

Keywords: deposit insurance, Law on deposit insurance, depositors

Những khía cạnh pháp lý cần được cập nhật

Điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là một trong những  nội dung cốt lõi thực hiện chính sách bảo vệ người gửi tiền. Luật BHTG quy định: “Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong từng thời kỳ”. Từ ngày 5/8/2017 đến nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG gồm cả gốc và lãi tối đa là 75 triệu đồng. Với hạn mức này, theo số liệu khảo sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vào thời điểm tháng 6/2017, đã bảo vệ 87,32% người gửi tiền thuộc đối tượng bảo hiểm.

Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI) khuyến nghị thiết lập hạn mức trả tiền bảo hiểm cần tuân thủ hai mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, hạn mức chi trả phải đủ cao để bảo vệ đại đa số người gửi tiền (bảo vệ được 90% đến 95% người gửi tiền), đặc biệt là những người gửi số lượng tiền thấp, có hạn chế nhất định về khả năng tiếp cận và đánh giá thông tin hoạt động ngân hàng. Thứ hai, hạn mức chi trả cần được xác định đủ thấp để có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường. Điều đó có tác dụng hạn chế khả năng người gửi số tiền lớn chạy theo các hành vi rủi ro, tìm kiếm ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiền, mặc dù biết ngân hàng đó có rủi ro cao hơn.

Hạn mức BHTG tối ưu được xác định trên cơ sở mục tiêu chính sách công về hoạt động BHTG tại từng quốc gia. Hơn nữa, hạn mức BHTG cần xây dựng dựa trên các yếu tố lạm phát, thu nhập bình quân quốc nội, quy mô tiền gửi của người gửi tiền, kỳ vọng của thị trường, các yếu tố tác động tới mục tiêu chính sách công và yếu tố tương quan giữa các quốc gia khác trong khu vực.

Cho tới nay, tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam có cải thiện đáng kể, như lạm phát, GDP bình quân đầu người, tỷ giá, lãi suất, hoạt động của hệ thống ngân hàng, và mức độ tăng huy động tiền gửi, đã có những thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. Vì vậy, trên cơ sở các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến hạn mức chi trả BHTG, việc xem xét, đánh giá tính phù hợp của hạn mức BHTG là cần thiết.  Điều chỉnh tăng kịp thời hạn mức chi trả BHTG sẽ có tác dụng nâng cao khả năng đóng góp của công cụ BHTG cho tiến trình đổi mới hoạt động ngân hàng và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ kịp thời người gửi tiền

Thực hiện quy trình chi trả BHTG hiệu quả là điều kiện tiên quyết trong nội dung duy trì niềm tin công chúng và góp phần vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đặc biệt trong tình huống có ngân hàng đóng cửa. Điều 23 Luật BHTG quy định, trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.

Trong khi đó, các quốc gia có hệ thống BHTG phát triển quy định về thời gian chi trả ngắn hơn rất nhiều. Các tổ chức BHTG thường đặt ra khoảng thời gian mục tiêu thực hiện chi trả với nỗ lực chi trả nhanh nhất có thể. Tổng công ty BHTG Mỹ chi trả sau 2 ngày, tính từ thời điểm đóng cửa ngân hàng, Đài Loan sau 3 ngày, Canada chi trả một phần sau 5 ngày và toàn bộ sau 14 ngày, Anh đặt mục tiêu chi trả sau 7 ngày. Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) khuyến nghị nên qui định thời hạn mục tiêu để chi trả BHTG là sau 7 ngày tính từ khi ngân hàng nhận tiền gửi tuyên bố chấm dứt hoạt động (đóng cửa).

Với thực tiễn quốc tế và điều kiện có liên quan tới hoạt động chi trả BHTG ở Việt Nam, quy định về thời hạn chi trả 60 ngày cần được rút ngắn. Rút ngắn thời gian chi trả có tác dụng hạn chế ảnh hưởng bất lợi tâm lý của người gửi tiền, giảm hiệu ứng đám đông do đóng cửa ngân hàng có thể phát sinh. Yếu tố để có thể rút ngắn thời hạn chi trả bao gồm khả năng  tiếp cận thông tin về tiền gửi được bảo hiểm, nguồn nhân lực, phương thức chi trả, hạ tầng công nghệ thông tin. Trên thực tế, các yếu tố đó đối với BHTGVN hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Từ tháng 6/2017 đến nay, tổ chức tham gia BHTG định kỳ cung cấp tới BHTGVN thông tin về tiền gửi được bảo hiểm. Nguồn nhân lực hiện tại của BHTGVN có thể đáp ứng nhu cầu của hoạt động chi trả. Hơn nữa, Luật BHTG của Việt Nam cho phép tổ chức BHTG trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG khác thực hiện. Điều này cho phép BHTGVN có thể sử dụng phương thức ủy quyền chi trả BHTG trong tình huống cần rút ngắn thời gian chi trả. Hơn nữa, dự án hệ thống thông tin và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ xử lý chi trả ngân hàng được thuận lợi trong điều kiện rút ngắn thời gian.

Nội dung bảo vệ gián tiếp người gửi tiền

Luật BHTG quy định, BHTGVN thực hiện “tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng”. Hoạt động giám sát các tổ chức tham gia BHTG của BHTGVN dựa trên hai nguồn thông tin. Một là, thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm từ các tổ chức tham gia BHTG và hai là, thông tin được chia sẻ từ NHNN. Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi năm 2017 đã bổ sung quy định về áp dụng can thiệp sớm của NHNN trước khi đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt (KSĐB) để xử lý tổ chức có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải KSĐB. Các TCTD này là đối tượng có nguy cơ rủi ro cao, có thể dẫn đến chấm dứt hoạt động trong tương lai gần, có khả năng phát sinh chi trả tiền bảo hiểm. Để nâng cao khả năng bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp này, đồng thời hạn chế khả năng trục lợi BHTG, thiết nghĩ cần có quy định cho phép BHTGVN được NHNN chia sẻ thông tin về các tổ chức tín dụng trong tình huống kiểm soát đặc biệt ngay từ giai đoạn can thiệp sớm của NHNN.

Kiểm soát rủi ro đạo đức trong hoạt động BHTG

Trên thực tế, bên cạnh tính ưu việt, hoạt động BHTG phát sinh một số rủi ro. Nhận thức toàn diện, đầy đủ và có giải pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ rủi ro sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động BHTG. Điều 10 Luật BHTG quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTG, nhưng chưa đề cập tới hành vi gây rủi ro đạo đức bị cấm.

Rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng có liên quan tới sự hiện diện của công cụ BHTG tương đối đa dạng, cần được xác định và có giải pháp kiểm soát. Người gửi tiền có tâm lý ít quan tâm tới hoạt động của ngân hàng bởi cho rằng ngân hàng họ gửi tiền đã tham gia BHTG và rằng rủi ro với tiền  gửi đã được loại trừ. Họ có tâm lý an tâm hơn và tìm kiếm cơ hội gửi tiền tại ngân hàng chào lãi suất cao hơn. Ứng xử đó vô hình dung thúc đẩy hoạt động ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn. Hơn nữa, về phía ngân hàng huy động tiền gửi, trong tình huống khó khăn có thể dẫn tới đóng cửa ngân hàng, ngân hàng có thể có một số động thái trục lợi bảo hiểm tiền gửi. Chẳng hạn, có ngân hàng đã phối hợp với người gửi tiền tách sổ tiền gửi để lách hạn mức chi trả BHTG, đảm bảo được chi trả tối đa từ tổ chức BHTG. Những ứng xử như vậy từ người gửi tiền và ngân hàng là biểu hiện của rủi ro đạo đức. 

Để xây dựng mô hình tổ chức BHTG hiệu quả, thiết lập kỷ cương thị trường, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ rủi ro đạo đức, cần xem xét bổ sung định danh về trục lợi BHTG, điều khoản miễn trừ, quyền từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp có biểu hiện trục lợi BHTG.

Tổ chức BHTG tham gia giải quyết khó khăn ngân hàng

Quy định pháp lý liên quan tới hoạt động BHTG đề cập tới nội dung tổ chức BHTGVN có trách nhiệm và quyền hạn tham gia giải quyết khó khăn ngân hàng. Mặc dù vậy, tính cụ thể, chi tiết và đầy đủ của quy định hiện hành chưa đảm bảo sự tham gia có hiệu quả và an toàn của tổ chức BHTGVN trong tiến trình giải quyết khó khăn ngân hàng. Cụ thể, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của nhân sự đại diện cho tổ chức BHTG tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt chưa được quy định. Hơn nữa, đối với TCTD chấm dứt hoạt động, được chi trả BHTG, chưa có quy định cho phép BHTGVN được phép khởi kiện tổ chức và cá nhân (nếu có) gây nên thất thoát và khó khăn cho ngân hàng được chi trả. 

Bổ sung Luật BHTG cho phép tổ chức BHTGVN thực hiện hỗ trợ tài chính đối với tổ chức tham gia BHTG trong trường hợp cần có nguồn tài chính để giải quyết khó khăn. Hoạt động hỗ trợ tài chính trong trường hợp này có ý nghĩa lớn đối với khả năng củng cố tổ chức tham gia BHTG, vượt qua khó khăn. Mặc dầu vậy, hoạt động này cũng đặt tổ chức BHTGVN vào tình huống đối diện rủi ro lớn. Rủi ro này sẽ cao hơn nếu BHTGVN không trực tiếp tham gia vào hoạt động của tổ chức tham gia BHTG trong quá trình củng cố sau hỗ trợ tài chính. Thiết nghĩ, một số nội dung liên quan tới hoạt động hỗ trợ tài chính cần được quy định và có hiệu lực cao, bao gồm, quy định miễn trừ trách nhiệm trong tình huống đặc biệt, quy định được phép truy tố và khởi kiện tổ chức và cá nhân gây nên khó khăn cho tổ chức tham gia BHTG có liên quan...

 

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy hoạt động hỗ trợ tài chính có hiệu quả thiết thực trong củng cố và giải quyết khó khăn của tổ chức tham gia BHTG. Trong giai đoạn thí điểm hoạt động hỗ trợ tài chính, BHTGVN đã thực hiện thành  công hỗ trợ tài chính đối với 5 TCTD có khó khăn. Sau khi được hỗ trợ tài chính, cùng với các hoạt động hỗ trợ khác, 4 trên 5 tổ chức được hỗ trợ tài  chính đã cơ bản giải quyết được khó khăn và trở lại hoạt động bình thường (tham khảo bảng 1).

Để hoạt động hỗ trợ tài chính mang lại hiệu quả cao, tạo tính chủ động trong thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính, pháp luật cần có quy định cụ thể về thời gian, điều kiện, phương pháp, thời điểm hỗ trợ đối với tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn tạm thời về mặt tài chính.

Áp dụng phí BHTG có phân biệt theo mức độ rủi ro

Trong hoạt động BHTG, có hai phương pháp tính phí BHTG, đó là phí đồng hạng và phí phân biệt theo mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG. IADI khuyến nghị phí BHTG đồng hạng áp dụng trong thời gian mới triển khai hoạt động BHTG. Với tiến trình phát triển hoạt động BHTG, áp dụng phí BHTG có phân biệt rủi ro cần được triển khai.

Luật BHTG quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của NHNN; căn cứ vào khung phí BHTG, NHNN quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại tổ chức này”. Từ khi BHTGVN thành lập đến nay gần 20 năm, phí BHTG được tính đồng hạng 0,15%/năm/trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG. Phương pháp tính phí này phù hợp trong giai đoạn đầu mới thành lập tổ chức BHTG và đặc thù của nền kinh tế chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dẫu vậy, việc áp dụng mức phí đồng hạng trong thời gian dài sẽ không tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các TCTD trong hệ thống, không khuyến khích tổ chức tham gia BHTG nâng cao hiệu quả hoạt động để được áp dụng mức phí thấp hơn, góp phần làm gia tăng nguy cơ phát sinh rủi ro đạo đức. Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế, hướng dẫn thu phí theo đánh giá và phân loại các tổ chức tham gia BHTG là cần thiết.

Hàm ý chính sách

Bảo vệ người gửi tiền là mục tiêu cốt lõi của chính sách BHTG. Người gửi tiền được bảo vệ trực tiếp thông qua chi trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG bị đổ vỡ và bảo vệ gián tiếp thông qua sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống tài chính ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống tài chính – ngân hàng đang thực hiện tái cấu trúc và phát triển mạnh mẽ, rủi ro có thể phát sinh đa dạng và ở quy mô cao. Chính sách BHTG thời gian qua đã có đóng góp tích cực cho tiến trình đổi mới và phát triển hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mặc dầu vậy, để nâng cao hiệu quả đóng góp của chính sách BHTG, cập nhật khuôn khổ pháp lý của hoạt động BHTG là cần thiết. Hơn nữa, phiên bản Luật BHTG – 2012 đầu tiên với nhiều nội dung đang ở mức độ đề cập và gợi mở, mức độ chi tiết và cập nhật so với quốc tế có khoảng cách đáng kể. Cập nhật và chi tiết hơn ở các nội dung được đề cập, bao gồm điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG, nâng cao mức độ bảo vệ trực tiếp người gửi tiền, rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ gián tiếp người gửi tiền, kiểm soát rủi ro đạo đức, tham gia giải quyết khó khăn, và áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi có phân biệt, cần được thể hiện trong điều chỉnh Luật BHTG tại phiên bản lần 2 tới đây

Tài liệu tham khảo:

- Các nguyên tắc chính của IADI về hệ thổng BHTG hiệu quả;

- Báo cáo thường niên của BHTGVN, BHTG Mỹ; Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính; BHTG Đài Loan; BHTG Canada;

- Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Việt Nam, trong 2 ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Gần 400 mã giảm sàn, chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần bình tĩnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong một ngày nhiều tin xấu, COVID-19 trở lại cộng đồng ở Việt Nam, thị trường Mỹ đêm qua giảm điểm, đà bán tháo khiến VN-Index mất hơn 75 điểm, mức giảm gần kịch khung với gần 400 mã giảm sàn. Rổ VN30 có lúc ghi nhận toàn bộ 30 mã đều giảm sàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với tài sản nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/1, Viện Nghiên cứu lập pháp (Quốc hội) phối hợp với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp hoạt động giám sát của Quốc hội đối với quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước.

Xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường bất động sản năm 2020 sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ so với năm 2021, trong đó dẫn đầu là xu hướng đô thị trong đại đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

[Infographic] Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, thương mại hàng hóa năm 2020 thặng dư 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

Đến năm 2030 đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phấn đấu Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT); xây dựng được 10 thương hiệu TTNT có uy tín trong khu vực...

OCB chính thức niêm yết trên HoSE

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/1/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

"Selfie” có ngay tài khoản như ý cùng SHB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 28/1/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai tính năng mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng SHB. Khách hàng chỉ cần “selfie” trên điện thoại là có ngay tài khoản như ý thay vì phải đến tận quầy giao dịch như trước đây.

Sacombank tổ chức chương trình Ấm tình mùa Xuân lần thứ 18

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/1 đến ngày 1/2/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân lần thứ 18 – Tân Sửu 2021” tại 52 tỉnh thành trên cả nước và hai nước Lào, Campuchia với kinh phí 4,8 tỷ đồng.

Năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 0,93%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và hoàn thành 102,8% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chỉ 0,93%.

Năm 2020, Techcombank tái cơ cấu, miễn giảm lãi và giãn nợ cho hơn 3.200 khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 nghìn tỷ đồng và doanh thu đạt 27,0 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 23,1% và 28,4% so với cùng kỳ năm 2019 và cao hơn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua là 21,5%.

29/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu quỹ của MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX), ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ MSB là ngày 29/1/2021 và giá chào bán cho cổ đông là 11.500 đồng/cổ phiếu, HSX sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu MSB trong ngày giao dịch không hưởng quyền và giữ nguyên biên độ dao động giá +/- 7% so với giá tham chiếu.

Năm 2020: Ngân hàng Bản Việt hoàn hành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa công bố số liệu tài chính năm 2020, với các chỉ tiêu tài chính đều đạt kế hoạch đặt ra theo đúng cam kết với cổ đông tại đại hội cổ đông 2020.

MSB và TIKI hợp tác phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty CP Tiki (TIKI) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, trong đó, MSB giữ vai trò là đơn vị đầu tiên cung cấp hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Tin tức - TTTCTT - 17:43 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Việt Nam, trong 2 ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Gần 400 mã giảm sàn, chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần bình tĩnh

Thị trường - Bùi Trang - 17:36 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong một ngày nhiều tin xấu, COVID-19 trở lại cộng đồng ở Việt Nam, thị trường Mỹ đêm qua giảm điểm, đà bán tháo khiến VN-Index mất hơn 75 điểm, mức giảm gần kịch khung với gần 400 mã giảm sàn. Rổ VN30 có lúc ghi nhận toàn bộ 30 mã đều giảm sàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với tài sản nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 17:25 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/1, Viện Nghiên cứu lập pháp (Quốc hội) phối hợp với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp hoạt động giám sát của Quốc hội đối với quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước.

Quỹ Toyota Việt Nam cung cấp nước sạch cho các trường tiểu học tại tỉnh Quảng Bình

Sống đẹp - P.V - 16:53 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) vừa phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết bao gồm hệ thống lọc thô và bồn chứa nước tại 2 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Trường Tiểu học Thượng Trạch và Trường Tiểu học Xuân Trạch.

OCB chính thức niêm yết trên HoSE

Tin hội viên - Mai Hiên - 16:53 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/1/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục ở vùng thấp

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 16:48 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thanh khoản các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục duy trì trạng thái dồi dào, lãi suất tiết kiệm, lãi suất liên ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục giữ ổn định ở vùng hiện tại. Còn với tỷ giá USD/VND, dù có biến động trong những ngày qua nhưng giới chuyên môn tin rằng, tỷ giá USD/VND sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong ngắn hạn.

"Selfie” có ngay tài khoản như ý cùng SHB

Sản phẩm, dịch vụ - 16:42 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 28/1/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai tính năng mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng SHB. Khách hàng chỉ cần “selfie” trên điện thoại là có ngay tài khoản như ý thay vì phải đến tận quầy giao dịch như trước đây.

Sacombank tổ chức chương trình Ấm tình mùa Xuân lần thứ 18

Sống đẹp - Như Quỳnh - 16:30 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/1 đến ngày 1/2/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân lần thứ 18 – Tân Sửu 2021” tại 52 tỉnh thành trên cả nước và hai nước Lào, Campuchia với kinh phí 4,8 tỷ đồng.

Xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 14:29 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường bất động sản năm 2020 sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ so với năm 2021, trong đó dẫn đầu là xu hướng đô thị trong đại đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Thực hư tin đồn thoái vốn Nhà nước ở Hanel?

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:23 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong phiên giao dịch ngày 27/1, sắc đỏ bao trùm các sàn Hose, Hnx, Upcom nhưng cổ phiếu HNE của Công ty cổ phần Hanel vẫn tím ngắt với ưu thế tuyệt đối thuộc về bên mua, dư mua giá trần và không có một lệnh dư bán.

Phát triển công nghệ không tiếp xúc cho thế giới lượng tử

Công nghệ - T.Mai - 10:36 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mastercard mới đây đã công bố đang áp dụng các công nghệ kháng lượng tử mới nhất để phát triển thế hệ thanh toán không tiếp xúc mới, nhằm tiếp tục đem đến cho người tiêu dùng mức độ bảo mật và tiện lợi nâng cao.

Năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 0,93%

Tin hội viên - P.V - 10:33 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và hoàn thành 102,8% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chỉ 0,93%.

[Infographic] Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế

Các Hiệp hội ngành, nghề - PV - 10:19 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, thương mại hàng hóa năm 2020 thặng dư 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

Đến năm 2030 đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam

Công nghệ - N.Loan - 09:52 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phấn đấu Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT); xây dựng được 10 thương hiệu TTNT có uy tín trong khu vực...

Kéo dài thời gian hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Chính sách mới - P.V - 09:28 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quyết định mới ban hành của Thủ tướng kéo dài đến hết ngày 31/12/2021.

Năm 2020, Techcombank tái cơ cấu, miễn giảm lãi và giãn nợ cho hơn 3.200 khách hàng

Tin hội viên - Thanh Hải - 09:26 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 nghìn tỷ đồng và doanh thu đạt 27,0 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 23,1% và 28,4% so với cùng kỳ năm 2019 và cao hơn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua là 21,5%.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả

Thị trường - Anh Đức - 09:19 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao. Theo đó, Thủ tương yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Vocarimex: Nhọc nhằn “game” thoái vốn

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:00 28/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam sẽ phải đợi văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. Văn bản hướng dẫn này hiện vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Đại hội XIII của Đảng - 19:46 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 27/1, trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có bài tham luận về những đóng góp của hệ thống ngân hàng đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.

Apple sản xuất iPhone màn hình gập vào năm 2022?

Công nghệ - Minh Minh - 16:31 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple được cho là đang thử nghiệm vài mẫu thiết kế iPhone màn hình gập, nhiều khả năng sẽ ra mắt vào năm 2022

Công bố thông tin mập mờ, một cổ phiếu họ FLC bị xử phạt 170 triệu đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 16:25 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Thanh tra UBCK Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã Hose: ROS) số tiền 170 triệu đồng vì nhiều vi phạm.

Garmin sản xuất đồng hồ thông minh dành riêng cho phụ nữ

Công nghệ - Minh Minh - 16:16 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Garmin đang lên kế hoạch sản xuất dòng đồng hồ thông minh Garmin Lily dành riêng cho phái nữ. 

Toyota Việt Nam ra mắt Toyota Lào Cai

Doanh nghiệp - P.V - 15:50 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Lào Cai, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

Nhóm ngành nhiệt điện: Nơi lãi nghìn tỷ, nơi lỗ ròng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 15:15 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong nhóm doanh nghiệp nhiệt điện niêm yết, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng lãi lớn trong khi Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả gia tăng số lỗ lũy kế.

29/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu quỹ của MSB

Tin hội viên - Phan Huyền - 15:02 27/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX), ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ MSB là ngày 29/1/2021 và giá chào bán cho cổ đông là 11.500 đồng/cổ phiếu, HSX sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu MSB trong ngày giao dịch không hưởng quyền và giữ nguyên biên độ dao động giá +/- 7% so với giá tham chiếu.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO