Hoạt động ngân hàng

Làm thế nào để tiếp tục mở rộng và thu hút nguồn kiều hối về TP. Hồ Chí Minh?

Nguyễn Đức Lệnh 22/05/2023 07:00

Kiều hối là nguồn lực vàng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Đây là nguồn ngoại tệ, với bản chất là nguồn tiền thu nhập, tích lũy, tiết kiệm của kiều bào, người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho, tặng thân nhân. Vì vậy lợi ích trong sử dụng, chi tiêu, đầu tư, kinh doanh mang lại hiệu quả và sự khác biệt rất lớn so với các nguồn vốn ngoại tệ khác (vốn vay, nguồn vốn đầu tư và tài trợ…) về mặt chi phí sử dụng và điều kiện sử dụng.

Vậy, làm thế nào để tiếp tục mở rộng và thu hút nguồn kiều hối gửi về Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng?

Trước tiên, cần tiếp tục khai thác tốt yếu tố TP. Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục hàng đầu của cả nước để thu hút nguồn kiều hối chuyển về.

Trong suốt thời gian qua và trong 5 năm trở lại đây, nguồn kiều hối chuyển về Thành phố luôn trong xu hướng tăng trưởng qua từng năm và chiếm tỷ trọng cao so với cả nước. Năm 2018, kiều hối chuyển về Thành phố chiếm 44,1% so cả nước; năm 2019, tỷ lệ này là 48%; năm 2020, chiếm 53,8%; năm 2021 chiếm 52,8% và năm 2022, kiều hối chuyển về trên địa bàn chiếm 55,03% so với cả nước.

Lượng kiều hối chuyển về Thành phố cao so với cả nước, ngoài yếu tố cơ chế, chính sách thu hút kiều hối của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thì vai trò, vị trí Thành phố là trung tâm kinh tế lớn của cả nước có tác động quan trọng, thu hút nguồn kiều hối chuyển về trong suốt thời gian qua, cần tiếp tục củng cố và phát huy. Trong đó, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư, thu hút nguồn kiều hối chuyển về để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lĩnh vực công nghệ; phát triển kinh tế xanh…;

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố văn minh hiện đại và nghĩa tình, là thương hiệu và niềm tự hào của người dân Thành phố, của kiều bào ở nước ngoài cũng như chính mỗi người Việt đang lao động, sinh sống và học tập tại nước ngoài.

Theo đó, lòng yêu nước, yêu thành phố và niềm tự hào về thành phố anh hùng, thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình, thành phố của đổi mới sáng tạo….tất cả những điều đó sẽ là động lực thúc đẩy, khuyến khích kiều bào bằng những hành động cụ thể của mình đóng góp cho quê hương về nhiều mặt: tài chính, nguồn nhân lực, ý tưởng cho sự phát triển thành phố, sự phát triển đất nước...

Đây là giải pháp cần tiếp tục quan tâm thực hiện và thực hiện đồng bộ qua các hoạt động cụ thể: về ngoại giao; giao lưu văn hóa; du lịch; học tập; khám chữa bệnh và hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của hội doanh nhân; vai trò ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm; thông tin tuyên truyền và xúc tiến thương mại, đầu tư, lao động…

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện chính sách và phát triển hiệu quả hệ thống mạng lưới cung ứng dịch vụ kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán, chi trả kiều hối nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Giải pháp này thực hiện tốt từ các TCTD và tổ chức kinh tế được phép nhận và chi trả ngoại tệ, cùng với hệ thống mạng lưới rộng khắp trên địa bàn quận, huyện sẽ là yếu tố thuận lợi góp phần thu hút nguồn kiều hối chuyển về Thành phố, không chỉ là sự tiện ích mà còn gây dựng niềm tin chính sách, niềm tin vào dịch vụ kiều hối, kích thích và thúc đẩy hoạt động này phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm thế nào để tiếp tục mở rộng và thu hút nguồn kiều hối về TP. Hồ Chí Minh?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO