Tin Hiệp hội Ngân hàng

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng

M.Đ 10/05/2024 - 22:14

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 30 năm qua đã trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Đó là nhận định của ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (14/5/1994 – 14/5/2024) diễn ra ngày 10/5.

pho-thong-doc-nhnn-pham-tien-dung.jpg
Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (14/5/1994 - 14/5/2024)

Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã và đang hoàn thành rất tốt vai trò, vị thế của một tổ chức hội nghề nghiệp, là cầu nối đáng tin cậy giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ các hội viên để cùng hợp tác, phát triển an toàn và hiệu quả.

Dưới mái nhà chung của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các tổ chức hội viên đã có sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng cả về quy mô và năng lực hoạt động, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá tích cực.

“Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích và những đóng góp thiết thực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng trong 30 năm qua. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực, những đóng góp của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động đã và đang công tác tại Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung”, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nói.

Nhận định sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn, nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn, đặt ra thách thức nhiều hơn cho ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng, để góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong các giai đoạn tới, rất cần có sự tham gia tích cực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tổ chức hội viên, tiên phong trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ những thách thức, nhiệm vụ nặng nề của ngành trong thời gian tới, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng lưu ý Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu, nắm bắt các vấn đề thực tiễn của ngành Ngân hàng, của các tổ chức hội viên để kịp thời có những đề xuất thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần giúp các cơ chế, chính sách, quy định được Ngân hàng Nhà nước ban hành sớm đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng nói riêng,

Hai là, tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động để đóng góp tích cực hơn nữa vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng;

Ba là, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho các tổ chức hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng, góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược, phát triển của ngành Ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo;

Bốn là, tăng cường công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, tích cực đóng góp có hiệu quả vào công tác truyền thông chung của ngành nhằm định hướng dư luận, giúp xã hội hiểu rõ và đúng hơn về hoạt động ngân hàng.

"Với thành tựu và truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong 30 năm qua, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của Ban Lãnh đạo Hiệp hội, các tổ chức hội viên và thế hệ cán bộ, nhân viên hôm nay, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới và hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO