Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% trong năm 2024 cho các tổ chức tín dụng

Ngô Hải 02/01/2024 15:51

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 10167/NHNN-CSTT về tăng trưởng tín dụng năm 2024 gửi các tổ chức tín dụng. Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% cho các tổ chức tín dụng.

061120231040-nhnn-jpeg-8868-1689066332.jpg

Ngân hàng Nhà nước cho biết, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

"Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024", Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Nguyên tắc tính chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước quy định theo công thức: Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2024 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 + [Điểm xếp hạng năm 2022 x 3,5% x (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2023 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2024 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Các tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh) kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) không vượt quá mức dư nợ tín dụng nêu trên trong suốt cả năm 2024.

Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) đến cuối năm 2024 không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trên.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đã ban hành trong thời gian qua, tập trung các nhiệm vụ cấp bách tại Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 26/11/2023, Công điện số 1403/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 và Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023.

Theo đó, Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, bộ phận tuân thủ, bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận kiểm toán nội bội… và các bộ phận chức năng có liên quan của tổ chức tín dụng có trách nhiệm thường xuyên rà soát để đảm bảo các chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ được tổ chức thực hiện và nghiêm túc tuân thủ tại tổ chức tín dụng; đảm bảo kịp thời cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng, bảo đảm chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, tín dụng đi vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương chủa Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau... với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Thường xuyên rà soát để cắt, giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2024, cơ quan này sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khoa học, bám sát tình hình để qua đó hỗ trợ hệ thống các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn với thúc đẩy ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát .

Trên cơ sở đánh giá diễn biến, tình hình thực tế phù hợp, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024 và chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để gửi đến từng tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng đủ và kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổ chức tín dụng không cần có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% trong năm 2024 cho các tổ chức tín dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO