Các Hiệp hội ngành, nghề

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập, quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư

M.Đ 15/05/2024 - 13:52

Quỹ Hỗ trợ đầu tư (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước. Quỹ hoạt động theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

quy-dau-tu-phat-trien-dia-phuong.jpg
Quỹ Hỗ trợ đầu tư có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bằng tiền và hiện vật để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi xanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Theo dự thảo, Quỹ Hỗ trợ đầu tư (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước. Quỹ hoạt động theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Tên tiếng Việt là Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Investment Support Fund (viết tắt là ISF). Trụ sở chính của Quỹ đặt tại Hà Nội.

Quỹ có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bằng tiền và hiện vật để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi xanh theo quy định tại Nghị định này.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ chi phí theo quy định. Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Dự thảo nêu rõ, mục tiêu hoạt động của Quỹ nhằm khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Hỗ trợ các doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách hỗ trợ của Quỹ. Quỹ hỗ trợ đúng đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Quỹ hoạt động với mục tiêu khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực cần khuyến đầu tư.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận; chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách hỗ trợ của Quỹ và hỗ trợ đúng đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Nhiệm vụ của Quỹ gồm: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, các nguồn ngân sách hoạt động được ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí nhận viện trợ, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn tài chính hỗ trợ chi phí.

Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp theo phương thức quy định; Lập dự toán và đề nghị bổ sung (nếu có) ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, quyết toán theo quy định.

Quỹ có các quyền hạn: Tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền và hiện vật cho Quỹ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định này.

Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý nguồn ngân sách do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn nhận viện trợ, tài trợ, huy động hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

Được sử dụng ngân sách nhàn rỗi của Quỹ để gửi tiết kiệm kỳ hạn tối đa không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển ngân sách hoạt động cho Quỹ.

Theo dự thảo, ngân sách hoạt động của Quỹ gồm 3 nguồn:

Thứ nhất, nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ vào tháng 1 hằng năm.

Thứ hai, các nguồn ngoài ngân sách nhà nước như: Lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các khoản cho tặng, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Thứ ba, nguồn tồn dư Quỹ hàng năm.

Quỹ chi trực tiếp bằng tiền để hỗ trợ chi phí theo quy định. Quỹ tổ chức thực hiện công tác thu, chi, kế toán theo quy định tại Nghị định này, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật có liên quan khác.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ; tổ chức bộ máy của Quỹ; quản lý tài chính; tổ chức và quyền hạn của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ đầu tư; gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn ngân sách tạm thời nhàn rỗi của Quỹ; các chính sách hỗ trợ chi phí của Quỹ;...

Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập, quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO