Doanh nghiệp

Các quỹ mở Vinacapital đạt lợi nhuận vượt chỉ số tham chiếu trong năm 2023

T.H 17/01/2024 - 10:45

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) thông báo các quỹ mở do công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 1 năm và 3 năm gần nhất.

vinacapital-1560135702856866528770.jpg

Các quỹ mở VinaCapital này bao gồm: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF), Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF). Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) vừa ra mắt cũng đạt lợi nhuận vượt chỉ số tham chiếu trong năm 2023.

Trong năm 2023, Quỹ VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận 30,9% và Quỹ VINACAPITAL-VEOF đạt lợi nhuận 19,5%. Cả hai quỹ cổ phiếu đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng chỉ 12,2%. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF đạt lợi nhuận 11,2%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 9,2%. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt lợi nhuận 8,0%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 6,4%.

Từ khi thành lập (ngày 4/5/2023) đến ngày 31/12/2023, Quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận 13,2%, vượt trội so với mức tăng của chỉ số tham chiếu VN-Index cùng giai đoạn là 7,3%.

Tính đến ngày 31/12/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF cũng dẫn đầu khi đạt 18,2%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 13,8%/năm. Cả hai quỹ cổ phiếu đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (có mức tăng trung bình 3 năm gần nhất là 0,8%/năm), tiếp tục giữ vị trí số 1 và số 2 toàn thị trường quỹ mở về lợi nhuận.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,4%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 3,2%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,9%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn và đạt thứ hạng cao trên thị trường của các quỹ mở VinaCapital là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm với khả năng đánh giá, lựa chọn và phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những phân tích chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.492 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối 2022, trong đó: VINACAPITAL-VESAF đạt 1.505 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF đạt 763,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF đạt 66,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF đạt 412,5 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF đạt 743,9 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 47.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2023.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt.

Tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành tài chính (15,8%), công nghệ (15,0%), công nghiệp (14,5%), vật liệu (13,3%), tiêu dùng thiết yếu (9,5%), năng lượng (8,0%), tiêu dùng không thiết yếu (5,9%), bất động sản (4,2%), và tiện ích (1,6%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, MBB và QNS. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 24/4/2017) đến ngày 31/12/2023 là 15,2%/năm, hơn gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (7,2%/năm).

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.

Tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành tài chính (31,5%), công nghiệp (20,1%), công nghệ (13,1%), vật liệu (9,3%), tiêu dùng không thiết yếu (9,1%), bất động sản (5,7%), năng lượng (2,8%), tiêu dùng thiết yếu (2,6%), y tế (2,5%), và tiện ích (2,3%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và MBB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/7/2014) đến ngày 31/12/2023 là 10,1%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,3%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) đầu tư vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nền kinh tế số, nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư.

Tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành tài chính (32,4%), công nghiệp (18,1%), dịch vụ viễn thông (16,9%), công nghệ (9,4%), bất động sản (6,9%), vật liệu (4,7%), tiêu dùng không thiết yếu (4,1%), y tế (1,9%), năng lượng (1,7%), và tiêu dùng thiết yếu (1,6%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FOX, FPT và IDC. Lợi nhuận của quỹ từ khi thành lập (ngày 4/5/2023) đến ngày 31/12/2023 là 13,2%, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,3% trong cùng giai đoạn này.

Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định.

Tính đến ngày 31/12/2022, quỹ chủ yếu đầu tư vào các ngành tài chính, bất động sản, vật liệu và công nghệ. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/7/2019) đến ngày 31/12/2022 là 9,7%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,6%/năm.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng thiết yếu, và tiện ích. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/4/2013) đến ngày 31/12/2023 là 7,7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,4%/năm.

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tin rằng, vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như công nghệ, tài chính, hàng tiêu dùng, và hạ tầng, trong bối cảnh đất nước đang hưởng lợi từ tốc độ số hóa nhanh chóng, vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu, và xu thế phát triển kinh tế xanh.

Còn theo bà Nguyễn Hoài Thu – Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán của VinaCapital, các quỹ mở được quản lý chủ động của VinaCapital đều có hiệu suất đầu tư hàng đầu thị trường, mang đến lợi nhuận tốt hơn so với chỉ số tham chiếu và các quỹ cùng loại, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi nhuận của nhà đầu tư khi thị trường biến động.

“Chúng tôi cam kết mang đến cho nhà đầu tư những danh mục đầu tư đa dạng, được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ, luôn cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư”, bà Nguyễn Hoài Thu cam kết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các quỹ mở Vinacapital đạt lợi nhuận vượt chỉ số tham chiếu trong năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO