Hoạt động ngân hàng

Hội nghị ngành Ngân hàng tại vùng Đông Nam Bộ: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nguyễn Đức Lệnh 10/05/2023 14:48

Ngày 11/5/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức hội nghị ngành ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tập trung các giải pháp tiền tệ tín dụng hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm, giữ vai trò là vùng kinh tế động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước, tỷ trọng đóng góp vào GDP luôn ở mức khoảng 30% với các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư vốn nước ngoài phát triển. Đông Nam Bộ cũng là vùng kinh tế năng động, sáng tạo và phát triển gắn với sự phát triển mạnh của kinh tế tư nhân, của các KCN-KCX. Đây cũng là vùng kinh tế có số lượng doanh nghiệp cao nhất cả nước (chiếm trên 40%), vì vậy sự phát triển của vùng kinh tế này có ý nghĩa động lực và đầu tàu đối với kinh tế cả nước. Với vai trò và tầm ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế vùng và kinh tế cả nước của khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị ngành, với mục tiêu “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam Bộ”.

Có thể nói trong bối cảnh hiện nay, đây là hành động thiết thực, quyết liệt từ NHNN nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hội nghị cụ thể hóa chính sách, đưa chính sách đi vào thực tế cuộc sống. Có thể nói về mặt chính sách, tiếp cận ở góc độ hỗ trợ cho doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, NHNN đã ban hành hệ thống chính sách khá đồng bộ và toàn diện. Trong đó, các chính sách về lãi suất và cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ là những chính sách trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp cũng như trực tiếp tác động đến thị trường và kích thích tăng trưởng tín dụng. Nếu chính sách lãi suất của NHNN hiện nay đã và đang trực tiếp làm giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn, giảm giá thành để duy trì hoạt động và tăng trưởng, đồng thời kích thích doanh nghiệp người dân vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, thì chính sách cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vay trả nợ ngân hàng, giảm bớt áp lực trả nợ đối với doanh nghiệp, đồng thời vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để duy trì sản xuất kinh doanh, tạo lập dòng tiền, tăng trưởng và phát triển. Đây là sự vận dụng và điều hành linh hoạt của NHNN trong sử dụng chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, phản ánh sự hiệu quả của chính sách so với các nguồn lực khác về chi phí và yếu tố thị trường, cũng như tính nhân văn của chính sách trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, thông qua hội nghị này, NHNN tăng cường các giải pháp trong khâu tổ chức triển khai thực hiện, gắn trách nhiệm thực thi cho các TCTD cũng như trách nhiệm thực thi nhiệm vụ ngành, nhiệm vụ địa phương của các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ. Đây là khâu quan trọng nhất nhằm đưa chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả.

Hội nghị lắng nghe, trao đổi để có giải pháp phù hợp, mạnh mẽ và phát huy hiệu quả chính sách. Với mục đích tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh doanh vùng Đông Nam Bộ, vì vậy việc lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, của hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt lãnh đạo các địa phương sẽ giúp có được đánh giá toàn diện, nhìn nhận thực tế để hành động. Bởi lẽ như đã phân tích, cơ chế chính sách đã được ban hành đồng bộ, toàn diện và trực tiếp để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để hiệu quả của các chính sách được phát huy trên thực tế thì thực tế đã chứng minh, việc triển khai thực hiện và hành động của mỗi tổ chức, đơn vị ở mỗi vai trò nhiệm vụ được giao lại đóng vai trò quyết định. Việc lắng nghe trao đổi, phản biện chính sách để thực thi và hành động là giải pháp hữu hiệu, thể hiện sự quyết tâm và sát sao từ NHNN. Qua đó đòi hỏi các tổ chức, đơn vị liên quan, đặc biệt là các TCTD phải hành động, thực hiện nghiêm nhằm phát huy hiệu quả chính sách, triển khai những giải pháp phù hợp, năng động để đưa chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hội nghị phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các địa phương và bộ ngành, giữa các cấp sở ngành và TCTD nhằm hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn. Hội nghị với quy mô cấp vùng, có sự tham dự của các địa phương trong vùng, các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và ngành ngân hàng. Với mục tiêu tăng cường công tác phối hợp giữa các địa phương; phối hợp giữa các sở ngành với ngành ngân hàng để thực hiện các giải pháp định hướng về tiền tệ tín dụng, hoạt động này sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa cơ chế chính sách của NHNN đi vào thực tế cuộc sống, phát huy hiệu quả chính sách. Đồng thời xử lý và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân liên quan đến thủ tục hành chính, gắn trách nhiệm thực thi với trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp từ hoạt động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chung, với mục tiêu quan trọng của năm: ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước, trong đó tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ giữ vai trò động lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị ngành Ngân hàng tại vùng Đông Nam Bộ: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO