Tin tức

Kế hoạch giám sát chi tiết chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia”

27/10/2023 - 11:20

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch số 544/KH-ĐGS về Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Thực hiện Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 8/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Nghị quyết số 94/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH15 ngày 02/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát nêu trên, Đoàn giám sát đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể.

Theo đó, mục đích giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia (Dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong các trường hợp tương tự; các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù triển khai các dự án quan trọng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án;

Đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới và trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Kế hoạch giám sát cũng nêu rõ phạm vi giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: từ khi ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023; Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia nêu trên: từ khi ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan theo từng dự án cụ thể.

Kế hoạch giám sát chi tiết số 544/KH-ĐGS cũng nêu rõ phương thức hoạt động của Đoàn giám sát; phân công, tổ chức công việc của Đoàn giám sát; kế hoạch triển khai hoạt động giám sát; kế hoạch tổ chức các phiên họp của Đoàn giám sát. Đoàn giám sát của Quốc hội cũng nêu dự kiến thời gian Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội tổng hợp thông tin về tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp ở những địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 43; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia gửi về Đoàn giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo Đề cương và gửi về Đoàn giám sát.

Kế hoạch giám sát nêu rõ: Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kết quả giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội, nếu thấy có vấn đề chưa rõ, cần tìm hiểu sâu để cung cấp thêm thông tin, Đoàn giám sát sẽ tổ chức làm việc với địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung và hình thức làm việc do Trưởng Đoàn giám sát quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và có chương trình riêng. Dự kiến, giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đắk Lắc, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn giám sát cũng dự kiến kế hoạch chi tiết thời gian tiến độ làm việc với Chính phủ, Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Cụ thể, trên cơ sở kết quả nghiên cứu các báo cáo, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với các Bộ, ngành liên quan để làm rõ một số nội dung của báo cáo. Dự kiến giám sát trực tiếp tại 9 bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Các cơ quan: Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ. Sau khi làm việc với các các bộ, ngành liên quan, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các vấn đề thuộc nội dung báo cáo kết quả giám sát.

Theo Kế hoạch số 544/KH-ĐGS, trước phiên họp UBTVQH tháng 4/2024, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và phim minh họa (lần 2); dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2024. Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát (báo cáo tóm tắt), phim minh họa và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trình Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát, phim minh họa của Đoàn giám sát, thông qua Nghị quyết về chuyên đề giám sát tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Kế hoạch giám sát chi tiết Đoàn giám sát của Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ Kế hoạch này để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế, Trưởng Đoàn giám sát có thể điều chỉnh Kế hoạch và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch giám sát chi tiết chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO