Năm 2022, Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, chia cổ tức 10%

Bùi Trang| 23/04/2022 11:50
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với mức trả cổ tức 8% bằng tiền mặt, phương án thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán…

 

Có 46 cổ đông, trong đó có 39 cổ đông tham dự trực tiếp và 7 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền, đại diện cho 45 triệu cổ phần, chiếm 63,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới các doanh nghiệp với nhiều đợt giãn cách xã hội hơn và cường độ giãn cách cao hơn, BVSC vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và gặt hái những thành tựu ấn tượng. Các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ 2021 thông qua đều hoàn thành vượt kỳ vọng và tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 1.147,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện đạt 1.052,8 tỷ đồng, hoàn thành 130,8% kế hoạch và tăng 103% so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là mảng môi giới & dịch vụ tài chính, mảng tư vấn & đại lý phát hành. Lợi nhuận sau thuế đạt 282,9 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 232,2 tỷ đồng, tương đương 140% kế hoạch và tăng 121% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội, BVSC đã trình các cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% trên mệnh giá và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 138,7 tỷ đồng, tăng 67,7% so với kế hoạch đề ra.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo đó BVSC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 236 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

BVSC là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2022, Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, chia cổ tức 10%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO