Hoạt động ngân hàng

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh 05/07/2023 14:28

Hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ Chính phủ đặt ra những tháng cuối năm. Dưới góc độ ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ngành ngân hàng Thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất của NHTW; Đặc biệt là chính sách lãi suất, với nhiệm vụ tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt; giám sát và thanh tra, kiểm tra đảm bảo các quy định về lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay được tuân thủ. Theo đó, việc thực hiện tốt các quy định về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn; lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng và quy định về mức lãi suất cho vay tối đa ngắn hạn bằng đồng VND đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực (doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu và lĩnh vực nông nghiệp & nông thôn), sẽ là cơ sở đảm bảo để các TCTD giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN và của UBND Thành phố. Trong đó thực hiện tốt chương trình tín dụng cho vay 5 nhóm ngành, lĩnh vực: doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu; nông nghiệp & nông thôn; các chương trình tín dụng chuyên đề của NHNN; của UBND Thành phố về cho vay bình ổn thị trường; về cho vay kích cầu đầu tư; KCX-KCN và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; về cho vay nông thôn mới và các chương trình tín dụng chính sách. Thực hiện tốt các chương trình và chính sách tín dụng này sẽ đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp và có tác động hiệu ứng chung đến thị trường, kích thích và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Thứ ba, tích cực giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, các gói tín dụng ưu đãi lãi suất mà các TCTD trên địa bàn đã đăng ký và triển khai theo kế hoạch năm. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chính sách cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy định và hướng dẫn của NHNN tại Thông tư 02; gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHNN. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của các TCTD nhà nước trong thực hiện hiệu quả các công cụ điều hành của NHNN.

Thứ tư, hành động cụ thể bằng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Trong đó, gắn nội dung chương trình với việc thực hiện 2 chính sách lớn của NHNN về giảm lãi suất; về cơ cấu lại nợ và giải ngân gói tín dụng ưu đãi; hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và cho vay ngắn hạn tiền VND đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên; với phương thức và cách làm phối hợp với các quận huyện và sở ngành. Theo đó, tiếp tục phát huy vai trò chủ động của các Quận, huyện trong tổ chức chương trình, với tần suất nhiều hơn và thiết thực theo hướng kết nối về vốn, tín dụng và dịch vụ. Đồng thời, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện truyền thông chính sách.

Thứ năm, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN và của UBND Thành phố về định hướng điều hành và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ưu tiên tăng trưởng kinh tế; ý nghĩa thời điểm và sự cần thiết trong tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp; trách nhiệm và vai trò của ngành, của từng TCTD trong thực thi chính sách của NHNN. Hiệu quả chính sách sẽ phụ thuộc rất lớn vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện và sự tuân thủ, chấp hành và thực thi chính sách của TCTD; trong đó, trách nhiệm thực thi và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc nội hàm cải cách hành hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ, của NHNN và của UBND Thành phố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc tham gia tích cực thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chắc chắn sẽ mang lại hiệu ứng tích cực và trực tiếp vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung trong 6 tháng cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO