Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng

Minh Nhật 05/01/2024 09:59

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của NHNN để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu theo Quyết định 02/QĐ-NHNN vừa ban hành mới đây.

sjc.jpeg

Để chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp, bình ổn thị trường vàng, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc NHNN trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 của Thống đốc NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN Việt Nam.

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau: Thống đốc NHNN ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của NHNN để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Thứ hai, bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 như sau:

“Điều 12a. Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát hành Kho quỹ:

1. Gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.”

Thứ ba, bổ sung khoản 7 vào Điều 13 như sau: Cử cán bộ và gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau: Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm: Làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước; Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước, thành phần của Tổ giám sát bao gồm: 1 Lãnh đạo cấp Chi cục thuộc Chi cục Quản trị: Tổ trưởng; 1 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Chi cục Quản trị: Tổ phó kiêm thư ký; 1 Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Tổ phó; 01 (một) cán bộ thuộc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Phát hành và Kho quỹ): Thành viên; 1 cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Thành viên; Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2024.

Trước diễn biến giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng.

NHNN cho biết nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong những ngày vừa qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn.

NHNN khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.

Tại buổi họp báo “Triển khai Nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024” do NHNN tổ chức ngày 3/1/2024, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, quản lý thị trường vàng là vấn đề nóng được người dân và thị trường quan tâm thời gian qua.

"Nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng và không bảo hộ giá cả của các tổ chức kinh doanh vàng miếng. NHNN cũng không chấp nhận được sự chênh lệch giá quá lớn giữa vàng trong nước và quốc tế, giữa vàng SJC và các loại vàng khác. Tất cả vấn đề này sẽ được xem xét trong sửa đổi Nghị định 24 sắp tới. Hướng sửa đổi ra sao để vừa đảm bảo quản lý, vừa đảm bảo tính thị trường thì thời gian tới NHNN sẽ triển khai và sẽ xin ý kiến rộng rãi", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO