Thứ 5, 04/03/2021
  • VN-Index: 1,168.52-18.43-1.55%
  • HN-Index: 255.77+1.67+0.66%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến thu nhập của ngành Ngân hàng năm 2020

Thanh Hải - Nghiên cứu - Trao đổi - 21/04/2020 12:23
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tích cực thực hiện, triển khai hàng loạt các giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế cùng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, bản thân các NHTM cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, dự báo: thu nhập hoạt động sẽ giảm ít nhất là khoảng 30-34 ngàn tỷ đồng, tương đương giảm 20-25% kế hoạch lợi nhuận ban đầu.

Để mang lại một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh thu nhập/lợi nhuận của ngành Ngân hàng năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo “Đánh giá tác động của Covid-19 đến thu nhập của ngành Ngân hàng”. Báo cáo này tập trung vào 2 nội dung chính: Đánh giá tác động của đại dịch đối với thu nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2020; và gợi ý một số giải pháp.

Thu nhập của các NHTM có thể bị giảm khoảng 30-34 nghìn tỷ đồng

Để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu nhập ngành Ngân hàng Việt Nam, nhóm nghiên cứu rà soát, tổng hợp các yếu tố dự kiến có tác động trọng yếu và phân chia thành 2 nhóm chính:

Nhóm 1 - các yếu tố tác động trực tiếp (do thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế), gồm: Giảm lãi suất 0,5-1,5% đối với dư nợ hiện hữu bị ảnh hưởng bởi đại dịch và cần cơ cấu lại (theo NHNN, khoảng 2 triệu tỷ đồng); giảm lãi suất bình quân 1-2,5% đối với cho vay mới (tổng quy mô các gói tín dụng mà các NHTM cam kết cho vay mới lên đến 600 nghìn tỷ đồng); cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt; và miễn hoặc giảm phí chuyển tiền/thanh toán.

Nhóm 2 - các yếu tố tác động gián tiếp (do hoạt động kinh doanh khó khăn), gồm: Giảm thu lãi do tăng trưởng tín dụng thấp; và tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRRTD) do nợ xấu tăng.

Báo cáo đưa ra một số giả định: Với ảnh hưởng của dịch Covid-19, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2020 khả năng khó đạt. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt trong quý 2 (kịch bản cơ sở của Viện), dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 11%; Quy mô tín dụng bình quân trong năm bằng khoảng 90% dư nợ tín dụng cuối kỳ (tương đương số liệu thực tế giai đoạn 2017-2020 của BIDV); Lãi suất cho vay bình quân của hệ thống ngân hàng là 7%/năm (theo WB năm 2019); Chi phí quản lý không đổi so với kế hoạch (có thể tăng chi phí phòng dịch nhưng lại giảm chi phí lễ tân, khánh tiết, xăng dầu, 1 số ngân hàng giảm chi phí lương,...); Tổng lợi nhuận trước thuế của các NHTM với kế hoạch ban đầu tăng trưởng khoảng 30% so với 2019.

Từ những yếu tố và giả định trên, báo cáo đưa ra những đánh giá chi tiết tác động của các yếu tố đến thu nhập của ngành năm 2020, trong đó:

Đối với tác động trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ nền kinh tế: Ước tính tổng thu nhập của các TCTD năm 2020 sẽ giảm từ 17.722 đến 21.828 tỷ đồng, với 4 cấu phần:

Giảm lãi suất 1-1,5% đối với dư nợ hiện hữu: Theo NHNN, hiện có khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, một tỷ lệ dư nợ nhất định đang hưởng chính sách ưu đãi trước đây (đối tượng ưu tiên, các gói tín dụng cạnh tranh,...) sẽ không được giảm trừ lãi suất tiếp (tại BIDV khoảng 10%). Như vậy, còn khoảng 90% dư nợ, tức 1,8 triệu tỷ đồng dự kiến được hưởng cơ chế giảm lãi suất do dịch Covid-19. Mặc dù cơ cấu nền khách hàng các ngân hàng khác nhau, tuy nhiên để ước tính sát nhất số tiền hỗ trợ, có thể giả định cơ cấu dư nợ theo các mức lãi suất ưu đãi của toàn hệ thống tương tự BIDV. Báo cáo ước tính, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 11.475 tỷ đồng.

Giảm lãi suất đối với khoản vay mới: Cập nhật đến ngày 16/4, các TCTD cam kết cung ứng các gói tín dụng cho khách hàng mới với tổng quy mô lên đến 600 nghìn tỷ đồng, lãi suất giảm từ 1-2,5%. Giả định toàn bộ quy mô gói được giải ngân hết và các NHTM có thể được NHNN hỗ trợ tái cấp vốn. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này có thể là 2.430 tỷ đồng hoặc 6.075 tỷ đồng.

Cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt: Để ước tính sơ bộ, báo cáo giả định: 20% dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị quá hạn, khoảng 400 nghìn tỷ đồng; thời gian quá hạn là 3 tháng; mức lãi suất phạt bằng 50% lãi suất trong hạn. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 3.500 tỷ đồng.

Miễn hoặc giảm phí chuyển tiền/thanh toán: Với các quyết định miễn, giảm phí thời gian qua, báo cáo dự báo NASPAS sẽ hỗ trợ các NHTM khoảng 461 tỷ đồng; các NHTM hỗ trợ khách hàng khoảng 778 tỷ đồng.

Đối với các yếu tố tác động gián tiếp: Ước tính tổng thu nhập năm 2020 của các TCTD sẽ bị giảm khoảng 12.268 tỷ đồng với 2 cấu phần chính:

Một là, giảm thu nhập từ lãi do tín dụng tăng trưởng thấp. Với mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 khoảng 11%, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống  thấp so mục tiêu (14%) là 245.862 tỷ đồng; dư nợ bình quân thấp so mục tiêu là 221.276 tỷ đồng; NIM cho vay bình quân ước tính thận trọng khoảng 2,5%/năm (theo WB năm 2019 khoảng 2,7%). Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 5.532 tỷ đồng

Hai là, tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do nợ xấu tăng. Theo NHNN, với kịch bản dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát trong quý 2, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 là 3,7%. Như vậy, so với mục tiêu trước đây (khoảng 3% đến cuối năm 2020), dư nợ xấu tăng thêm khoảng 63.700 tỷ đồng, dư nợ xấu bình quân tăng thêm khoảng 57.330 tỷ đồng. Giả định: tỷ lệ chi phí DPRRTD/dư nợ xấu bình quân năm 2020 khoảng 47% (tương đương với mức bình quân giai đoạn 2017-2019, theo số liệu báo cáo tài chính của top 10 NHTM có thị phần tín dụng lớn nhất); Các ngân hàng sẽ trích chi phí DPRRTD trong 4 năm tiếp theo để tránh tác động đột ngột vào lợi nhuận kinh doanh. Khi đó, mức giảm thu nhập do yếu tố này là 6.736 tỷ đồng.

Với những giả định như trên, TS Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV dự báo: “Thu nhập của các NHTM năm 2020 có thể bị giảm khoảng 30-34 nghìn tỷ đồng, tương đương 26-30% tổng lợi nhuận năm 2019, hay giảm 20-23% thu nhập so với kế hoạch kinh doanh ban đầu”.

 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, mức giảm thu nhập này có thể ít hơn nhờ: thu nhập gia tăng từ các dịch vụ ngân hàng số (phí chuyển tiền/thanh toán giảm nhưng quy mô, số hượng giao dịch tăng lên); và ngân hàng tiết giảm chi phí. Dù vậy, các NHTM lại gặp bất lợi từ nguồn thu và xử lý nợ ngoại bảng kém đi.

Báo cáo cũng cho biết, việc tính toán này phụ thuộc rất nhiều vào mức trích lập DPRRTD tăng thêm trong năm của các ngân hàng. Hiện nay, NHNN đã cho phép không chuyển nhóm nợ, nên có thể áp lực trích DPRRTD sẽ không tập trung vào năm 2020 nhưng sẽ có thể dồn vào năm 2021. Hơn nữa, dư nợ xấu có thể không tăng cao như ước tính hiện nay do phụ thuộc vào khả năng phục hồi của các doanh nghiệp sau dịch bệnh (về cơ bản nền kinh tế Việt Nam vẫn đang có nền tảng tốt, dự báo tăng trưởng khoảng 4,8-5% năm 2020, theo kịch bản cơ sở của Viện).

Theo đó, dự báo mức giảm thu nhập cả năm 2020 (ước tính thận trọng) ở mức khoảng 26-30 nghìn tỷ đồng (trong tổng lợi nhuận của hệ thống năm 2020 ước đạt khoảng 118-122 nghìn tỷ đồng, đã tính đến tác động của đại dịch Covid-19).

Như vậy, mức giảm thu nhập tương đương 21-25% lợi nhuận toàn ngành năm 2020; khi đó, lợi nhuận của các NHTM sẽ tăng ở mức rất thấp, khoảng 4-6% so với năm 2019. “Nếu tính đúng mức trích lập DPRRTD do nợ xấu (không trích dần trong 4 năm) thì lợi nhuận ngành ngân hàng chỉ ở mức 94-98 nghìn tỷ đồng, giảm 14-18% so với năm 2019”, báo cáo cho biết.

Gợi ý 6 giải pháp đối với TCTD

Từ kết quả đánh giá, có thể thấy dịch Covid-19 có thể tác động lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của cả hệ thống ngân hàng. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, báo cáo đề xuất 6 gợi ý giải pháp:

Thứ nhất, xác định, tính toán mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh lên lợi nhuận và vốn; đa dạng hóa nguồn thu để giảm rủi ro khi cơ cấu thu nhập còn tập trung vào tín dụng, bù đắp phần giảm để cập nhật kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Thứ hai, cập nhật liên tục các thay đổi về chính sách, lãi suất để tránh gây tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Thứ ba, rà soát, cập nhật chiến lược kinh doanh đến 2025 (nếu cần). Nên xem xét rà soát lại về mức độ tăng trưởng tín dụng phù hợp.

Thứ tư, thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, nợ xấu thông qua: nắm bắt kịp thời và bám sát các lĩnh vực/khu vực/khách hàng có nguy cơ và rủi ro cao do ảnh hưởng từ dịch bệnh; rà soát lại tổng thể danh mục, quy trình, hệ thống xếp hạng tín dụng và điều chỉnh/áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro cần thiết.

Thứ năm, thiết kế các biện pháp khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều hơn sản phẩm số; phát triển trước các chính sách, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng phù hợp với xu hướng thị trường trong và sau dịch bệnh (nhất là mảng bán lẻ).

Thứ sáu, rà soát, phác thảo các biện pháp để tiết giảm chi phí phù hợp. Trong đó, xem xét áp dụng chế độ lương linh hoạt hơn để tránh áp lực chi phí kỳ giữa năm. Tuy nhiên, phấn đấu không phải cắt giảm lương của CBNV; đồng thời, cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ về tăng năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tháng 2/2021, chỉ số VNIndex tăng 10,59% so với tháng trước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể: chỉ số VN Index đạt 1168,47 điểm, tăng 10,59%; VNAllshare đạt 1124,14 điểm, tăng 10,76%; VN30 đạt 1173,60 điểm, tăng 11,95% so với cuối tháng 1/2021.

Từ ngày 3/3/2021, áp dụng cơ chế chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn 713/UBCK-PTTT gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để triển khai kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020, ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại.

Giá đất nền một số nơi ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng tới 40 - 50%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá đất nền một số khu vực ở Hà Nội như Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức tăng tới 50% so với năm 2019. Trong khi đó, giá đất một số khu vực của quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cũng tăng 40% so với năm 2019.

“Những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021 diễn ra chiều ngày 2/3.

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đạt 99,96% kế hoạch Thủ tướng giao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa cho biết, tính đến cuối tháng 2/2021, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

HD SAISON gia nhập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - HD SAISON trở thành thành viên thứ 74 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại lễ kết nạp chính thức hôm nay.

NCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn thay lời tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình “Khi em cười”, với hàng ngàn quà tặng ý nghĩa.

BAC A BANK chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

(thitruongtaichinhtiente.vn) - 708,5 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa chính thức được niêm yết trên sàn HNX với mã giao dịch BAB.

MSB được vinh danh là ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa nhận 3 giải thưởng quốc tế uy tín cho mảng thị trường ngoại hối năm 2020 do Refinitiv - một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới - thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group) trao tặng.

Quyết liệt tăng vốn - NCB sẵn sàng cho những chuyển đổi mạnh mẽ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB), vừa chính thức thông qua Nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp. Đây thực sự là “tin vui” đầu năm, tiếp tục hứa hẹn những thay đổi mạnh mẽ ở NCB thời gian tới.

Mua hàng trả góp 0% với thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi mua sắm, sử dụng các dịch vụ điện tử, công nghệ, gia dụng, thể thao, sức khỏe, làm đẹp... tại hơn 600.000 cửa hàng, thương hiệu trên toàn quốc, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ được trả góp với lãi suất 0%.

Vietcombank khẳng định thương hiệu, uy tín và vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - 2020 là 1 năm thực sự vượt khó của ngành Ngân hàng bởi sự tác động của đại dịch COVID-19 cùng sự ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Là Ngân hàng số 1 Việt Nam, có hệ thống mạng lưới rộng khắp, nền tảng khách hàng lớn cùng sự đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã bị ảnh hưởng không nhỏ…

HDBank tiếp tục giảm lãi suất cho vay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế, HDBank tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ với lãi suất giảm sâu, lãi suất hấp dẫn chỉ còn từ 3%/năm – tùy chương trình.

PV Power thông qua phương án bán hết lô cổ phần 51% ở PV Machino

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:27 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/3/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE: POW) đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí.

Tháng 2/2021, chỉ số VNIndex tăng 10,59% so với tháng trước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 18:24 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể: chỉ số VN Index đạt 1168,47 điểm, tăng 10,59%; VNAllshare đạt 1124,14 điểm, tăng 10,76%; VN30 đạt 1173,60 điểm, tăng 11,95% so với cuối tháng 1/2021.

 Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Doanh nghiệp - M.H - 14:52 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa 18.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán: HHP) vào giao dịch.

Tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cho các SMEs - Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Nhìn ra thế giới - TS. Đặng Thị Thu Hằng - TS. Vũ Thị Kim Oanh - 14:40 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có quy mô hạn chế, nguồn vốn tích lũy có hạn, do đó họ rất cần vốn để phát triển kinh doanh. Nhà nước cũng đã triển khai nhiều chính sách để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của các SMEs, từng bước xây dựng và hoàn thiện khung chính sách pháp luật về tín dụng và hỗ trợ tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa song vẫn tồn tại nhiều hạn chế (CIEM, 2018).

Từ ngày 3/3/2021, áp dụng cơ chế chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 14:36 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/3/2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn 713/UBCK-PTTT gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để triển khai kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 14:21 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020, ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp dệt may cần thay đổi, thích nghi để tồn tại.

Giá đất nền một số nơi ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng tới 40 - 50%

Thị trường - Minh Hoàng - 14:07 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá đất nền một số khu vực ở Hà Nội như Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức tăng tới 50% so với năm 2019. Trong khi đó, giá đất một số khu vực của quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cũng tăng 40% so với năm 2019.

NCB tri ân khách hàng nữ nhân dịp 8/3

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 14:04 04/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn thay lời tri ân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình “Khi em cười”, với hàng ngàn quà tặng ý nghĩa.

BAC A BANK chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

Tin hội viên - Trà My - 18:00 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 708,5 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa chính thức được niêm yết trên sàn HNX với mã giao dịch BAB.

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 18:00 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế, một số ngân hàng vừa công bố triển khai các gói hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, với mức lãi suất cho vay giảm sâu so với trước.

HD SAISON gia nhập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Minh Hoàng - 17:07 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HD SAISON trở thành thành viên thứ 74 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại lễ kết nạp chính thức hôm nay.

MSB được vinh danh là ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam

Tin hội viên - Phan Huyền - 16:05 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa nhận 3 giải thưởng quốc tế uy tín cho mảng thị trường ngoại hối năm 2020 do Refinitiv - một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới - thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group) trao tặng.

Triển khai chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Đình Thiện - 14:45 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đạt 99,96% kế hoạch Thủ tướng giao

Tin tức - P.V - 14:11 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa cho biết, tính đến cuối tháng 2/2021, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 13:55 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.

TC Services Việt Nam (TCSV) ra mắt phiên bản MG ZS Smart Up STD+

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Hải - 13:44 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TC Services Việt Nam (TCSV) vừa ra mắt phiên bản mới MG ZS Smart Up STD+, với giá bán lẻ đề xuất 519 triệu đồng. Trước đó vào tháng 1/2021, TCSV cũng ra mắt 2 mẫu MG ZS Smart Up Lux+ và MG ZS Smart Up Com+.

Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 13:19 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Lê Hải Trà làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Quyết liệt tăng vốn - NCB sẵn sàng cho những chuyển đổi mạnh mẽ

Tin hội viên - Song Anh - 11:24 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB), vừa chính thức thông qua Nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp. Đây thực sự là “tin vui” đầu năm, tiếp tục hứa hẹn những thay đổi mạnh mẽ ở NCB thời gian tới.

Mua hàng trả góp 0% với thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Thủy - 11:21 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi mua sắm, sử dụng các dịch vụ điện tử, công nghệ, gia dụng, thể thao, sức khỏe, làm đẹp... tại hơn 600.000 cửa hàng, thương hiệu trên toàn quốc, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ được trả góp với lãi suất 0%.

RIC: Cổ phiếu tăng trần liên tiếp 30 phiên dù thua lỗ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:20 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã có chuỗi tăng trần liên tiếp trong 31 phiên. Tuy nhiên, công ty lại đang báo lỗ và bị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa vào diện kiểm soát.

Vietcombank khẳng định thương hiệu, uy tín và vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam

Tin hội viên - Đặng Thành - 10:31 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 2020 là 1 năm thực sự vượt khó của ngành Ngân hàng bởi sự tác động của đại dịch COVID-19 cùng sự ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Là Ngân hàng số 1 Việt Nam, có hệ thống mạng lưới rộng khắp, nền tảng khách hàng lớn cùng sự đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã bị ảnh hưởng không nhỏ…

HDBank tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Tin hội viên - P.V - 10:08 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế, HDBank tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ với lãi suất giảm sâu, lãi suất hấp dẫn chỉ còn từ 3%/năm – tùy chương trình.

“Những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật”

Tin tức - T.Dũng - 07:32 03/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021 diễn ra chiều ngày 2/3.

Sẽ có hướng dẫn việc chuyển cổ phiếu niêm yết sang HNX để giảm tải cho HOSE

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 22:13 02/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ có cơ chế hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sang Sở GDCK Hà Nội (HNX) để giảm tải cho hệ thống giao dịch tại HOSE.

Các ngành tuyệt đối không được chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, sát sao trong chỉ đạo điều hành

Tin tức - T.D - 22:13 02/03/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020. Tham dự có Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO