Bất động sản

Đà Nẵng triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Minh Nhật 15/05/2024 - 11:41

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

da-nang.jpg

Kế hoạch cũng nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện, trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Cùng với đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Đồng thời, xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Phạm vi triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên toàn địa bàn TP. Đà Nẵng, trong đó, cao điểm tập trung kể từ Quý II/2024 và năm 2025; thường xuyên vào các năm tiếp theo (nội dung triển khai được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm).

Những nội dung triển khai chính gồm: Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Cụ thể, nội dung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật đất đai trong thời gian cao điểm trong tháng 5, tháng 6/2024 (trước khi Luật Đất đai có hiệu lực); tiếp tục triển khai thường xuyên trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Cụ thể, triển khai Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Luật Đất đai năm 2024 cho cán bộ tuyên truyền và giảng dạy đăng ký thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO