Đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam lên nhóm các quốc gia đứng đầu khu vực

Hà Văn| 02/01/2022 15:33
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội toàn quốc của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, VCCI cần nỗ lực hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước, đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: VCCI cần nỗ lực hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra, đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tên gọi mới là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “đa mục tiêu”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của dân tộc.

Trong hai năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau với tinh thần “tương thân, tương ái” để cùng vượt qua khó khăn và thách thức; có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả, kịp thời cả về vật chất và tinh thần trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với nhân dân, với đất nước.

Đồng thời, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang gặp phải và đối mặt; chủ động đề ra và tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, kịp thời để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành với sự đồng tình, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “đa mục tiêu”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, vừa phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng cộng đồng doanh nghiệp, vai trò, vị thế và uy tín của VCCI ngày càng được khẳng định, đề cao. Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

VCCI đã tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI đã chủ động và tham gia tích cực xây dựng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật - một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định. VCCI có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh như việc nghiên cứu và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 16 năm vừa qua, tạo thêm động lực và xung lực mới cho sự phát triển. VCCI cũng tích cực dẫn dắt và thúc đẩy quá trình hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, có được những kết quả này là nhờ VCCI đã bám sát tinh thần, nắm vững, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân; phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; sự tín nhiệm, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và triển khai có hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng, còn nhiều việc mà VCCI có thể làm tốt hơn, như tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn về chiến lược. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động cần được cải thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Việc tham gia xây dựng chính sách đối với nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế đất nước cần được đẩy mạnh hơn nữa. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp và chất lượng hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp chưa được đề cao. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác đại diện cho người sử dụng lao động và hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển bền vững trong các doanh nghiệp…

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 31/12 tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định khát vọng và mục tiêu phát triển của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là mục tiêu lớn, đầy thử thách với đất nước ta, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tình hình thế giới có nhiều bất ổn. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

“Công việc của VCCI sẽ nhiều hơn, nặng nề hơn, với những nhiệm vụ lớn hơn, khó khăn hơn phải làm và cần làm tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, sự mong đợi, tin tưởng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh - là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để có được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, lớn mạnh thì vai trò của VCCI - tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động rất quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về kế hoạch nhiệm kỳ tới, Thủ tướng cơ bản tán thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá lớn mà văn kiện Đại hội của VCCI đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ bao trùm, quan trọng nhất của VCCI là đại diện làm tốt công tác tập hợp, liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng doanh nghiệp, doanh nhân. Việc phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhiều chủ thể, nhưng trong đó có vai trò quan trọng, không thể thay thế của VCCI.

Trước mắt, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng BCH mới ra mắt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, không ngừng xây dựng, củng cố VCCI thực sự trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. VCCI không chỉ đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp hội viên. Phải xây dựng vị thế và xác lập uy tín xứng đáng là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cả cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Hai là, ưu tiên, tham gia tích cực, góp phần ngày càng quan trọng vào thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng cơ chế, chính sách trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Thủ tướng đánh giá, môi trường kinh doanh, khung khổ thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật luôn là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. “Có thể nói, thể chế nào, doanh nghiệp đó. Thời gian qua, mặc dù đã nỗ lực nhưng thời gian tới VCCI cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, góp phần cùng Chính phủ cải thiện thể chế, nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta lên nhóm các quốc gia đứng đầu khu vực. Để đạt được các mục tiêu phát triển trên, không chỉ sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nước ta phải cạnh tranh được với sản phẩm, hàng hóa của các nước khác mà chất lượng pháp luật, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách sự chuyên nghiệp của bộ máy chính quyền các cấp của chúng ta cũng phải cạnh tranh được với các quốc gia khác”, Thủ tướng nhấn mạnh. Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao các chính sách, pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả nhất.

Ba là, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Thủ tướng tán thành với quan điểm cho rằng, doanh nghiệp vững mạnh thì quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Thủ tướng đề nghị VCCI triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vững mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại, tích cực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh, tăng năng suất lao động để nâng cao vị trí của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, quan tâm hơn đến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp; quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, xây dựng và củng cố quan hệ lao động bền vững, hài hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi sức khỏe bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch VCCI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giương cao ngọn cờ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Nhiệm vụ thứ tư là đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự lực, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước, lấy nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài, chiến lược, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Cần đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về phát triển doanh nghiệp tư nhân và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, vươn tầm thế giới. Thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, VCCI phải cùng các doanh nghiệp giương cao ngọn cờ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số; xây dựng công dân số, doanh nghiệp số, nền kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư chủ trì đã xác định rất rõ tầm quan trọng của văn hóa. Với cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh phải xứng tầm phát triển, truyền thống văn hóa - lịch sử của đất nước. Văn hóa kinh doanh gắn liền với xây dựng đất nước ta văn minh, phồn vinh, hiện đại, hạnh phúc.

“Việc lựa chọn xây dựng và xác lập văn hóa kinh doanh vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là đột phá hoàn toàn đúng tầm, đúng đắn trong điều kiện hiện nay. Chúng ta phải triển khai thực hiện nhiệm vụ này thật tốt, góp phần tạo ra được một đội ngũ doanh nhân vững mạnh. Văn hóa kinh doanh tạo ra sức mạnh mềm của doanh nghiệp và cũng góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế.

Cùng với vốn tự nhiên, vốn con người, vốn tài chính, vốn vật chất, vốn thể chế thì vốn xã hội, vốn văn hóa là những nguồn lực rất quan trọng đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như dịch bệnh, thiên tai, căng thẳng thương mại giữa các nước thì nền tảng văn hóa kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp chống chọi được với sức ép từ bên trong và các biến động lớn từ bên ngoài”, Thủ tướng chia sẻ.

Năm là, dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, chủ động tham vấn, góp phần hoàn thiện các chính sách hội nhập của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2021, dù tình hình kinh tế hết sức khó khăn, nhưng tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam vẫn đạt được con số kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay, khoảng 670 tỷ USD, tăng 22,6% so với 2020. Thủ tướng nhấn mạnh, tương lai của kinh tế Việt Nam là hội nhập và thực tế Việt Nam đã là quốc gia hội nhập rất sâu rộng với thế giới. Do vậy, Thủ tướng đề nghị VCCI tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, pháp lý, công nghệ, nguồn vốn, công nghệ quản trị, tìm kiếm bạn hàng, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, xử lý và hỗ trợ khi có các tranh chấp trong quá trình hoạt động; thúc đẩy liên kết, hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch VCCI. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tin tưởng Ban Chấp hành mới của VCCI sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu của những thế hệ trước, đồng thời tạo luồng gió mới, sinh khí mới, đổi mới sáng tạo, kết nối các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước, góp phần giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng cũng tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó, yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ thích ứng, nỗ lực vượt lên, vươn cao, vươn xa và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn và mục tiêu lớn nhất là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra VCCI khóa VII. Đồng chí Phạm Tấn Công được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch VCCI khóa VII.

Trong nhiệm kỳ mới, VCCI đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên; phát triển đội ngũ doanh nhân; tiên phong thúc đẩy xây dựng hóa kinh doanh Việt Nam; tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.

VCCI cũng xác định 3 đột phá gồm: Tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa của doanh nhân Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển của doanh nghiệp; thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam lên nhóm các quốc gia đứng đầu khu vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO