Chủ nhật, 26/03/2023
Hoạt động ngân hàng

Giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh 14/03/2023 15:39

Có thể nói, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh, không những đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP hàng năm và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nhờ tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn phát huy được ưu thế vượt trội về khả năng phát triển, sự linh hoạt và năng động cũng như sự phù hợp với yêu cầu phát triển của loại hình kinh tế tư nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa đó, về mặt chính sách, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành hệ thống pháp luật và các quy định liên quan để hỗ trợ cho DNNVV phát triển. Bên cạnh đó là các giải pháp và chương trình hành động cụ thể, với các nội dung về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cũng được quan tâm thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp phát triển.

Ở góc độ hoạt động ngân hàng, thực hiện chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và chính sách hỗ trợ DNNVV theo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ vốn, dịch vụ ngân hàng cho DNNVV tăng trưởng và phát triển. Trong đó, chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND với lãi suất ưu đãi đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và có tác động tích cực không chỉ đến tăng trưởng và phát triển của DNNVV trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu chính sách và xu hướng phát triển.

Nhìn lại quá trình thực thi cho vay đối với DNNVV, có thể nhận thấy những kết quả sau đây đã đạt được:

Một là, tốc độ tín dụng duy trì mức tăng khá, tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung hàng năm trên địa bàn. Theo đó, tín dụng đối với DNNVV trên địa bàn năm 2022 đạt gần 900.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Bình quân tăng 26%/năm, trong khi đó tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn bình quân tăng 11%/năm trong 5 năm qua.

Hai là, cơ cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với định hướng chính sách. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND chiếm trên 96% trong tổng dư nợ tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp này và dư nợ ngắn hạn chiếm gần 50% tổng dư nợ tín dụng đối với DNNVV trên địa bàn Thành phố. Phân tích theo nhóm ngành lĩnh vực hoạt động, dư nợ cho vay nhóm ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay DNNVV trên địa bàn, chiếm khoảng 67%.

Ba là, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất của NHTW đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong mỗi giai đoạn khó khăn của nền kinh tế: ảnh hưởng khủng hoảng toàn cầu, thiên tai dịch bệnh… Trong đó, việc cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới với lãi suất thấp theo cơ chế Thông tư 01, 02 và Thông tư 14 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi và tăng trưởng trở lại nhanh chóng trong năm 2022.

Riêng đối với cho vay ngắn hạn bằng VND cho 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, gồm: xuất khẩu; lĩnh vực nông nghiệp&nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với lãi suất trần ưu đãi, dư nợ của DNNVV luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới khoảng 68-70% tổng dư nợ tín dụng đối với 05 nhóm ngành lĩnh vực này.

Những kết quả quan trọng trong hoạt động tín dụng đối với DNNVV trên địa bàn Thành phố của ngành ngân hàng đã góp phần tiếp sức doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố.

Tuy nhiên, để tiếp tục mở rộng và tăng trưởng tin dụng đối với DNNVV có hiệu quả, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, cần triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

(1). Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, của NHTW và của UBNDTP nhằm hỗ trợ cho DNNVV. Việc sử dụng cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp luôn mang lại hiệu quả cao cho cả ngân hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế chung, so với nguồn lực khác và đảm bảo công khai minh bạch, động lực cho doanh nghiệp phải đổi mới và phát triển không ngừng. Trong đó trước hết là chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; cho vay gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và các chương trình kích cầu của UBNDTP; cho vay lĩnh vực nông nghiệp&nông thôn theo Nghị định 51 của Chính phủ và các chương trình tín dụng khác của NHTW theo ngành, lĩnh vực.

(2). Thực hiện thực chất và có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc nội hàm cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục cải cách hành chính, quy trình và thủ tục giao dịch gắn với mô hình quản lý, quản trị mới, ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại trong hoạt động và tinh thần chuyển đổi số ngành ngân hàng, nhằm tạo tiện ích tối đa cho doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng trong giao dịch với ngân hàng, đồng thời rút ngắn thời gian giao dịch, thời gian xử lý hồ sơ…, qua đó trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí thời gian, chi phí khác có liên quan.

(3). Các DNNVV cần không ngừng đổi mới. Trong đó, cần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt hoạt động tài chính đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả và lành mạnh; có hệ thống sổ sách kế toán bài bản, minh bạch và đúng quy định… Đây là những yếu tố cần thiết và quan trọng không chỉ giúp cho doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, tăng trưởng và phát triển, hạn chế rủi ro pháp lý, rủi ro có liên quan mà còn là cơ sở để các TCTD thẩm định, xét duyệt, đánh giá và cho vay. Đồng thời bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu về nhiệm vụ hỗ trợ tiếp cận tín dụng. Chỉ có hệ thống tài chính kế toán công khai minh bạch và hoạt động hiệu quả, lành mạnh mới bảo đảm sự thuận lợi cho các TCTD xem xét cho vay trên cơ sở xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.

(4). Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan, những đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp cũng như phối hợp trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh liên quan. Trong đó trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động phối hợp thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; phối hợp đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải cách hành chính, thông tin doanh nghiệp và truyền thông chính sách… giữa NHNNTP với sở ngành, quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và và hoạt động, tăng trưởng và phát triển.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cổ phiếu của Deutsche Bank lao dốc, lo ngại về khủng hoảng ngân hàng châu Âu trở lại

Cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo mạnh trong bối cảnh chi phí bảo hiểm vỡ nợ của ngân hàng này tăng đột biến.

Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu

Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu do Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) công bố hằng năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về các cuộc tấn công mã độc, phần mềm độc hại đang gia tăng

Tội phạm mạng ngày càng trở nên có phương pháp  sáng tạo hơn trong chiến thuật, sử dụng lại các phương pháp cũ, áp  các kỹ thuật tấn công mới tiên tiến và liên tục đưa ra những cách thức tinh vi hơn để xâm nhập mạng.

Giữ giá trị đồng tiền Việt Nam ở mức hợp lý, không để ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá quý I/2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023 trong sáng ngày 24/3/2023.

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của đân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết nạp 2 đảng viên mới

Sáng ngày 24/3/2023, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Agribank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi”

Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập, VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi” với sự đồng hành cùng nghệ sĩ, rapper Đen Vâu. Chiến dịch hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa và những sự kiện bùng nổ.

Ngân hàng Shinhan triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua các dòng xe Volkswagen

Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất vay hấp dẫn 0%/năm trong 6 tháng đầu và trong 54 tháng tiếp theo, lãi suất cố định được áp dụng là 10,9%/năm.

Shinhan Finance: Kinh nghiệm chọn gói vay mua ô tô trở nên nhẹ nhàng

Làm cách nào để giảm áp lực tài chính mà vẫn sở hữu những dòng xe đắt tiền? Cùng tìm hiểu các gói vay linh hoạt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Văn hóa - Nguyễn Đức Lệnh - 16:30 25/03/2023
Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Vai trò của tài chính tiêu dùng trong việc thay thế các kênh tài chính phi chính thức

Vấn đề - Nhận định - PGS.TS Đỗ Hoài Linh (*) - 13:00 25/03/2023
Để tăng khả năng tiếp cận tài chính của đại bộ phận dân cư trong xã hội thì tài chính tiêu dùng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng là một công cụ hữu hiệu và thích hợp.

Cổ phiếu của Deutsche Bank lao dốc, lo ngại về khủng hoảng ngân hàng châu Âu trở lại

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 10:47 25/03/2023
Cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo mạnh trong bối cảnh chi phí bảo hiểm vỡ nợ của ngân hàng này tăng đột biến.

Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu

Nhìn ra thế giới - H.Y - 10:09 25/03/2023
Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu do Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) công bố hằng năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về các cuộc tấn công mã độc, phần mềm độc hại đang gia tăng

Công nghệ - Minh Ngọc - 09:29 25/03/2023
Tội phạm mạng ngày càng trở nên có phương pháp  sáng tạo hơn trong chiến thuật, sử dụng lại các phương pháp cũ, áp  các kỹ thuật tấn công mới tiên tiến và liên tục đưa ra những cách thức tinh vi hơn để xâm nhập mạng.

Vietcombank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB và VietinBank được Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:26 25/03/2023
Moody's, 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới vừa cập nhật mức xếp hạng đối với các Ngân hàng Việt Nam. Có 8 ngân hàng được Moody’s nâng hạng.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tin hội viên - PV - 08:05 25/03/2023
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Ford Everest Wildtrak ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 07:01 25/03/2023
Ford Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Everest Wildtrak. Đây là phiên bản sở hữu thiết kế mạnh mẽ cùng các tính năng tiên tiến, đưa sản phẩm SUV được thiết kế cho những chuyến phiêu lưu này lên một tầm cao mới, với mức giá từ 1,499 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin hội viên - Q.L. - 18:36 24/03/2023
Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Giữ giá trị đồng tiền Việt Nam ở mức hợp lý, không để ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tin tức - P.V - 17:22 24/03/2023
Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá quý I/2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023 trong sáng ngày 24/3/2023.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Tin hội viên - M.N - 16:06 24/03/2023
Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết nạp 2 đảng viên mới

Sáng ngày 24/3/2023, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:11 24/03/2023
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thóc, gạo, đặc biệt trong vụ thu hoạch Đông – Xuân năm 2023, ngày 24/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện một số nội dung đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo.

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Sự kiện nổi bật - Hoàng Giang - 14:30 24/03/2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của đân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi”

Tin hội viên - 14:15 24/03/2023
Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập, VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi” với sự đồng hành cùng nghệ sĩ, rapper Đen Vâu. Chiến dịch hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa và những sự kiện bùng nổ.

Bất cập quy định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án

Các Hiệp hội ngành, nghề - Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - 13:59 24/03/2023
Cần phân biệt rõ mục đích giữa “đấu giá quyền sử dụng đất” và “đấu thầu dự án có sử dụng đất” để xây dựng các “tiêu chí” phù hợp cho từng phương thức.

Kiện toàn Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

Tin tức - P.V - 10:58 24/03/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 23/3/2023 kiện toàn thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Thao túng giá chứng khoán thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:25 24/03/2023
Tòa án nhân dân TP Hà Nội chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt và đồng phạm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng thông qua hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ngân hàng Shinhan triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua các dòng xe Volkswagen

Sản phẩm, dịch vụ - P.v - 09:19 24/03/2023
Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất vay hấp dẫn 0%/năm trong 6 tháng đầu và trong 54 tháng tiếp theo, lãi suất cố định được áp dụng là 10,9%/năm.

Tác động của nhân tố nhân khẩu học đến tần suất sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân

Nghiên cứu - Trao đổi - THS. Lưu Phước Vẹn - 08:49 24/03/2023
Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ tác động của các nhân tố nhân khẩu học đến tần suất sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Hoạt động ngân hàng - P.V - 08:30 24/03/2023
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Điện Biên vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Tài chính - tiền tệ ngày 23/4: Lãi suất giảm mạnh, chứng khoán lình xình

Thị trường - T.H - 08:12 24/03/2023
Tỷ giá liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng giảm, thị trường mở (OMO) trầm lắng, chứng khoán lình xình, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất, là những tin chính trên thị trường tiền tệ trong nước và thế giới ngày 23/4.

Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức - 08:10 24/03/2023
Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Shinhan Finance: Kinh nghiệm chọn gói vay mua ô tô trở nên nhẹ nhàng

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 08:01 24/03/2023
Làm cách nào để giảm áp lực tài chính mà vẫn sở hữu những dòng xe đắt tiền? Cùng tìm hiểu các gói vay linh hoạt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 06:01 24/03/2023
Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại. Đà tăng trưởng suy giảm rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm giảm nhu cầu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bối cảnh nhiều thách thức yêu cầu doanh nghiệp tái định vị chính mình để nắm bắt cơ hội.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO