Chủ đề năm và nhiệm vụ ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh| 16/02/2023 08:03
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đặt trong mối liên hệ với nội dung nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giải pháp từ Chỉ thị 01 của Ngân hàng Trung ương (NHTW) năm 2023 cũng như kế hoạch cải cách hành của ngành Ngân hàng.  

Năm 2023, TP. Hồ Chí Minh định hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố gắn với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Ở góc độ quản lý, nếu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẽ trở thành những yếu tố động lực thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng và phát triển bền vững, đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Những giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư sẽ không chỉ đảm bảo trách nhiệm thực thi, đảm bảo cơ chế chính sách đi vào thực tiễn có hiệu quả mà còn tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, nhờ khai thác hiệu quả các yếu tố nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thành phố. 

Cách tiếp cận chủ đề năm và tổ chức thực hiện chủ đề năm sẽ tạo ra những động lực cho tăng trưởng, động lực đổi mới và phát triển, điều này đồng thời đặt ra nhiệm vụ đối với ngành Ngân hàng thành phố với vai trò là định chế tài chính trung gian đáp ứng vốn, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Những yêu cầu cụ thể về nhiệm vụ và giải pháp liên quan của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đến nội hàm chủ đề năm được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư. Nhiệm vụ này, yêu cầu ngành Ngân hàng thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng của ngân hàng trung ương (NHTW) trong năm 2023. Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng và ngân hàng trên địa bàn nhằm đảm bảo giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, giữ ổn định lãi suất, tỷ giá theo định hướng điều hành của NHTW nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cũng như tiếp tục củng cố và tạo lập niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với hoạt động ngân hàng.

Đây là yếu tố nền tảng, góp phần quan trọng thu hút các nguồn lực cho phát triển cũng như sử dụng hiệu quả vốn, dịch vụ ngân hàng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố.

Thứ hai, nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ này sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế xã hội thành phố; góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong quá trình này tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và UBND thành phố; các chương trình tín dụng chính sách; tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê; phát triển tài chính toàn diện; tín dụng xanh… góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và cải cách hành chính. Đây là nhiệm vụ quan trọng và tạo điều kiện phát huy hiệu quả các yếu tố nguồn lực cho phát triển. Việc nêu cao tinh thần và phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ công chức cũng như không ngừng cải cách hành chính với nội hàm cải cách quy trình thủ tục giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gắn với mô hình quản lý mới và giao dịch một cửa; giao dịch trực tuyến… sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh. Đồng thời góp phần quan trọng và có tác động tích cực đến thực hiện yêu cầu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Định vị vai trò cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng, phát huy yếu tố cạnh tranh mềm thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cũng như tạo dư địa cho tăng trưởng và phát triển, tạo dư địa cho chính sách và điều hành chính sách. Trong đó việc mang lại lợi ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp từ cải cách hành chính, từ tiết giảm chi phí, sẽ góp phần giảm áp lực tăng lãi suất và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Nhận thức nhiệm vụ và trách nhiệm với quyết tâm chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần khát vọng phát triển và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng thành phố, sẽ đưa những nhiệm vụ giải pháp này thành chương trình hành động cụ thể lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ cung cấp dịch vụ công cũng như dịch vụ ngân hàng, với tinh thần hỗ trợ, sẻ chia và trách nhiệm, ngành Ngân hàng thành phố sẽ góp phần thực hiện và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2023 và đạt được mục tiêu chủ đề năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ đề năm và nhiệm vụ ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO