Chứng khoán

Cho từ chức Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cẩm Thạch 21/02/2024 - 11:34

Bộ Tài chính mới có quyết định cho từ chức ông Dương Văn Thanh, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc VSDC và ông Phạm Trung Minh, Thành viên HĐTV VSDC.

Trụ sở VSDC
Trụ sở VSDC

Ngày 20/2/2024, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 270/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Dương Văn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đồng thời, Bộ Tài chính có Quyết định số 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Phạm Trung Minh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20/2/2024 vì lý do cá nhân.

Hội đồng thành viên VSDC bao gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Sơn, Phụ trách HĐTV; ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh là thành viên hội đồng.

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VSDC từ tháng 12/2012. Trong khi ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018.

Như vậy, sau khi hai lãnh đạo từ chức, hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ còn lại ông Nguyễn Sơn với vị trí phụ trách.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi VSD.

VSDC đã kế thừa quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho từ chức Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO