Thứ 4, 28/09/2022

Công nghệ Thông tin BIDV: Dặm dài phát triển

​​​​​​​Nguyễn Thanh Long - Tin hội viên - 07/10/2021 09:25
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Những thành tựu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn gắn liền với phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong suốt 30 năm qua. Ứng dụng CNTT đã thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, thuận tiện, thực sự hướng tới khách hàng. Ứng dụng CNTT cũng mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh của BIDV nhờ khả năng giao dịch tập trung, trực tuyến, khả năng tự động hóa cao

Những bước trưởng thành

 Giai đoạn 1991-2001, CNTT BIDV được hình thành và xử lý phân tán: Đây là giai đoạn BIDV chính thức đưa CNTT vào phục vụ hoạt động, từng bước vi tính hóa các quy trình quản lý dữ liệu thủ công. Hệ thống CNTT ở giai đoạn này còn phân tán, chủ yếu thực hiện trên các máy trạm và các mạng cục bộ tại chi nhánh, quỹ tiết kiệm. Sự kết nối trong hệ thống chủ yếu thông qua các file báo cáo. Tuy vậy, nhờ ứng dụng CNTT, năng suất lao động của BIDV không ngừng tăng, nhất là trong tổng hợp báo cáo, kế toán và thanh toán liên chi nhánh. Hầu hết các sản phẩm CNTT giai đoạn này được cán bộ CNTT của BIDV tự xây dựng và triển khai.

Về mô hình tổ chức và nguồn nhân lực CNTT, tháng 7/1991, BIDV chính thức thành lập bộ phận điện toán thuộc phòng Điện toán thống kê với 3 cán bộ và 2 chiếc máy tính đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của CNTT trong hoạt động của BIDV. Tháng 7/2000, Ban Công nghệ tin học được thành lập với 5 phòng chức năng và 50 cán bộ. Mạng lưới cơ sở gồm 4 phòng điện toán và 58 tổ điện toán ở các chi nhánh, với 220 cán bộ làm công tác tin học.

Về hạ tầng kỹ thuật, từ 2 chiếc máy tính đầu tiên, BIDV nhanh chóng đầu tư trang bị máy tính tới các chi nhánh lớn. Đến 2001, BIDV đã có trên 2.500 máy tính, 250 máy chủ và trên 100 mạng LAN tại HSC và chi nhánh. Mạng WAN kết nối giữa Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh và kết nối toàn bộ mạng LAN của các chi nhánh.

Từ năm 1991 đến 1994, CNTT bắt đầu được ứng dụng với 1 số phần mềm phục vụ công tác: Quản lý kế toán, lập cân đối kế toán hằng ngày; quản lý giao dịch trên máy tính phục vụ huy động tiết kiệm bảo đảm bằng vàng. Đến năm 1995, khi BIDV chính thức trở thành ngân hàng thương mại, hoạt động CNTT đã có những đổi mới đáng kể với việc triển khai các chương trình giao dịch ngân hàng SIBA, hệ thống máy tính tại các chi nhánh được nối mạng LAN.

Đến năm 1996, hoạt động CNTT bắt đầu có sự chuyển biến mạnh mẽ với chương trình ứng dụng CoreBanking IBS (do cán bộ CNTT của BIDV tự phát triển). Với sự trợ giúp đắc lực của CNTT, BIDV là một trong bốn ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tham gia tổ chức thanh toán liên ngân hàng toàn cầu SWIFT. Năm 1997, với việc triển khai thành công hệ thống thanh toán tập trung (T4).

Giai đoạn 2002-2005, BIDV hiện đại hóa hệ thống CNTT ngân hàng: Với 4 năm này, BIDV đã hiện đại hóa được hệ thống CNTT. Lần đầu tiên BIDV triển khai một dự án CNTT lớn theo chuẩn mực quốc tế với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới thông qua dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán ngân hàng. CNTT đã làm thay đổi toàn bộ mô hình tổ chức và quy trình quản lý ngân hàng theo hướng tập trung. BIDV triển khai thành công và về đích sớm nhất trong 6 tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng gửi tiền một nơi rút được nhiều nơi ở BIDV.  

Mô hình tổ chức và nguồn nhân lực CNTT: Trung tâm CNTT được thành lập ngày 8/11/2001 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2002 đánh dấu sự trưởng thành về mô hình tổ chức và lực lượng CNTT. Đến năm 2005, BIDV có gần 400 kỹ sư, kỹ thuật viên CNTT.

Về hạ tầng, phần mềm ứng dụng và các sản phẩm ứng dụng CNTT: Từ năm 2002 đến 2005, BIDV tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiện đại hoá và hệ thống thanh toán để trang bị corebanking nhằm nâng cao khả năng ứng dụng, giảm thời gian xử lý, tăng tiện ích cho khách hàng.

Cũng trong năm 2003, hệ thống T4 được nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển bởi hệ thống T5 với nhiều ưu điểm vượt trội.

Giai đoạn này cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ATM: Bắt đầu thử nghiệm từ năm 1998 tại Sở Giao dịch 1, đến tháng 6/2002, dịch vụ thẻ BIDV-ATM được chính thức khai trương phục vụ khách hàng. Cuối năm 2005, đã phát hành trên 293.000 thẻ, mạng lưới ATM đạt 200 máy triển khai tại 40 chi nhánh, đứng thứ 2 về thị phần sau Vietcombank.

Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV

Giai đoạn 2006-2018, CNTT tạo sự khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV: BIDV đã không ngừng cải tiến đổi mới mô hình hoạt động, trong đó có mô hình quản lý CNTT, chuyển dần từ mô hình quản lý CNTT phân tán sang quản lý CNTT tập trung, tách bạch giữa quản trị CNTT và triển khai, vận hành hệ thống CNTT, từng bước hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT hiện đại, đưa hàng loạt các giải pháp CNTT ngân hàng hiện đại vào ứng dụng, cung cấp ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chất lượng cao đến khách hàng. Hoạt động CNTT từng bước trở thành, khẳng định vai trò là một trong các công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV.

Giai đoạn này, CNTT đã thay đổi mô hình tổ chức để phù hợp với NHTM, tháng 10/2006, Ban Công nghệ được thành lập, thể hiện rõ nét hơn tính chuyên nghiệp trong hoạt động CNTT tại BIDV với chức năng tham mưu cho lãnh đạo BIDV trong hoạch định xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển CNTT toàn ngành, quản lý và phát triển hệ thống CNTT.

Về hạ tầng, phần mềm ứng dụng và các sản phẩm ứng dụng CNTT, trên cơ sở hoàn thành triển khai và đưa vào sử dụng trong toàn hệ thống BIDV hệ thống Corebanking - SIBS hiện đại từ ngày 22/10/2005, hoạt động CNTT giai đoạn 2006 đến nay đã được triển khai đồng bộ, có nhiều bước tiến vững chắc, đáp ứng yêu cầu xu thế phát triển CNTT chung và hội nhập.

Giai đoạn này, BIDV đã xây dựng và triển khai được rất nhiều hệ thống CNTT hiện đại, hỗ trợ tích cực tất cả các mảng hoạt động của BIDV như: Năm 2006, BIDV kết nối thành công BanknetVn, kết nối thanh toán thẻ VISA; Năm 2008: BIDV đưa Trung tâm dự phòng thảm họa tại Hải Dương vào hoạt động. Đưa vào sử dụng Blade Server, SAN,...; triển khai gói sản phẩm như @Securites cho các công ty chứng khoán, Hệ thống Ngân hàng điện tử (Internet Banking - Smart Banking); Năm 2013: Triển khai thành công chương trình hạch toán tự động điện chuyển tiền trong nước đến thay thế cho việc xử lý giao dịch thủ công tại BDS. Nhờ đó, 100% khối lượng giao dịch của toàn hệ thống được xử lý tập trung, hoàn toàn tự động tại Hội sở chính, không gây thất thoát, tốc độ thanh toán nhanh, rủi ro tác nghiệp giảm nhiều, tiết kiệm chi phí cho toàn hệ thống gần 21 tỷ đồng/năm; Năm 2014-2015: Hoàn thành triển khai và đưa vào sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT hiện đại, như: Hệ thống Thông tin quản lý MIS, hệ thống Kondor; Hệ thống CNTT cốt lõi cho BSC, Leasing; Hệ thống MPA, ERP, phòng chống rửa tiền, đào tạo trực tuyến, quản lý văn bản; Hoàn thành triển khai hệ thống Contact Center; Hoàn thành sáp nhập hệ thống CNTT của ngân hàng MHB.

Giai đoạn 2019 đến nay, CNTT nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào chuyển đổi tự động hóa, ngân hàng số: BIDV tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hỗ trợ hoạt động NHBL như bổ sung các dịch vụ mới cho hệ thống BSMS, SmartBanking, Pay+…; Tăng vị thế của BIDV trong việc mở rộng kết nối thanh toán với các ĐCTC, là ngân hàng đầu tiên triển khai mở rộng thanh toán song phương với BHXH trên phạm vi toàn quốc với các ĐCTC quan trọng như Kho bạc Nhà nước, Hải quan…; Ứng dụng BPM trong phát triển chương trình Quản lý luân chuyển hồ sơ phần mềm, ứng dụng Robotics RPA trong nhiều hoạt động tác nghiệp giúp tăng năng suất lao động và rút ngắn thời gian thực hiện; nghiên cứu áp dụng nền tảng công nghệ mới vào hoạt động phát triển phần mềm như xây dựng framework, kiến trúc Microservice, cổng thông tin DPL (Data Publish Layer),…;

Năm 2020, BIDV tiếp tục triển khai những phần mềm đem lại hiệu quả cao như Ngân hàng lưu ý giám sát, Quản lý khoản vay Covid, hệ thống chuyển tiền ACH; phát triển thêm nhiều kênh phân khối tới khách hàng như BIDV Ezone, Hành trình khách hàng, máy giao dịch thông minh B-smart; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển ngân hàng số như mô hình xử lý Single Sign-on cho Internet Banking, hệ thống BIDV API, ứng dụng Blockchain trong phát hành Thư tín dụng; hoàn thành triển khai một số dự án quan trọng như dự án ECM số hóa và quản lý tài liệu chuyên nghiệp, dự án RLOS, dự án TF.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, Trung tâm CNTT đã xây dựng Trung tâm CNTT đã xây dựng phương án duy trì hoạt động của các hệ thống CNTT theo 3 cấp độ đảm bảo triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục. Đồng thời, BIDV triển khai giải pháp họp trực tuyến Cisco Webex chỉ trong vòng 01 tháng trong giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, với tổng số 2.130 phiên họp.

Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT tiếp tục thực hiện nhiều dự án quan trọng như chuyển đổi core banking, dự án ODS, hệ thống Quản lý API, các dự án về tăng cường an ninh bảo mật, các dự án đầu tư hạ tầng,…

Thành quả và bảng vàng danh hiệu

Trung tâm CNTT BIDV đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2016

Qua 30 năm hình thành và phát triển, hoạt động CNTT tại BIDV đã đạt được bước dài, từ không đến có. BIDV được các tổ chức trong và ngoài nước thừa nhận là một trong những ngân hàng có nền CNTT mạnh hàng đầu Việt Nam; Uy tín và vị thế của CNTT BIDV trong quan hệ hợp tác, triển khai các hoạt động về CNTT với các đối tác CNTT, các hãng và khách hàng là các tổ chức, cá nhân được đánh giá cao. Đồng thời, CNTT từng bước đáp ứng và phục vụ tốt yêu cầu quản lý và kinh doanh của BIDV; luôn giữ vai trò chủ đạo, là yếu tố then chốt phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh, tăng trưởng và đổi mới mô hình hoạt động của BIDV khi Việt Nam bước vào hội nhập quốc tế.

Kết quả nổi bật về hoạt động CNTT tại BIDV sau 30 năm hình thành và phát triển được thể hiện qua: Chiến lược, kế hoạch phát triển CNTT ngày càng cụ thể, bám sát định hướng, chiến lược kinh doanh ngân hàng; Mô hình quản trị CNTT hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hạ tầng CNTT được xây dựng vững mạnh, hoạt động ổn định và đáp ứng được nhu cầu hoạt động của ngân hàng (hệ thống ứng dụng CNTT của BIDV có quy mô lớn và tương đối hiện đại so với một số ngân hàng lớn khác tại Việt Nam, phục vụ tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của BIDV); Đội ngũ cán bộ CNTT BIDV không ngừng phát triển, đào tạo bài bản và khẳng định thương hiệu (hầu hết các cán bộ CNTT đều được đào tạo bài bản; nhiều cán bộ trong số đó được đào tạo từ các trường CNTT có tiếng ở nước ngoài);

Công tác hỗ trợ, quản trị vận hành hệ thống đã được thưc hiện một cách bài bản, an toàn và thông suốt trong điều kiện quy mô hệ thống và số lượng giao dịch tăng trưởng liên tục hằng năm trên 20%. CNTT đẩy nhanh và hỗ trợ tích cực quá trình kinh doanh đối ngoại phục vụ phát triển, hội nhập; hỗ trợ tích cực hoạt động của các đơn vị thành viên, đơn vị có vốn góp của BIDV trong và ngoài nước.

Với sự nỗ lực trong các hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT vào kinh doanh, BIDV được đánh giá là ngân hàng có hệ thống CNTT phát triển nhanh, mạnh mẽ và được các tổ chức quốc tế và Việt Nam ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng. Trong đó nổi bật là các giải thưởng sau:

*. Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT cao nhất tại Việt Nam (Vietnam ICT Index), trong 10 năm tham gia Vietnam ICT Index, BIDV có tới 8 lần được đánh giá và xếp hạng Nhất;     

*. Giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về công nghệ và vận hành 2015” do Tạp chí Ngân hàng Tài chính Châu Á - Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng;

*. Giải thưởng Best Mobile Banking Support 2018 dành cho chương trình BIDV SmartBanking do Tạp chí quốc tế uy tín International Finance Magazine (IFM);

*. Hàng năm (từ 2016 trở lại đây) đều có những chương trình, sản phẩm tự xây dựng đạt được giải thưởng Sao Khuê do VINASA đánh giá, xếp hạng và công nhận đối với các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghệ phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam;

*. Giải thưởng Ngân hàng điện tử tiêu biểu các năm 2014 và 2019 và do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) tổ chức.

*. Top 5 ngân hàng được quan tâm nhất - chương trình giải thưởng Ngân hàng điện tử yêu thích - MyEbank 2014 - do Báo điện tử VnExpress tổ chức;

*. Hệ thống IBank đã được giải thưởng Sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ số tiêu biểu tại chương trình Vietnam Digital Awards 2019.

*. CNTT BIDV còn xuất sắc đạt Giải thưởng Lãnh đạo CNTT xuất sắc khu vực Đông Dương năm 2009 và Giải thưởng Lãnh đạo CNTT xuất sắc khu vực Đông Nam Á năm 2010, 2013…

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Tăng cường hiệu quả trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng” (Dự án BSSD) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ngày 26/9/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Tọa đàm với chuyên gia WB về mô hình Khung đánh giá rủi ro giai đoạn 1 (RAM1) và kết quả kiểm thử tại một số ngân hàng thương mại.

Tại sao đồng bảng Anh giảm giá khi đồng đô la Mỹ tăng giá?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh hỗn loạn bao gồm chiến sự Ukraine, giá cả tăng cao và việc Trung Quốc phong tỏa nhiều tỉnh, thành để phòng, chống COVID, những biến động mạnh của một số đồng tiền chính trên thế giới đang tạo ra sự không chắc chắn mới cho triển vọng kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng tiếp tục có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 865/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh là phương án tối ưu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, xét về tổng thể, việc quy định sàn thương mại điện tử (TMĐT) có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu trong việc quản lý thuế hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành thông báo số 1460/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 8 tháng 2022, Công ty cổ phần Thiên Long (HOSE: TLG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tích cực đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm 2021.

Phenikaa MaaS và VinBus ký hợp tác chiến lược triển khai giải pháp vận hành hệ thống xe buýt điện thông minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/9, Công ty CP Phenikaa MaaS và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus đã tổ chức buổi lễ kí kết hợp tác triển khai giải pháp vận hành hệ thống xe buýt điện thông minh dành riêng cho VinBus thông qua ứng dụng VinBus App.

ABBank thông tin về giao dịch mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với các khách hàng cá nhân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/9, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có phản hồi chính thức về loạt bài viết trên báo Lao động điện tử về việc cán bộ nhân viên ABBANK tư vấn, hỗ trợ bán ngoại tệ (tiền USD) cho nhóm khách hàng chuyên mua gom USD trong các ngân hàng thương mại rồi bán ra thị trường chợ đen.

Một doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức 45% bằng tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã ICN – UPCOM) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%.

Shinhan Finance bắt tay hợp tác toàn diện cùng các đối tác chiến lược

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Shinhan Finance đã hợp tác thành công cùng các đối tác chiến lược trong một số ngành kinh tế then chốt tại Việt Nam như TIKI, FPT Retail, Mastercard.

Sacombank gia tăng tính năng bảo mật 3D-Secure trong thanh toán trực tuyến

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa nâng cấp hệ thống bảo vệ đa cấp 3D-Secure lên phiên bản 2.0 đối với các dòng thẻ quốc tế JCB. Đây tiếp tục là hoạt động đổi mới, tăng cường bảo mật nhằm gia tăng trải nghiệm sử dụng thẻ đến với khách hàng Sacombank.

Petrosetco (PET) chào bán 44,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm trả cổ tức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã PET - sàn HoSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

4 cách tận dụng lợi thế thẻ tín dụng để tiết kiệm hơn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thẻ tín dụng dần trở thành công cụ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, có thể giúp bạn tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng.

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 

Tin tức - V.Hiệu - 09:52 28/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Tin tức - P.V - 09:19 28/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1140/QĐ-TTg cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.

Viettel sử dụng Trung tâm điều hành mạng lưới dã chiến phục vụ thông tin liên lạc trước bão Noru

Doanh nghiệp - Thanh Thanh - 08:32 28/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) cho biết, đơn vị đang tập trung cao các giải pháp công nghệ và nguồn lực về người, phương tiện xây dựng mọi phương án, kịch bản phòng chống cơn bão số 4 (tên gọi quốc tế là Noru).

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 là 7,2%

Nghiên cứu - Trao đổi - Quỳnh Dương - 08:26 28/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dự báo của WB, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,2% trong năm 2022 nhờ nhu cầu quốc nội phục hồi mạnh mẽ và hoạt động chế biến, chế tạo theo định hướng xuất khẩu vẫn tiếp tục phát triển vững chắc. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng phải đối mặt với những rủi ro suy thoái liên quan đến sự suy giảm kinh tế của các đối tác thương mại chính, lạm phát cao hơn....

Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:30 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 8 tháng 2022, Công ty cổ phần Thiên Long (HOSE: TLG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tích cực đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng cường hiệu quả trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - T.H - 17:00 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng” (Dự án BSSD) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ngày 26/9/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Tọa đàm với chuyên gia WB về mô hình Khung đánh giá rủi ro giai đoạn 1 (RAM1) và kết quả kiểm thử tại một số ngân hàng thương mại.

Tại sao đồng bảng Anh giảm giá khi đồng đô la Mỹ tăng giá?

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 16:06 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh hỗn loạn bao gồm chiến sự Ukraine, giá cả tăng cao và việc Trung Quốc phong tỏa nhiều tỉnh, thành để phòng, chống COVID, những biến động mạnh của một số đồng tiền chính trên thế giới đang tạo ra sự không chắc chắn mới cho triển vọng kinh tế toàn cầu.

Chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha” chia sẻ kiến thức về sức khỏe, hành vi, trí tuệ của trẻ đến với Nghệ An

Sống đẹp - S.A - 16:02 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN), Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) tỉnh Nghệ An triển khai chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha” cho gần 700 phụ huynh, trẻ em và cán bộ, giáo viên trường mầm non Hoa Sen, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Thủ tướng tiếp tục có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Tin tức - TTTCTT - 15:09 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 865/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Phenikaa MaaS và VinBus ký hợp tác chiến lược triển khai giải pháp vận hành hệ thống xe buýt điện thông minh

Doanh nghiệp - Huyền Phạm - 13:51 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/9, Công ty CP Phenikaa MaaS và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus đã tổ chức buổi lễ kí kết hợp tác triển khai giải pháp vận hành hệ thống xe buýt điện thông minh dành riêng cho VinBus thông qua ứng dụng VinBus App.

ABBank thông tin về giao dịch mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với các khách hàng cá nhân

Tin hội viên - P.V - 11:14 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/9, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có phản hồi chính thức về loạt bài viết trên báo Lao động điện tử về việc cán bộ nhân viên ABBANK tư vấn, hỗ trợ bán ngoại tệ (tiền USD) cho nhóm khách hàng chuyên mua gom USD trong các ngân hàng thương mại rồi bán ra thị trường chợ đen.

Lập Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:00 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1134/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh là phương án tối ưu

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 10:40 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, xét về tổng thể, việc quy định sàn thương mại điện tử (TMĐT) có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu trong việc quản lý thuế hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế.

Một doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức 45% bằng tiền

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:30 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã ICN – UPCOM) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%.

Honda Việt Nam giới thiệu loạt phiên bản mới mẫu xe phân khối lớn có giá gần 200 triệu đồng

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Thanh - 09:38 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa giới thiệu loạt phiên bản mới cho các mẫu xe phân khối lớn: CB500X, CBR500R và CB500F nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá từ 184,490 triệu đồng đến 193,790 triệu đồng. Đây là các bản mới các mẫu xe thuộc 3 dòng: Adventure, Super Sports và Naked. 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022

Tin tức - Thanh Hải - 09:13 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành thông báo số 1460/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4

Tin tức - P.V - 08:54 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1136/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.

Shinhan Finance bắt tay hợp tác toàn diện cùng các đối tác chiến lược

Tin hội viên - Thu Trinh - 08:08 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Shinhan Finance đã hợp tác thành công cùng các đối tác chiến lược trong một số ngành kinh tế then chốt tại Việt Nam như TIKI, FPT Retail, Mastercard.

Đãi cát tìm vàng, tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện riêng để lựa chọn danh mục cuối năm

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 08:05 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo chiến lược quý cuối năm, Công ty Chứng án KB Việt Nam (KBSV) dự báo, chỉ số VN-Index sẽ đạt 1.330 điểm thời điểm cuối năm 2022 trên giả định dự phóng tăng trưởng EPS bình quân các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE đạt mức 18,3% trong năm; đồng thời giảm mức P/E mục tiêu xuống 13 lần để phản ánh các rủi ro đến từ yếu tố ngoại biên, kết hợp với diễn biến tăng của mặt bằng lãi suất trong so sánh với các thị trường chứng khoán (TTCK) trong khu vực.

Hành động quyết liệt, tích cực, có hiệu quả giải ngân đầu tư công

Tin tức - Anh Đức - 06:30 27/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức ngày 26/9.

Sacombank gia tăng tính năng bảo mật 3D-Secure trong thanh toán trực tuyến

Sản phẩm, dịch vụ - Trần Bình - 17:55 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa nâng cấp hệ thống bảo vệ đa cấp 3D-Secure lên phiên bản 2.0 đối với các dòng thẻ quốc tế JCB. Đây tiếp tục là hoạt động đổi mới, tăng cường bảo mật nhằm gia tăng trải nghiệm sử dụng thẻ đến với khách hàng Sacombank.

Petrosetco (PET) chào bán 44,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm trả cổ tức

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 17:14 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã PET - sàn HoSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

4 cách tận dụng lợi thế thẻ tín dụng để tiết kiệm hơn

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Trinh - 16:39 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thẻ tín dụng dần trở thành công cụ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, có thể giúp bạn tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng.

Triển vọng ngân hàng từ nay đến cuối năm

Vấn đề - Nhận định - Thùy Trang - 14:14 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III của các ngân hàng đang đến gần. Tại kỳ báo cáo này, lợi nhuận và nợ xấu sẽ là những mối quan tâm hàng đầu sau khi tín dụng tăng chậm lại trong 3 tháng qua. Trong khi đó, Thông tư 14/2021/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã hết hiệu lực từ cuối quý II.  

Lập website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:52 26/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử nhóm bị cáo về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bị cáo đã lập các website bán hàng nhưng không giao hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO