Pháp luật - Nghiệp vụ

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước

P.V 02/01/2024 - 11:03

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2408/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Kế hoạch).

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng tăng cường cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phân công cán bộ, báo cáo viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát huy vai trò đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các đơn vị báo chí, giảng viên trong các cơ sở đào tạo của ngành Ngân hàng, cán bộ phụ trách công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

NHNN sẽ có các hình thức thi đua, khen thưởng xứng đáng nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.

Trong năm 2024, các đơn vị thuộc NHNN triển khai phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cuối năm 2023 và trong năm 2024, các văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng, các văn bản Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do NHNN chủ trì soạn thảo và các Thông tư do NHNN mới ban hành hướng dẫn về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

NHNN cũng sẽ đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng. Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp tục thực hiện phổ biến, giới thiệu các Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân…

Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch dự kiến đăng tải toàn văn nội dung, đề cương giới thiệu, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của NHNN.

Cùng với đó, có các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như: Tổ chức hội nghị/hội nghị trực tuyến trong toàn ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng.

NHNN sẽ phối hợp với các Đài phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử và các kênh thông tin khác để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của ngành trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; lồng ghép các nội dung pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt và các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức năm 2024.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO