Thứ 7, 31/07/2021
  • VN-Index: 1,310.05+16.45+1.27%
  • HN-Index: 314.85+3.88+1.25%

Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh - Hoạt động ngân hàng - 31/05/2021 09:24
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sớm nhận thực được ý nghĩa của việc cấp tín dụng đối với sự phát triển của DNNVV, tại TP. Hồ Chí Minh, những năm qua, việc cung cấp tín dụng cho các DNNVV được lãnh đạo và ngành Ngân hàng thành phố đặc biệt quan tâm tạo điều kiện.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã và đang khẳng định vị trí và vai trò trong nền kinh tế về đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, về sự phát triển, về tạo công ăn việc làm… và tính năng động với thị trường. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế (do khủng hoảng; do đại dịch…), mặc dù DNNVV luôn là những doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng đầu tiên và chịu tác động ảnh hưởng lớn do những hạn chế nội tại của nhóm doanh nghiệp này song với khả năng linh hoạt và năng động, dễ chuyển đổi hoặc điều chỉnh sản xuất kinh doanh, các DNNVV cũng là những doanh nghiệp vượt khó đầu tiên, phục hồi và tăng trưởng.

Dễ nhận thấy điều này trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội đất nước nói chung và các DNNVV nói riêng. Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất tiêu dùng, y tế, giáo dục, công nghệ và chế biến đã có những điều chỉnh, thay đổi sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm phù hợp nhu cầu và trong điều kiện đại dịch để ổn định, tăng trưởng và phát triển. Có được những thay đổi đó ở các DNNVV, không thể không nhắc tới vai trò vô cùng quan trọng của ngành Ngân hàng trong việc cung cấp vốn và dịch vụ tài chính.  

Sớm nhận thực được ý nghĩa của việc cấp tín dụng đối với sự phát triển của DNNVV, tại TP. Hồ Chí Minh, những năm qua, việc cung cấp tín dụng cho các DNNVV được lãnh đạo và ngành Ngân hàng thành phố đặc biệt quan tâm tạo điều kiện.

Ngành Ngân hàng thành phố đã nỗ lực thực hiện hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng đối với DNNVV theo đúng quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Theo đó, ngành Ngân hàng nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các hoạt động, chương trình nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thuận lợi. Nhìn lại 3 năm sau khi thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố liên tục tăng trưởng và tăng trưởng ở mức cao. Năm 2018 (năm đầu tiên thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa), tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 39%; năm 2019 tăng: 28%. Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, song tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tăng tới 15%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn: 10,35%.

Xu hướng tăng trưởng tích cực này gắn liền và trực tiếp từ các hoạt động và các nhóm giải pháp của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng thành phố trong quá trình thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, quá trình đổi mới để cải thiện và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp nói chung, DNNVV riêng.

Điều đó thể hiện rõ nhất ở các nội dung sau:

Thứ nhất, môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho DNNVV phát triển, quá trình này kích thích nhu cầu vay vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với DNNVV. Trong đó Luật Hỗ trợ DNNVV là một trong yếu tố tác động tích cực.

Thứ hai, cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng của Ngân hàn Nhà nước thời gian qua liên tục tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng tiếp cận thuận lợi vốn tín dụng ngân hàng theo hướng: hỗ trợ tạo điều kiện về vốn và giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Hiệu quả cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ DNNVV có thể thấy rất rõ và nổi bật, nhất là trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Trong đó, việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ suốt giai đoạn vừa qua đã tạo lập niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp, cho người dân, góp phần quan trọng trong định hướng phát triển của doanh nghiệp. Niềm tin đó cùng với chính sách hỗ trợ về lãi suất nhằm giảm chi phí hoạt động; hỗ trợ cơ cấu lại nợ nhằm giảm áp lực trả nợ và cho vay mới với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ về vốn để sản xuất kinh doanh đã giúp doanh nghiệp nói chung, DNNVV riêng duy trì, ổn định và phục hồi tăng trưởng. Nhờ vậy, nhiều DNNVV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có kết quả kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh đại dịch. Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của UBND thành phố được tổ chức triển khai thực hiện tốt, phát huy hiệu quả. Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng tiền đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng dư nợ tín dụng cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên (gồm DNNVV; xuất khẩu; nông nghiệp và nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ tín dụng của chương trình, chiếm trên 70%.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, với các nội dụng về đổi mới quy trình giao dịch; nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng; đổi mới phong cách giao dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ, lĩnh vực tín dụng… Điều này góp phần giảm chi phí giao dịch, chi phí thời gian và chi phí cơ hội cho DNNVV, qua đó tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và toàn xã hội. Tới nay, khi sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp có thể “ngồi tại nhà” để giao dịch, rất thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

Thứ tư, tổ chức tốt những chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. Phải kể tới các chương trình như kết nối ngân hàng doanh nghiệp; đối thoại doanh nghiệp và sự phối hợp của sở ngành, quận huyện cùng ngành Ngân hàng để trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng. Trong đó, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã trở thành mô hình điểm và bài học giá trị thực tiễn trong tổ chức và triển khai cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2020 thông qua chương trình đã kết nối, hỗ trợ cho gần 30.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn vay vốn, với tổng số tiền: 483.000 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi; xử lý 751 trường hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thông qua kênh đối thoại doanh nghiệp; đường dây nóng và phản ánh từ hiệp hội doanh nghiệp, các sở ban ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Những chủ trương và hành động cụ thể nêu trên đã có tác động tích cực, hiệu ứng lan tỏa lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, không chỉ giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và UBND thành phố mà còn là những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, giúp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng đối với DNNVV và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng, cũng như khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn 2021-2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch COVID-19.

Phải có các giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm đời sống người dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngân hàng, chứng khoán sẽ cần lượng lớn nhân sự chuyển đổi số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Navigos cho biết, ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm sắp tới sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Tiêu thụ thép trong quý III có chững lại?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán VNDIRECT đánh giá kém khả quan với triển vọng tiêu thụ thép của Việt Nam trong quý III/2021.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thông tư 40 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.

Mạnh tay xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, cần chỉ đạo lực lượng công an, các lực lượng có liên quan kịp thời xác minh và động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn.

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.

6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, ghi nhận 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm.

BAC A BANK ưu đãi cấp tín dụng cho nhà phân phối THFC và các ngành hàng khác

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai sản phẩm “Cấp tín dụng cho nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH (THFC) và các ngành hàng khác” với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội.

Ngày vàng 6/8: Bùng nổ ưu đãi cùng bảo hiểm sức khỏe BIC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang tới cho khách hàng những lợi ích thiết thực trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành phố phải thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 6/8/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình Ngày vàng Khuyến mại, giảm phí 30% cho khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Sacombank dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán SBS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại diện Sacombank cho biết, việc thoái vốn nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Kể từ năm 2011, Sacombank đã không còn là công ty mẹ của SBS.

MSB đạt kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng MSB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với kết quả kinh doanh tích cực, nợ xấu được kiểm soát tốt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank kiểm soát ở mức 0,8%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/7, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 58% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,8%. Ngân hàng triển khai giảm lãi vay từ 1-2%/năm hỗ trợ khách hàng.

Geleximco và ABBANK tặng 500 máy thở hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho TP. Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Geleximco và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa tặng 500 máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. 

Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 11:07 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch COVID-19.

Phải có các giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm đời sống người dân

Tin tức - P.V - 10:29 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngân hàng, chứng khoán sẽ cần lượng lớn nhân sự chuyển đổi số

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Khánh - 09:56 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Navigos cho biết, ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm sắp tới sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Định vị lại nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới

Vấn đề - Nhận định - Bảo Đăng - 08:55 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia buộc phải xem lại "vị trí", "chỗ đứng" và Việt Nam không phải ngoại lệ, sẽ phải định vị lại nền kinh tế trong bối cảnh biến động toàn cầu.

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Tin hội viên - Minh Hồng - 18:00 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.

6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận

Tin hội viên - P.V - 17:14 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, ghi nhận 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm.

BAC A BANK ưu đãi cấp tín dụng cho nhà phân phối THFC và các ngành hàng khác

Sản phẩm, dịch vụ - Trà My - 17:09 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai sản phẩm “Cấp tín dụng cho nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH (THFC) và các ngành hàng khác” với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội.

MG Việt Nam mở rộng hệ thống phân phối lên con số 15

Doanh nghiệp - T.H - 16:54 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH TC Services Việt Nam - đơn vị phân phối xe MG - tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý tại Thái Bình, Thái Nguyên và Đồng Nai, với mục tiêu mang đến cho khách hàng thêm nhiều tiện ích, dịch vụ chất lượng và an tâm sở hữu xe ô tô MG.

Ngày vàng 6/8: Bùng nổ ưu đãi cùng bảo hiểm sức khỏe BIC

Tin hội viên - Mạnh Hải - 16:00 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang tới cho khách hàng những lợi ích thiết thực trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành phố phải thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 6/8/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình Ngày vàng Khuyến mại, giảm phí 30% cho khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Sacombank dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán SBS

Thị trường - Như Quỳnh - 15:30 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại diện Sacombank cho biết, việc thoái vốn nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Kể từ năm 2011, Sacombank đã không còn là công ty mẹ của SBS.

MSB đạt kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021

Tin hội viên - Phan Huyền - 14:55 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng MSB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với kết quả kinh doanh tích cực, nợ xấu được kiểm soát tốt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank kiểm soát ở mức 0,8%

Tin hội viên - Thùy Trang - 14:46 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/7, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 58% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,8%. Ngân hàng triển khai giảm lãi vay từ 1-2%/năm hỗ trợ khách hàng.

Tiêu thụ thép trong quý III có chững lại?

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 12:51 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán VNDIRECT đánh giá kém khả quan với triển vọng tiêu thụ thép của Việt Nam trong quý III/2021.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 11:39 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thông tư 40 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ

Hoạt động ngân hàng - PV - 10:43 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 63/NQ-CP, trong đó tiếp tục nhấn mạnh đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị tác động của dịch COVID-19.

Mạnh tay xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Pháp luật - Nghiệp vụ - M.M - 09:54 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, cần chỉ đạo lực lượng công an, các lực lượng có liên quan kịp thời xác minh và động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

Sự kiện nổi bật - 07:17 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. thitruongtaichinhtiente.vn trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuabin khí HA của GE cán mốc 50 khách hàng và 1 triệu giờ vận hành

Công nghệ - Thanh Hải - 16:14 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuabin khí HA, dòng tuabin phát triển nhanh nhất trong các tuabin khí công suất lớn của GE, vừa cán mốc 50 khách hàng ở 20 quốc gia, tạo ra hơn 26 GW điện và tích luỹ hơn 1.000.000 giờ vận hành thương mại.

Hướng dẫn chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Công nghệ - Minh Minh - 15:59 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7h đến 22h và nếu người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Việt Nam tiếp tục nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 7

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:48 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7 ước tính nhập siêu 1,7 tỷ USD trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước.

FPT đạt lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:33 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 50% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm, bám sát kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 30.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 12:36 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 30.000 tỷ đồng.

Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - PLNV - 10:30 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 tùy theo yêu cầu có thể truy cập các đường link dịch vụ công trực tuyến cung cấp dưới đây để sử dụng phục vụ cho việc nộp hồ sơ, hoàn thành thủ tục.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Tin tức - 07:54 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 28/7, tại Phủ Chủ tịch, lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức trang trọng. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ. 

Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa thiết yếu

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 07:39 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương cho biết, sắt, thép, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, bánh mỳ, ngũ cốc .. là hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO