Tin Hiệp hội Ngân hàng

30 năm Hiệp hội Ngân hàng: Viết tiếp những trang sử vẻ vang

Minh Nhật 10/05/2024 - 18:38

Từ những kết quả đã đạt được, với khí thế mới, nỗ lực và quyết tâm cao độ, sự đồng lòng, chung sức của các tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt sứ mệnh được giao phó và viết tiếp những trang sử vẻ vang trên chặng đường sắp tới.

Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội (1994-2024) diễn ra ngày 10/5.

30 năm trưởng thành, vững mạnh

Khái quát về lịch sử ra đời của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Hiệp hội được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 14/5/1994.

“Đây là một trong những tổ chức hội nghề nghiệp ra đời sớm nhất trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự chuyển đổi mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng “một cấp” sang hệ thống ngân hàng “hai cấp”, hình thành nên cộng đồng các ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nói.

af2i0203.jpg
TS. Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội, sự ra đời của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam. Từ đây, các tổ chức tín dụng hội viên đã có tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình, làm cầu nối giữa tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm mục tiêu: ổn định, an toàn và hiệu quả, góp phần thực thi chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, với những thành quả đạt được, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhận định, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng các tổ chức hội viên; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội Hiệp hội và Hội đồng Hiệp hội đã đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, và từng bước khẳng định được vai trò vị trí của mình trên một số mặt như:

Thứ nhất, tích cực và có trách nhiệm cao trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, làm tốt công tác truyền thông, qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động của các tổ chức hội viên, góp phần định hướng dư luận, định hướng thị trường, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và xã hội hiểu rõ hơn về hoạt động, sản phẩm dịch vụ cũng như những tấm gương người tốt việc tốt của cán bộ ngân hàng…

Thứ ba, thường xuyên, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, phổ biến và cập nhật kiến thức về các chủ đề được tổ chức hội viên quan tâm.

Thứ tư, tham gia có trách nhiệm và phát triển tốt quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức và đối tác quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế và qua đó hình ảnh, vị thế của HHNH được nâng cao rõ rệt, nhất là với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN và Hiệp hội Ngân hàng các nước trong khu vực.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 30 năm qua, Hiệp hội Ngân hàng luôn quan tâm đến công tác phát triển và chăm sóc hội viên. Nếu như khi mới thành lập, Hiệp hội có 35 tổ chức hội viên thì đến nay HHNH đã có 75 hội viên, gồm 63 hội viên chính thức, 10 hội viên liên kết và 2 hội viên danh dự. Trong đó, có 42 ngân hàng thương mại, 14 công ty tài chính, 15 tổ chức trung gian thanh toán và Fintech, 2 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và đào tạo, 2 định chế tài chính khác.

Bên cạnh đó, ngoài 8 phòng ban, 2 ủy ban chuyên môn, HHNH còn có 5 tổ chức trực thuộc là Chi hội Thẻ ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế, Câu lạc bộ Công nghệ tài chính, Câu lạc bộ Xử lý nợ và Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng.

Hoạt động của Hiệp hội, Hội đồng Hiệp hội, Cơ quan Thường trực luôn tuân thủ nghiêm Điều lệ, các quy định, quy chế có liên quan; tài chính, tài sản được quản lý và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức Đảng, đoàn thể tại Cơ quan Thường trực hoạt động nghiêm túc, đúng quy định, đời sống của cán bộ nhân viên trong cơ quan được chăm lo, ngày càng được cải thiện.

“Thành tựu 30 năm qua là toàn diện vị thế, vai trò, hình ảnh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, là cầu nối đáng tin cậy giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước. Có được những thành quả này, chúng ta không quên công lao xây dựng, đóng góp cống hiến của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ qua các thời kỳ cùng chung tay gây dựng để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trưởng thành, vững mạnh như ngày hôm nay”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nói.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành quả đã đạt được

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng có nhiều thuận lợi song không ít thách thức mà các TCTD phải đối diện.

af2i0244.jpg
Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Để đồng hành và đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, TS. Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Hiệp hội Ngân hàng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với một số Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành để tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa trong việc rà soát và cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên, đồng thời hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng điều hành của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên, kịp thời nắm bắt và đáp ứng, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên, tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích của cộng đồng trong suy nghĩ và hành động của các tổ chức hội viên.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông để quảng bá đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của ngành, của các tổ chức hội viên và của Hiệp hôi Ngân hàng, đặc biệt là các sự kiện, hội thảo, tọa đàm, talkshow do Hiệp hội tổ chức.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn của HHNH, tập trung đào tạo về cơ chế, chính sách, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp lý, quản trị chuyên môn nghiệp vụ theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, năng lực thực thi các chính sách và các quy định về: Kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành trong quản trị rủi ro, an ninh mạng, phòng chống rửa tiền, chuyển đổi số…

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, Hiệp hội Ngân hàng các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Kết luận diễn văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội nhấn mạnh: “Để tiếp nối những thành quả đạt được trong 30 năm qua, với khí thế mới, nỗ lực và quyết tâm cao độ, sự đồng lòng, chung sức của các tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt sứ mệnh được giao phó và viết tiếp những trang sử vẻ vang trên chặng đường sắp tới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30 năm Hiệp hội Ngân hàng: Viết tiếp những trang sử vẻ vang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO