Thứ 7, 03/12/2022

Hiệp hội Ngân hàng thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Đại hội bất thường năm 2022

Ngô Hải - Tin Hiệp hội Ngân hàng - 08/07/2022 16:02
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với 100% đại biểu tham dự tán thành, Đại hội bất thường năm 2022 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã thông qua dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2022.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội bất thường - Ảnh: Huy Hoàng/Tạ Dũng

Ngày 8/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Đại hội bất thường và hội nghị thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ 7, với sự tham dự của các đại biểu:

Về phía VNBA gồm có: Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Phạm Quang Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Trần Văn Tần, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức hội viên; và các CBNV Hiệp hội.

Về phía khách mời có: Ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; ông Trần Ngọc Trí, đại diện Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; ông Lê Văn Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico…

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng phát biểu  - Ảnh: Huy Hoàng/Tạ Dũng

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cho biết, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội; phù hợp với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII. Với sự quyết tâm, nỗ lực, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, được Lãnh đạo NHNN, các cơ quan quản lý và các tổ chức hội viên ghi nhận đánh giá cao.

Xuất phát những yêu cầu thực tiễn, đồng thời, căn cứ Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng Hiệp hội, ngày 8/7, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức 2 Hội nghị, gồm: Hội nghị thứ nhất là Đại hội bất thường với nội dung: Thông qua dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2022; Hội nghị thứ hai là Hội nghị thường niên lần thứ hai nhiệm kỳ VII”.

Theo ông Phạm Đức Ấn cho biết, Đại hội bất thường thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn mới cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng phát biểu  - Ảnh: Huy Hoàng/Tạ Dũng

Báo cáo tóm tắt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA cho biết, thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐHH ngày 23/3/2021 của Hội đồng Hiệp hội tại kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ VII trong đó có chủ trương nghiên cứu rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cơ quan Thường trực đã rà soát và đánh giá việc thực hiện Điều lệ 2014.

Do đó, trên quan điểm tạo cơ chế thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển hoạt động của Hiệp hội phù hợp với xu thế phát triển của ngành trong tiến trình hội nhập và giao lưu quốc tế nhưng vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật, cũng như kế thừa cơ bản những nội dung của Điều lệ năm 2014, Cơ quan Thường trực đã xây dựng dự thảo Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng sửa đổi bổ sung.

“Dự thảo này đã được hoàn thiện sau khi Lãnh đạo Hiệp hội (Chủ tịch, các phó CT) trao đổi, thảo luận nhiều lần, lấy ý kiến thống nhất từ Hội đồng Hiệp hội, tham khảo ý kiến của Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ, của Ngân hàng Nhà nước; ý kiến góp ý từ Ban Kiểm tra, các đơn vị trực thuộc, các Tổ chức hội viên và các Ban, đơn vị của Cơ quan Thường trực,... dự thảo đã qua 5 lần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung”, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ và cho biết thêm: “Những nội dung phù hợp đã được Ban soạn thảo và Hội đồng Hiệp hội nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung và một số nội dung cần xem xét nghiên cứu hoặc chưa hợp lý có giải trình rõ ràng”.

Theo đó, Điều lệ năm 2014 gồm: 8 Chương, 29 Điều. Nay dự thảo sửa đổi Điều lệ gồm 8 Chương, 30 Điều, trong đó: giữ nguyên nội dung các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 22, 24; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Điều như: Điều 6, 7 về quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệp hội; các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 quy định về Đại hội, Hội nghị thường niên, Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội và các đơn vị; Điều 23 quy định về Tài chính, tài sản và thẩm quyền phê duyệt và xử lý về tài chính của Hiệp hội...

Đáng chú ý, dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 13. Đại hội Hiệp hội. Theo đó, thay vì “Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 4 (bốn) năm một lần”, thì tại dự thảo sửa đổi, bổ sung thành “Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 (năm) năm một lần kể từ ngày kết thúc Đại hội nhiệm kỳ trước”.

Lý giải việc sửa đổi bổ sung này, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, theo quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ “Nhiệm kỳ đại hội do Điều lệ hội quy định nhưng không quá 5 năm…”. Như vậy về mặt pháp lý cho phép nhiệm kỳ Hiệp hội là 5 năm, mặt khác nhiệm kỳ của tổ chức đảng, đoàn thể hiện nay cũng quy định là 5 năm. Việc quy định nhiệm kỳ đại hội Hiệp hội 5 năm nhằm phù hợp, đồng bộ với nhiệm kỳ tổ chức đảng, đoàn thể tại Cơ quan Thường trực, đồng thời tránh thay đổi nhân sự chủ chốt vào năm cuối nhiệm kỳ, mặt khác cũng nhằm phù hợp với hoạt động có tính đặc thù cao của Hiệp hội Ngân hàng. (Hiện nay hầu hết các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp ở Việt Nam đều đang thực hiện nhiệm kỳ 5 năm).

Dự thảo điều lệ cũng bổ sung thêm khoản 3 Điều 12 về cơ cấu tổ chức “Thường trực Hội đồng Hiệp hội”, theo đó bổ sung Điều 17 quy định chi tiết về Thường trực Hội đồng Hiệp hội.

“Thường trực Hội đồng Hiệp hội” là cơ quan giúp Hội đồng Hiệp hội triển khai và điều hành trực tiếp các nhiệm vụ, kế hoạch do Hội đồng Hiệp hội đề ra. Thường trực Hội đồng Hiệp hội bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ Hội đồng Hiệp hội.

Tại khoản 3 Điều 19 dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần này quy định “Phó Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng hiệp hội bầu trong số các thành viên Hội đồng. Số lượng Phó Chủ tịch do Hội đồng Hiệp hội quyết định, trong đó một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký”. Lý do của việc sửa đổi này là do Tổng Thư ký là người thay mặt Hội đồng Hiệp hội điều hành trực tiếp Cơ quan thường trực và thực hiện một số nhiệm vụ trong các hoạt động đối nội, đối ngoại và một số nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Hiệp hội ....

Do đó, việc cơ cấu Tổng Thư ký trong Ban lãnh đạo Hiệp hội vị trí Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký là cần thiết. (Hiện nay nhiều Hội, Hiệp hội đang quy định một Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Hiệp hội Ngân hàng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp lớn và quan trọng trong hệ thống Hội, Hiệp hội ở Việt Nam, việc cơ cấu Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký là phù hợp). Theo đó, dự thảo Điều lệ bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Tổng Thư ký cho phù hợp với quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Thư ký do một Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Dự thảo bổ sung thêm khoản 7 Điều 12 cơ cấu tổ chức “Các tổ chức cơ sở (chi hội, liên chi hội,...) và đơn vị trực thuộc Hiệp hội (câu lạc bộ chuyên môn,...)”, theo đó bổ sung, chỉnh sửa nội dung khoản 10 Điều 6 (quyền hạn của Hiệp hội), điểm c khoản 2 Điều 17 (quyền hạn của Thường trực Hội dồng Hiệp hội)  điểm đ khoản 2 Điều 20 (Quyền hạn của Tổng Thư ký) và Điều 22 (Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội).

Toàn cảnh Đại hội bất thường Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam  - Ảnh: Huy Hoàng/Tạ Dũng

Tại đại hội, các ý kiến thảo luận của các thành viên Hiệp hội đều bày tỏ sự đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT Vietcombank cho biết, Vietcombank đã tham gia các vòng điều chỉnh sửa đổi Điều lệ và nhận thấy dự thảo Điều lệ đã tiếp thu và chỉnh lý một cách đầy đủ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Góp ý vào vấn đề cụ thể, bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho rằng, việc thành lập Thường trực Hội đồng Hiệp hội là rất cần thiết. “Tôi đồng ý với việc thành lập thường trực Hiệp hội”, bà Phan Thị Thanh Bình bày tỏ quan điểm.

Hay bà Nguyễn Thị Tâm, thành viên HĐQT HDBank đề nghị, nhiệm kỳ Đại hội 5 năm nên bắt đầu áp dụng kể từ khi Nghị quyết được phê duyệt.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và thông qua Nghị quyết với các nội dung cốt lõi sau:

Điều chỉnh thời hạn nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm; Bổ sung thêm mô hình “Thường trực Hội đồng Hiệp hội” bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ Hội đồng Hiệp hội; Bổ sung quy định “Phó Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng hiệp hội bầu trong số các thành viên Hội đồng. Số lượng Phó Chủ tịch do Hội đồng Hiệp hội quyết định, trong đó một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký”;

Nghị quyết cũng giữ nguyên nội dung về thẩm quyền thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng, báo cáo hoạt động năm của Hội đồng Hiệp hội; thực hiện phân cấp, uỷ quyền cho Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trong quan hệ đối nội và đối ngoại của Hiệp hội;

Bổ sung quy định “Các pháp nhân, các tổ chức cơ sở (Chi hội, liên chi hội,...), đơn vị trực thuộc Hiệp hội (Câu lạc bộ chuyên môn,…) được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký, phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật”.

Ngoài các nội dung trọng yếu nêu trên, bổ sung một số nội dung khác cho phù hợp với quy định và yêu cầu hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Một số câu, từ, cụm từ được điều chỉnh cho rõ ràng, súc tích và phù hợp hơn.

Nghị quyết giao Hội đồng Hiệp hội chịu trách nhiệm chỉ đạo Cơ quan Thường trực hoàn thiện dự thảo Điều lệ theo các nội dung đã được thông qua và triển khai các quy trình thủ tục trình Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu tán thành có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra, các đơn vị, tổ chức trực thuộc và tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Kinh tế thế giới đối mặt với rủi ro tăng trưởng thấp, lạm phát gia tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá cả tăng cao và lan rộng cùng với áp lực lạm phát dai dẳng đã buộc Ngân hàng Trung ương (NHTW) tại nhiều nước phải thắt chặt tiền tệ, rủi ro kinh tế tăng cao và việc cân bằng chính sách trở thành thách thức chưa từng có trong lịch sử.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Mở tài khoản Sacombank trên ứng dụng VNPT Money chọn tài khoản như ý – trọn tiện ích trên ví

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:21 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa hợp tác với Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cung cấp tính năng giúp khách hàng chủ động mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ Sacombank ngay trên ứng dụng VNPT Money một cách dễ dàng mà không cần trực tiếp đến ngân hàng. Đồng thời, tài khoản ngân hàng sau khi tạo sẽ tự động liên kết với ví điện tử VNPT Money để khách hàng sẵn sàng sử dụng trọn vẹn các tiện ích, tính năng trên ví.

Kinh tế thế giới đối mặt với rủi ro tăng trưởng thấp, lạm phát gia tăng

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 11:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá cả tăng cao và lan rộng cùng với áp lực lạm phát dai dẳng đã buộc Ngân hàng Trung ương (NHTW) tại nhiều nước phải thắt chặt tiền tệ, rủi ro kinh tế tăng cao và việc cân bằng chính sách trở thành thách thức chưa từng có trong lịch sử.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở Hải Dương

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:22 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

Tin tức - H.Q - 08:40 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 08:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 07:58 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội nghị Hội đồng HHNH ASEAN lần thứ 50: Xem xét kết nối và tích hợp các hệ thống thanh toán giữa các quốc gia ASEAN

Tin Hiệp hội Ngân hàng - T.H - 23:12 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 2/12/2022, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 được tổ chức tại Labuan Bajo, Indonesia với sự đăng cai của Hiệp hội Ngân hàng Indonesia (Perbanas). Gần 250 đại biểu đại diện Hiệp hội Ngân hàng các nước ASEAN tham dự hội nghị. Đoàn đại biểu Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký dẫn đầu với sự tham dự của các tổ chức hội viên, bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, OceanBank, VAMC.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

Tin hội viên - P.V - 20:36 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

Tin hội viên - H.C - 20:21 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Hải được giao phụ trách Thời báo Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 20:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ của Thời báo Ngân hàng. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phụ trách điều hành công việc của Thời báo Ngân hàng, kể từ ngày 1/12/2022.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:54 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam năm 2022

Doanh nghiệp - M.N - 17:26 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Herbalife Việt Nam được vinh danh top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

Tin hội viên - Trang Trần - 17:07 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

Tin hội viên - Ngô Hải - 15:11 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Công an: Tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Càng về cuối mùa Word Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Hy Lạp giới thiệu trái cây tươi ngon và an toàn tại thị trưởng Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 13:58 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá nông sản chất lượng cao do Liên minh châu Âu tài trợ, Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp vừa chính thức giới thiệu về chương trình “Delicious Fruits - Trái cây tươi ngon và an toàn từ châu Âu” tại thị trường Việt Nam.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính sách mới - P.V - 12:04 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 10:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:43 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:18 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

Thư giãn - P.V - 08:44 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Sắp có những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào danh sách của MICHELIN Guide

Văn hóa - Song Anh - 08:10 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là hai điểm đến tiếp theo trong hành trình quốc tế của MICHELIN Guide. Lần đầu tiên các thẩm định viên của MICHELIN Guide sẽ ghé thăm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống. Danh sách nhà hàng lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 6/2023.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 08:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Mua vé máy bay ưu đãi 20% với thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 07:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 21/1/2023, chủ thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum có cơ hội được giảm đến 20% giá vé máy bay nội địa và quốc tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO